Automatische Drehtür mit Flucht- und Rettungswegfunktion von GEZE
Automatische draaideur met vluchtwegfunctie van GEZE
Ganzansicht des Johannes Wesling Klinikums in Minden
Totaalaanzicht van het Johannes Wesling Klinikum in Minden

Deurentechniek in klinieken

Het Johannes Wesling Klinikum is momenteel de grootste en nieuwste kliniek die onlangs is gebouwd. Volgens ontwerp van Harald Klösges van het Düsseldorfse bureau TMK Architekten werd, met een bouwsom van 210 miljoen euro, een hypermoderne "kliniek in het groen" gebouwd met een gebruiksoppervlak van 46.000 m², 3500 ruimten en 864 bedden. Het ziekenhuiscomplex verbindt interdisciplinaire en totale behandelingsbenaderingen, de allermodernste uitrusting en een patiëntvriendelijke sfeer met hoge kostenefficiëntie. Aan de uitdaging om een kliniek te creëren die op het allerhoogste niveau kan concurreren, waar telkens patiënten, bezoekers en werknemers in het middelpunt staan, wordt mede tegemoet gekomen door het gebruik van hoogwaardige materialen en bouwelementen. Door de façadeconstructie van glas en beton ontstond in de entreehal een lichte en uitnodigende sfeer die wordt gecontinueerd binnen in de kliniek.

Toegangscomfort en veiligheid voor iedereen

GEZE heeft met de allermodernste deur-, raam- en veiligheidstechniek bijgedragen aan de hoge eisen die aan nieuwbouw worden gesteld. In de gedeeltes met bed- of servicetransport, zoals bijv. de "hoofdverkeersader" van de kliniek alsmede de routes naar de aangrenzende OK-gedeelten, in het ouder-kindcentrum, op de slaapzaal of de toegang tot de tuinen en hofjes zijn de vrijwel geluidloze elektrohydraulische aandrijvingen van het type TSA 160 NT ingebouwd zodat draaideuren geheel automatisch openen en sluiten.  Met name in situaties waarin tijd een kritische factor speelt openen de deuren al, nog voordat de noodarts bij de deur is aangekomen. De deuren openen en sluiten automatisch - een bijzonder voordeel wanneer de handen van het verplegend personeel reeds zijn gedesinfecteerd of het verplegend personeel de handen niet vrij heeft. De contactloze aansturing verloopt via een foto-elektrische sensor die met de elleboog kan worden geactiveerd en de deur eerder opent. De bewaking via sensoren zorgt voor de veiligheid. Deze zorgen ervoor dat het zwenkbereik vrij is voordat de deur weer sluit. Met zijn automatische openingsmechanisme zorgt de draaideuraandrijving TSA 160 NT ook voor een comfortabele, ongehinderde betreding van de ziekenhuiskapel. Deze aandrijving kan een hoge verkeersdrukte aan en zorgt dat de grote en zware deuren zachtjes en goed sluiten. De TSA 160 NT voldoet aan alle geldende veiligheidsbepalingen en is na tests DIN 18650-gecertificeerd.

Als alternatief kunnen deuren in normaal bedrijf ook openstaan. In het ouders-kindcentrum, op de slaapzaal of de afdelingen, waar ze fungeren als vluchtweg- of brandwerende deuren en de mensen intuïtief de vluchtroute moeten wijzen, is de beveiliging met een vastzetinstallatie, die is verbonden met een brandmelder, nuttig en noodzakelijk. In geval van brand zorgt het systeem ervoor dat de vastzetinstallatie loslaat. De deur sluit zodat vuur en rook zich niet kunnen verspreiden. Dit is in de kliniek door enkele en dubbele rook- en brandwerende deuren, die bovendien barrièrevrij kunnen worden betreden, met deurdrangersystemen van het type GEZE TS 5000 R-ISM met geïntegreerde rookschakelaarcentrale gerealiseerd. In geval van brand wordt de rookschakeleenheid geactiveerd en sluit de deur automatisch. Verder kunnen de deuren traploos worden vastgezet in een hoek van 80° tot 130°. De positie waarin de deuren worden vastgezet kan worden opgeheven en zorgt in gevaarlijke situaties voor de grootst mogelijke open stand van de deuren. Door de geïntegreerde sluitvolgorderegeling is altijd gewaarborgd dat beide deuren na betreding - bijvoorbeeld door personen die wegvluchten voor de brand - weer probleemloos sluiten en de deur de functie als brandwerende barrière kan hervatten.

TSA 160 NT F Draaideuraandrijvingen vertragen in geval van brand en rookontwikkeling het sluiten van de deuren ook daar waar het geautomatiseerde, bestuurderloze goederentransportsysteem ongestoord operationeel moet blijven tot de door robots bediende wagens uit de gevarenzone van de deuren zijn gereden.

