Woonzorgcentrum Oostergast, Zuidhorn

Woonzorgcentrum Oostergast, Zuidhorn

Healing environment en het op een andere manier kijken naar de zorg, maken steeds meer opgang. Healing environment geeft inzichten om de klinische ruimten te vervangen door inspirerende gebouwen waar mensen zich prettig en comfortabel voelen. Hierdoor ontstaat een helende werking. De visie achter healing environment sluit aan bij de filosofie van GEZE om een functionele bijdrage te leveren aan het comfort van de bewoners. Dat comfort komt tot uiting in een eenvoudige toegang en een optimaal comfortabele en veilige omgeving.

Healing Environment

Bij een healing environment wordt gewerkt aan een omgeving die in positieve zin bijdraagt aan welbevinden, herstel en de genezing van de bewoners. Negatieve prikkels worden zoveel mogelijk weggenomen en vervangen door positieve omgevingselementen. Onderzoeken in Amerika wijzen uit dat patiënten in een dergelijke omgeving sneller opknappen,minder pijn en infecties hebben en veel meer tevreden zijn. De medewerkers ervaren ook minder stress. In de gezondheidszorg wordt alles bepaald op budgetten. Dat is jammer, omdat men blijkbaar niet inziet dat een investering vrijwel direct wordt terugverdient zodra men investeert in een gebouw. Wetenschappelijk is bewezen dat healing environment de opnameduur van patiënten verkort, het medicijngebruik vermindert en ziekteverzuim onder personeel terugdringt.

Een schoolvoorbeeld hiervan is het door Stichting Wold & Waard Woonservice te Leek en architect Van Manen en Zwart uit Drachten ontworpen en gebouwde locatie voor welzijn, wonen en zorg, Zonnehuis Oostergast, voor Zonnehuisgroep Noord in Zuidhorn.De inrichting is tot stand gekomen door een samenwerking met de firma Klunder Drachten. GEZE & Klunder Drachten hebben eraan bijgedragen dat wordt voldaan aan de vele hoge eisen die met betrekking op veiligheid, barrièrevrijheid, gebruiksgemak, preventieve brandbeveiliging en design aan woonzorgcentrum Zuidhorn worden gesteld. Bijvoorbeeld door het monteren van TS 5000 EFS deurdrangers met vrijloopfunctie.

De elektrohydraulische draaideurautomaten, type TSA 160 van GEZE vergemakkelijken de doorgang van een enkele of dubbele deur wanneer de handmatige bediening te omslachtig is of te veel inspanning vergt. Deze systemen worden gekenmerkt door absolute betrouwbaarheid, veiligheid en een heldere, moderne designlijn. Ook is Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn voorzien van draaideurautomaten met een kleine aandrijfhoogte van slechts zeven centimeter, namelijk de Slimdrive EMD draaideur-automatensystemen. Slimdriveaandrijvingen zijn uitermate geschikt voor gebruik bij smalle profielen en bij beperkte montageruimte. Zowel voor bewoners als voor verplegend personeel bieden de GEZE systemen een helpende hand als zij hun handen niet vrij hebben. Zonnehuis Oostergast is tevens uitgerust met automatische barrièrevrije glazen schuifdeuren,die vrij zicht geven op een transparante entree en de aansluitende hoofdgang. De glazen schuifdeuren,voorzien van smalle profielen, worden geopend en gesloten door slanke Slimdrive SL NT aandrijfeenheden. Deze GEZE Slimdrive-aandrijvingen zijn net als de draaideuren 7 cm hoog en laten zich onopvallend inpassen in de glazen façade. Voor het openen van sluiten van zwaardere deuren heeft Klunder Drachten de krachtpatser GEZE Powerdrive geïnstalleerd.

 

Het woonzorgcentrum is ontworpen met een totaalvisie op toegangstechniek. Zo zorgen de draai- en schuifdeurautomaten van GEZE voor een barrièrevrije toegang en worden deze ondermeer aangestuurd door Infra Rood zenders specifiek ontwikkeld voor bijvoorbeeld bewoners in een rolstoel én Blue Chip paslezers die integraal zijn opgenomen in het door Klunder Drachten toegepaste elektronisch sluitsysteem voor het gehele complex.Door Klunder´s Drachten eigen montageteam (VCA-gecertificeerd) zijn de GEZE producten in woonzorgcentrum Zuidhorn vakkundig gemonteerd.Het eindresultaat is een project om trots op te zijn.  Door een goed partnerschap geven architect Van Manen en Zwart, Stichting Wold & Waard Woonservice, Klunder Drachten & GEZE optimale invulling aan de visie van healing environment en daarmee een positieve bijdrage aan het welzijn van mensen in woonzorgcentra.