Impressum

GEZE Benelux B.V.
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven

Juridische informatie:

Aansprakelijkheid

Voor zover met ons niets anders is overeengekomen, aanvaarden wij volgens de hieronder vermelde bepalingen uitsluitend aansprakelijkhied voor schade die - uit welke rechtsgrond ook - het gevolg is van opzet, grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevend personeel, of een eventueel zwaarwegende schuld van de organisatie. Bovendien aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade uit verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Bij de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid bij geringe nalatigheid uit, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Deze uitsluiting geldt in elk geval voor indirecte schade.

Wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of recentelijkheid van de informatie en gegevens die wij op onze GEZE-website beschikbaar hebben gesteld. Het gebruik van deze informatie en gegevens is geheel voor risico van de klant dan wel de gebruiker.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die onze klanten dan wel de gebruiker oplopen als gevolg van het gebruik van deze informatie en gegevens. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in het geval van opzet of in het geval aansprakelijkheid wettelijk dwingend is voorgeschreven.

Overige informatie
GEZE is een wettelijk beschermd handelsmerk. Wijziging of verwijdering van het handelsmerk is niet toegestaan.

De voorstelling en inhoud van geen van de downloads mogen worden gewijzigd.

Bij gebruik van foto's moet GEZE als bron worden vermeld.

Het GEZE-logo mag uitsluitend worden afgebeeld conform de CI-richtlijnen in de Pantonekleuren blauw 280 en geel 136.

GEZE Benelux B.V. is een dochtermaatschappij van GEZE GmbH in Duitsland:

Postadres
GEZE GmbH
Postbus 1363
71226 Leonberg, Duitsland

Bezoekadres
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg

Bedrijfsleiding:
Brigitte Vöster-Alber (Voorzitter)
Andrea Alber
Marc Alber
Sandra Alber
Gerald Haas
Tomislav Jagar

Voorzitter van de Raad van Toezicht: Prof. dr. Ulli Arnold

Telefoon: 07152 / 203-0
Fax: 07152 / 203-310

E-mail: marketing-services.despamfilter@gezespamfilter.com
Internet: www.geze.com
Btw-nummer DE 184430446
Registerrechtbank Amtsgericht Stuttgart HRB 250329

 

Alle gebruikte afbeeldingen/foto’s moeten gepubliceerd worden met de aanduiding ©GEZE GmbH evenals met de naam van de fotograaf (bijvoorbeeld: fotograaf XY voor GEZE GmbH).