Veiligheid op vluchtwegen

GEZE SecuLogic-vluchtwegsysteem

Vluchtwegen zijn een onontbeerlijke component van de (brand)veiligheid van gebouwen en de bescherming van personen. Niet zonder reden gelden voor de veiligheidstechniek in gebouwen strenge wettelijke voorschriften.

Het GEZE SecuLogic-vluchtwegsysteem verenigt moderne bustechnologie met een compacte bouwwijze. De communicatie van de afzonderlijke componenten verloopt via een CAN-bus. Deze maakt het mogelijk meerdere systeemcomponenten met elkaar te verbinden en grote hoeveelheden gegevens snel en met minimaal kabelgebruik over te dragen.

Bij stroomuitval waarborgt een onderbrekingsvrije voeding (UPS) dat het systeem blijft functioneren. In combinatie met automatische deuraandrijvingen of een RWA-luchttoevoersysteem wordt tevens gewaarborgd dat zwakkere personen of personen met een lichamelijke beperking bij brand het gebouw snel kunnen verlaten.

De deurcentrales beveiligen en bewaken het openen en sluiten van alle vluchtdeuren.

De systeemoplossingen zijn vluchtwegconcepten voor individuele toepassingen.