Seniorencomplex Augustinum
Seniorencomplex Augustinum
Tochtportaal bij de entree: Automatische barrièrevrije design-glazen schuifdeuren met GEZE Slimdrive SL NT-aandrijfeenheden.
Tochtportaal bij de entree: Automatische barrièrevrije design-glazen schuifdeuren met GEZE Slimdrive SL NT-aandrijfeenheden.
Zugang zu den Außenanlagen über die Magistrale:
Toegang tot de buitensystemen via de hoofdgangen: Automatische barrièrevrije façadedraaideur met Slimdrive EMD-aandrijfvarianten.
Automatische barrierefreie Fassaden-Drehtür mit Slimdrive EMD-Antriebsvarianten
Toegangen tot het restaurant vanaf de hoofdgang: twee dubbele glazen draaideursystemen in brand- en rookbeveiligingsuitvoering. De deuren gaan geheel automatisch open via een bewegingsmelder.
Royale, barrièrevrije toegang vanuit het bar-lounge-gedeelte: Na sluiting van het restaurant worden de dubbele deursystemen met een eenvoudige handgreep gesloten.
Großzügiger barrierefreier Zugang vom Bar-Lounge-Bereich:
Toegang tot de grote theaterzaal: dubbele draaideuren, uitgerust met TS 5000 R-ISM EFS-deurdrangers voor een barrièrevrije en gemakkelijke betreding met "Freeswing"-vrijloopfunctie.
Zugang zum Küchenbereich:
Toegang tot het keukengedeelte: Automatische barrièrevrije lineaire schuifdeur met ECdrive-deuraandrijving voor ontelbare bewegingscycli.
Automatische barrierefreie Linearschiebetür mit ECdrive-Türantrieb für unzählige Bewegungszyklen Zugang von der Tiefgarage zu den Wohnbereichen:
Toegang vanuit de ondergrondse garage naar de woongedeelten: Automatische draaideuren met TSA 160 NT-F en TSA 160 NT-F-IS/TS-aandrijvingen met brandbeveiligingsfunctie. Gebruikt op de TZ 320. Aufgeschaltet auf die TZ 320.
Flexibel nutzbar, z.B. für einen Kiosk im Erdgeschoss:
Flexibel in gebruik, bijv. voor een kiosk op de begane grond: Het handmatig te bedienen schuifwandsysteem met mobiele glazen schuifelementen.

Modern, verheven wonen op leeftijd

Als een van de modernste en hoogwaardigste wooncomplexen voor senioren voor zelfstandig wonen met zorg werd het Augustinum Stuttgart-Killesberg in november 2009 opgeleverd. Naar de ontwerpen van het in Stuttgart gevestigde architectuurbureau Wulf und Partner ontstond een gebouwencomplex met vier zes en zeven etages tellende tweelingtorens met een totale gebruiksoppervlakte van ca. 35.000 m2, waarvan 23.000 m2 als woonoppervlakte voor 290 appartementen wordt gebruikt. Het centrum op het terrein van de voormalige beurshallen van Stuttgart wordt omgeven door een park van ca. 16.000 m2. Met licht, transparantie en materialen van topkwaliteit geeft de architectuur van het "nieuwste" Augustinum een klassiek-moderne aanblik.

Met innovatieve deur-, raam- en veiligheidstechniek heeft GEZE eraan bijgedragen dat wordt voldaan aan de vele hoge eisen die met betrekking op veiligheid, barrièrevrijheid, gebruiksgemak, preventieve brandbeveiliging en design aan nieuwbouw worden gesteld en de architectuur van het richtingbepalende gebouwencomplex te ondersteunen.

Beter gebruiksgemak, barrièrevrijheid en veiligheid

De automatische barrièrevrije design-glasschuifdeuren, die vrij zicht geven op de transparante entree, de foyer en de aansluitende hoofdgang creëren een uitnodigende sfeer. De glasschuifdeuren, voorzien van smalle profielen, worden geopend en gesloten door slanke Slimdrive SL NT-aandrijfeenheden. De optiek bepaalt de techniek van de deursystemen. De Slimdrive-aandrijvingen van GEZE zijn - als enige op de markt - slechts 70 millimeter hoog en laten zich onopvallend inpassen in de glazen façade.

