NIEUWE LANCERING: GEZE Cockpit gebouwautomatiseringssysteem: intelligent gebouwbeheer in 'Smart Buildings'


Vol trots presenteert GEZE het Cockpit gebouwautomatiseringssysteem, op basis van BACnet, voor de Benelux markt. Het systeem verandert doorsnee gebouwen in 'Smart Buildings' en laat u nu ook deuren en ramen automatisch bedienen, naast airconditioning, licht- en zonwering.

Fotos: GEZE GmbH

Gebouwbeheersystemen zorgen  voor veilig, effectief en energiebesparend centraal beheer van gebouwen. Het grote voordeel van de GEZE Cockpit is dat het de bewaking en controle van GEZE en andere geïntegreerde technologische producten voor deuren, ramen en veiligheid samenbrengt in één overzichtssysteem. GEZE Cockpit kan worden gebruikt als standalone gebouwautomatiseringssysteem, maar kan ook worden geïntegreerd in een overkoepelend gebouwbeheersysteem.

Gebundelde en 'intelligente' deuren en ramen  

GEZE Cockpit is het eerste systeem dat optimaal gebruik maakt van de intelligentie van GEZE-producten, zoals alle mogelijke bedieningsopties en statusinformatie, en deze integreert in het gebouwnetwerk. Alle BUS-deelnemers en subsystemen wisselen informatie uit en zorgen ervoor dat deuren en ramen op intelligente wijze werken. Zo kunt u de openingsbreedte van een deur bepalen of ramen afstemmen op temperatuursensoren en verwarmingssystemen, zodat ze op basis van de buitentemperatuur worden bediend.

Foto: GEZE GmbH

Automatische deuren en ramen
GEZE Cockpit kan zo worden ingesteld dat deuren en ramen openen, sluiten of vergrendelen als reactie op een timer of specifieke handeling. Het systeem komt vooral tot zijn recht in openbare gebouwen, waar de eisen die aan automatische deur- en raambediening en -beveiliging worden gesteld, verschillen op basis van van het tijdstip van de dag. In kantoorgebouwen, ziekenhuizen of winkelcentra kunnen multifunctionele deuren bijvoorbeeld 'altijd open' zijn, of in een 'automatische' of 'alleen uitgang'-modus staan. 's Nachts bieden ze een veilige uitweg en dienen ze als vluchtroutedeuren.

Als netwerk systeem kan GEZE Cockpit ook deuren bewaken en bedienen. Het kan de bedieningsmodus aanpassen en tijd gestuurde functies op afstand bedienen. Met continue statusterugmelding behoren tijdrovende handmatige controles tot het verleden. Oorzaken voor afwijkende deurwerkingen en alarm- of fouttriggers kunnen snel en eenvoudig worden gevonden en verholpen. In geval van gevaar of brand openen de vluchtdeuren automatisch.

Foto: GEZE GmbH

Ventilatiescenario's zorgen voor een intelligente wisselwerking tussen de productgroepen en creëren zo een optimaal binnenklimaat. Innovatieve, in de GEZE Cockpit geïntegreerde toegangstechniek reageert op iedere verandering in de klimaatomstandigheden: ramen sluiten afhankelijk van de buitentemperatuur, regen en wind of openen afhankelijk van de binnentemperatuur en luchtkwaliteit. Zo zorgt tijd gestuurde ventilatie in kantoorgebouwen voor natuurlijke energiebesparing door nachtkoeling en kunnen aparte ruimten individueel worden geventileerd als ze in gebruik zijn.

Foto: GEZE GmbH

Bediening via de pc, tablet of smartphone

Bedieningseenheden als smartphones en tablets  vormen het intuïtieve middelpunt van het GEZE-gebouwnetwerk. Gegevens worden uitgewisseld tussen de GEZE Cockpit en geïntegreerde deuren en ramen via de BACnet-communicatiestandaard. Verschillende browser-gebaseerde softwaretoepassingen kunnen worden geïnstalleerd op deze BACnet-gebouwregelaar. U heeft toegang tot systeeminformatie op ieder IP-gebaseerd apparaat, zoals een pc, tablet of smartphone. De MS/TP-interfaces op deze apparaten ontvangen en versturen signalen van en naar de deuren en ramen. De IO 420 BACnet-interfacemodule zorgt ervoor dat de systeemcomponenten van deuren en ramen BUS-geactiveerd zijn.

Gebundeld conform uw gebouwvereisten  

Met GEZE Cockpit kunt u tot wel 62 GEZE-producten bundelen, inclusief draai- en schuifdeursystemen, systemen ter bescherming van vluchtroutes en nooduitgangen, vastzetinrichtingen, ramen en raampartijen, elektrische deuropeners en motorsloten. Met de vooraf geïnstalleerde GEZE Cockpit BASIC configuratiesoftware kan het systeem worden geïntegreerd in een overkoepelend gebouwbeheersysteem. Dit basispakket is voldoende om alle verbonden deuren en ramen op hun exacte locatie in het gebouw te detecteren en weer te geven.

Met de meer geavanceerde GEZE Cockpit VISU- en GEZE Cockpit VISU+- softwarepakketten kan de GEZE Cockpit als een standalone gebouwautomatiseringssysteem worden gebruikt. Het VISU-pakket legt bovendien de huidige situatie en functionaliteit van deuren en ramen vast op een grafische interface, zodat hun status met slechts één druk op de knop kan worden gewijzigd. Door het instellen van scenario's kunnen verschillende producten gelijktijdig worden bediend, ook met één druk op de knop of op basis van een timer. Met het VISU+-pakket kunnen gebruikers bovendien aparte toezichtfuncties en alarmen instellen en statusmeldingen per e-mail ontvangen. Dit is bijvoorbeeld een groot voordeel in warenhuizen. Als de knop van een nooddeur wordt geactiveerd of als een deur niet vergrendeld nadat de winkel is gesloten, kunnen gebouwbeheerders direct op de juiste plek in actie komen.

Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

GEZE Cockpit: kijk naar de toekomst

Er zijn oneindig veel mogelijkheden met de GEZE Cockpit. GEZE is continu bezig met het testen van nieuwe netwerktoepassingen voor optimale comfort, veiligheid en energiebesparingen onder realistische omstandigheden in zijn ultramoderne, en uiteraard slimme, ontwikkelingscentrum. De verkregen inzichten worden gebruikt om de kennis over alle GEZE-producten continu te verbeteren en om de voordelen van de GEZE Cockpit voor gebruikers verder uit te breiden en uit te rollen.

Ga naar de GEZE Cockpit microsite www.cockpit.geze.com voor meer informatie.