Besturingen ventilatie

Besturingen coördineren wanneer ramen in uw raamventilatiesysteem moeten openen of sluiten. In RWA-installaties bestuurt de noodstroomcentrale de rook- en warmteafvoer in geval van brand. Het gebruik ook voor de dagelijkse natuurlijke ventilatie is een uitnodigend neveneffect van RWA-installaties. Ventilatietechniek wordt met de ventilatorschakelaar, via andere sensorinformatie (regen, wind, luchtkwaliteit) of de timer gestuurd. In de “RWA-situatie” vindt de besturing plaats via RWA-knoppen of automatisch via rook-warmtemelders.