De buitensystemen kunnen vanaf de hoofdgang via automatische façadedraaideuren worden bereikt. Met Slimdrive EMD-aandrijfvarianten bewegen ze soepel en vrijwel geruisloos. Barrièrevrije functionaliteit, flexibele toepassingsmogelijkheden en design stonden ook hier centraal. Slimdrive EMD is speciaal ontwikkeld voor het betreden van draaideuren waar bediening met de hand moeizaam is of waar dit met zo weinig mogelijk inspanning moet kunnen. Dankzij de "70 mm-optiek" en de glijrailtechniek is de Slimdrive EMD-aandrijving in het bijzonder geschikt bij smalle deurprofielen en in het geval van beperkte ruimte. De deur gaat automatisch open na aansturing door een bewegingsmelder of schakelaar. De "Push & Go-functie" maakt aansturing van de deuraandrijving mogelijk door de deur heel even aan te raken. Bovendien kan de "Servo-modus" worden geactiveerd. Als de deur wordt geopend met de hand, detecteert de aansturingssensor de hand. De openingsmotor wordt gestart en zorgt ervoor dat de deur in beide richtingen zonder moeite en met minimale krachtinspanning kan worden betreden. Met een programmakeuzeschakelaar kan de deur ook langdurig open worden gezet. Alle parameters, zoals de snelheid waarmee de deuren openen en sluiten, eindslag, detectie van obstakels of duur van de openhoudtijd kunnen optimaal worden aangepast aan de functie van het gebouw.

Met "Sesam open u" het restaurant binnen

Twee glazen dubbele draaideursystemen in brand- en rookbeveiligingsuitvoering brengen de gasten van de hoofdgang naar het restaurant. De deuren gaan geheel automatisch open via een bewegingsmelder. Daarvoor zorgen de brandveiligheidsvarianten TSA 160 NT-F-IS en NT-F-IS/TS uit de bewezen TSA-serie van draaideuraandrijvingen. De loopdeur is uitgerust met een automaatfunctie, de standdeur met deursluitfunctie en langdurige openstelling. Beide kunnen via programma-schakelaars ook langdurig open worden gezet.

Sluiten als door een magische kracht

De directe toegang van het bar-lounge-gedeelte in het restaurant loopt via drie andere royale dubbele deursystemen, die open worden gehouden. Na sluiting van het restaurant worden ze met een eenvoudige handgreep gesloten. De barrièrevrije vluchtweg- en brandwerende deuren zijn beveiligt  met deurdrangersystemen van het type TS 5000 R-ISM met vastzetvoorzieningen,  uitgerust met geïntegreerde rookschakelaars. In geval van brand activeert het systeem automatisch de elektromechanische vastzetting zodat de deur sluit en brand en rook zich niet kunnen verspreiden. Verder kunnen de deuren traploos worden vastgezet in een hoek van 80° tot 130°. De positie waarin de deuren worden vastgezet kan worden opgeheven en zorgt in gevaarlijke situaties voor de grootst mogelijke open stand van de deuren. Door de geïntegreerde sluitvolgorderegeling is altijd gewaarborgd dat beide deuren na betreding - bijvoorbeeld door personen die wegvluchten voor de brand - weer probleemloos sluiten en de deur de functie als brandwerende barrière kan hervatten.

Bij de 123 deuren om de gangen af te sluiten en in het trappenhuis wordt geheel voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien van (brand)veiligheid. De barrièrevrije dubbele vluchtdeuren en brandwerende deuren van het wooncomplex zijn, net als de toegangsdeuren van het restaurant, geborgd met deurdrangers van het type TS 5000 R en TS 5000 R-ISM.

Preventieve brandbeveiliging op vluchtwegen

De razendsnelle ontwikkeling op het gebied van de gebouwentechniek heeft verhoogde eisen aan preventieve brandbeveiliging met zich meegebracht, een absolute noodzaak voor de veiligheid van  minder valide mensen en mensen met een mobiliteitsbeperking. De hoogste prioriteit bij brand is dat de verspreiding van rook in de vluchtroute al in de kiem wordt gesmoord, zodat mensen zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen of door het verzorgend personeel in veiligheid kunnen worden gebracht. Een doordachte rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) systeem met lamellenvensters als openingselementen, die met bijbehorende RWA-motoren worden aangedreven, zorgt ervoor dat dit mogelijk is. De RWA heeft twee functies: de natuurlijke luchtstroom zorgt dat de hoofdgangen en het restaurant in geval van brand worden ontrookt en  - als welkom neveneffect - tevens voor de dagelijkse ventilatie garant staat.

