GEZE en het milieu

De sterke groei van onze onderneming stelt ons telkens weer voor nieuwe uitdagingen op het gebied van het milieu. Wij streven daarbij naar de continue verbetering van de milieu-eigenschappen van onze producten en productievoorzieningen en trachten daarbij natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk te ontzien. Van de productontwikkeling en productie tot de productdistributie werken wij conform de allermodernste ecologische en economische normen.

Het behoud van de natuurlijke omgeving en de levenskwaliteit voor toekomstige
generaties maakt voor GEZE deel uit van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.