Preventieve brandbeveiliging - onmisbaar

De razendsnelle ontwikkeling van de gebouwentechniek heeft verhoogde eisen aan preventieve brandbeveiliging met zich meegebracht. Aangezien bijna 90% van alle slachtoffers van brand slachtoffers zijn van verstikking door rook en een groot aandeel van de materiële brandschade rookschade is, moet de verspreiding van rook als gevolg van brand worden voorkomen, met name op vluchtwegen. In het façadegedeelte van de kliniek wordt dit voorkomen door een systeemoplossing van GEZE: de rook- en warmteafvoerinstallatie RWA 110 E Tandem voert de rook al af zodra deze ontstaat. Deze natuurlijk werkende ontroking maakt gebruik van de thermische stijgkracht - met luchttoevoeropeningen in het onderste wandgedeelte, bijv. door deuren en ramen, en luchtafvoeropeningen in het bovenste wand- en plafondgedeelte, om de rook in een stabiele rooklaag te houden boven de plaats waar zich mensen bevinden. De façade-afvoeropeningen van het systeem in tandemuitvoering, d.w.z. aan beide verticale raamprofielen, zijn uitgerust met elegante elektrische spindelaandrijvingen. Deze zorgen ervoor dat de zware en grote ramen binnen slechts 60 seconden maximaal opengaan voor een optimale rook- en warmteafvoer en voor rookwegleiding. Natuurlijk kunnen ze ook worden gebruikt voor de alledaagse ventilatie.

In combinatie met TSA 160 NT Z Invers-draaideuraandrijvingen als RWA-luchttoevoeropeningen op de façadedeuren, die "invers" werken, d.w.z. die naar buiten openen, wordt door de thermische stijgkracht een optimale ontroking gerealiseerd. Bij rook- of brandalarm openen de deuren en blijven ze net zo lang openstaan totdat het alarm wordt gereset ende deuren weer normaal kunnen fuctioneren. Deze specifieke oplossing garandeert op hetzelfde moment de veiligheid en afwezigheid van hindernissen. In het dagelijks bedrijf kunnen de tuinen en hofjes van de kliniek ongehinderd worden betreden, in geval van rook en brand worden de deuren geopend en opengehouden.

Vrij baan op vluchtwegen

Vluchtwegoplossingen zijn alleen dan veilig als de voorwaarden ter plaatse zijn aangepast, want in geval van nood is het van belang dat men een gebouw in enkele seconden moet kunnen verlaten. De deurcentrale TZ 220 N beveiligt de deuren op de vluchtwegen. Uitgerust met noodschakelaar en sleutelschakelaar is een op maat gemaakte oplossing gerealiseerd voor de specifieke gebruiksvereisten van de kliniek. De deurcentrale maakt het bevoegde personen mogelijk een deur te betreden en geeft in geval van nood vluchtwegen vrij. Dit gebeurt met de noodknop die door iedereen op elk moment in panieksituaties snel en veilig kan worden geactiveerd. Manipulatie is vrijwel uitgesloten dankzij een sabotage- en vooralarm. Het systemische karakter en de duurzame benadering van de veiligheidsoplossingen van GEZE biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd de draaideuraandrijvingen, brandbeveiligingsinstallaties en toegangscontrolesystemen te bedienen. TSA 160 NT F Invers-draaideuraandrijvingen zijn verbonden met TZ 220-deurcentrales. Daarnaast is er een brandmeldinstallatie aangesloten. In het ouder-kindgedeelte is deze complexe oplossing aangevuld met een toegangscontrolesysteem, dat de toegang van bevoegde personen binnen een gedefinieerde tijdsperiode regelt en documenteert. In het totale ziekenhuiscomplex zijn 275 automatische aandrijvingen van het type TSA 160 NT en varianten daarvan in deuroplossingen ingebouwd.

Het algemene design van de GEZE-reeks deurdrangers onderstreept de uniformiteit van de kliniekarchitectuur zonder visuele onderbrekingen. Op de afdeling administratie, in het opname- en diagnosegedeelte, op de beddenzaal en in het auditorium van dit ziekenhuis, dat hoort bij de Medizinische Hochschule Hannover, heeft GEZE bijna 400 dubbele houten of staalplaatdeuren met opbouw deurdrangers met vastzetvoorziening, T-stop-glijrail of vrijloopfunctie geïnstalleerd. In totaal zijn er 750 deurdrangers uit de bewezen TS 5000-serie gebruikt.

De T-stop-glijrails met geïntegreerde openingsbegrenzing maakt onesthetische en niet ongevaarlijke deurstoppen overbodig. Het is niet meer mogelijk om klem te raken tussen de deur en deurstop en ook is er geen struikelgevaar meer. T-Stop zorgt daarmee voor verhoogde veiligheid, ruimte-esthetiek en in het bijzonder voor hygiëne, aangezien in de hygiënisch kwetsbare gedeelten het totale vloeroppervlak kan worden gereinigd. Met de vrijloopfunctie "Freeswing" kan de deur worden betreden zonder weerstand in open- of sluitrichting, nadat de deur al een keer, is geopend. Via de elektrohydraulische vastzetting wordt de deur in geval van brand automatisch gesloten.

In alle opzichten is met de nieuwbouw van de kliniek in Minden een ultramodern klinisch centrum gerealiseerd dat richtingbepalend is in de deur-, raam- en veiligheidstechniek.