Als centrale regelaar zorgt de RWA Bus-centrale MBZ300 van GEZE voor de verzorging, coördinatie en bewaking van alle aangesloten openingssystemen en componenten - en dit zowel  in geval van brand als voor de dagelijkse ventilatie. De MBZ300 kan dus ook worden gebruikt voor geregelde ventilatie en op die manier voor de aanvoer van verse lucht.

"Freeswing"-deuren – Openen met minimale krachtsinspanning

In de grote theaterzaal, met plaats voor 200 personen, zorgen dubbele draaideuren, die zijn uitgerust met TS 5000 R-ISM EFS-deurdrangers ervoor dat de zaal barrièrevrij en gemakkelijk kan worden betreden. Deze brandbeveiligingsvariant omvat bovendien een "Freeswing"-vrijloopfunctie. Hierdoor is het mogelijk de gangdeur met minimale krachtsinspanning in open- en sluitrichting te betreden, nadat de deur al eenmaal, in een hoek van ca. 80° is geopend. Zo kunnen bewoners en gebruikers op elk moment de deuren van de zaal zelf en zonder inspanning openen en sluiten.

Doordachte deurtechniek en veiligheid in het hele gebouw

Ook voor de ruimten waar het afval wordt opgeslagen zijn strenge eisen aan de preventieve brandbeveiliging en betredingsgemak gesteld: De enkele houten deuren zijn uitgerust met TS 5000-deurdrangers met "Freeswing"-vrijloopfunctie. Dit vergemakkelijkt het betreden van de deur met afvalzakken of het manoeuvreren van de vuilnisophaalwagen. In geval van brand sluit de deur automatisch.

Via de royale ondergrondse garage en het trappenhuis met de liftinstallaties komen de bewoners, bezoekers en het personeel ongehinderd in de verschillende delen van het gebouw en in een van de twee woontorens. Ook hier worden automatische draaideuren met de aandrijfvarianten TSA 160 NT-F en TSA 160 NT-F-IS/TS gebruikt om voor dit deel van de vluchtroute te voldoen aan de eisen van brandbeveiliging.  Het systemische karakter van de veiligheidsoplossingen van GEZE komt tot uitdrukking in het gebruik van de draaideursystemen met de nieuwe deurcentrale TZ 320 van GEZE. Hiermee kunnen bevoegde personen de deuren betreden en worden in geval van nood vluchtwegen vrijgegeven. Dit gebeurt met de rood oplichtende noodknop. Iedereen op elk moment in panieksituaties de noodknop snel en veilig activeren. Met behulp van de centrale paneelunit SecuLogic TE 220 bij de receptie kan de gebouwmanager op elk moment een totaaloverzicht krijgen van alle afgesloten nooduitgangsdeuren, deze afzonderlijk bedienen en in geval van gevaar centraal vrijgeven.

In het keukengedeelte, tussen servicegang en restaurant, zijn snelheid, betrouwbaarheid en spaarzaamheid belangrijke factoren. Daarom zijn hier automatische lineaire schuifdeuren met de betrouwbare ECdrive-deuraandrijving gebruikt. ECdrive verwerkt talloze bewegingscycli bij een onveranderlijk hoog barrièrevrij gebruiksgemak.

Glasschuifwanden eenvoudig geopend en "geparkeerd"

Perfect vormgegeven en flexibel in gebruik, bijv. voor een transparante kiosk op de begane grond, dat zijn kenmerken van een met de hand te bedienen schuifwandsysteem met mobiele glazen schuifelementen. Zes glazen elementen en een draaideur met vloerveer resulteren in een winkelfaçade van bijna zeven meter. De glazen elementen kunnen eenvoudig en ruimtebesparend worden "geparkeerd" zonder het verkoopoppervlak en daarmee het winkelgemak van de bewoners te beperken. Via een automatisch curvesysteem van de looprail kunnen de glazen elementen snel, elegant en zonder krachtsinspanning worden verschoven. Vloervergrendelingen kunnen zonder dat u hoeft te bukken elegant met de punt van de voet worden bediend. De kiosk kan worden betreden via de draaideur als het schuifwandsysteem dicht is.