Voor een leefbare toekomst: duurzaamheid is een zaak die ons aan het hart gaat

Wij zien duurzaamheid als fundamentele waarde en maatschappelijke verplichting – niet als strategische maatregel: voor ons milieu, onze werknemers, klanten en voor onze onderneming. Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance, brengt verslag uit over welke duurzaamheidsactiviteiten GEZE nastreeft.

Toekomstperspectieven scheppen

Voor ons is het niet voldoende, alleen de wettelijk voorschriften na te leven. Wij willen meer bereiken: wij willen werknemers en klanten positieve perspectieven geven, en een gemeenschappelijke toekomst veiligstellen.  

Als het ons lukt duurzaamheid bij GEZE als bestanddeel van ons gedrag en de ondernemingscultuur te introduceren, heeft dat een groot voordeel: onze processen en producten worden daardoor milieuvriendelijker. 

Verantwoordelijk, duurzaam handelen zal voor ons een deuropener zijn, om werknemers en klanten een positief vooruitzicht te bieden en ook onze gemeenschappelijke toekomst veilig te stellen.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance bij GEZE

Onze activiteiten en zwaartepunten voor milieubewust handelen 

Ons Sustainability Management is gebaseerd op drie pijlers:  

1. Regionale verantwoordelijkheid in het wereldwijde netwerk 

2. Klimaat en milieu 

3. Duurzaamheid in de gehele productlevenscyclus 

Een belangrijke component is de verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen. Wij letten al langer op aspecten als energie-efficiëntie bij onze productieprocessen. Zo gebruikt GEZE bijvoorbeeld op de locaties in Duitsland uitsluitend groene stroom. Dat willen wij ook versterkt in onze producten en tijdens hun totale productlevenscyclus toepassen.  

Groene dakbedekking is een fundamenteel deel van de klimaatbescherming: de planten nemen CO2 op en dragen ertoe bij, de lucht te reinigen.

Groene dakbedekking is een fundamenteel deel van de klimaatbescherming: de planten nemen CO2 op en dragen ertoe bij, de lucht te reinigen. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

CO2-balans als basis van het duurzaamheidsmanagement   

Waar ontstaan bij GEZE broeikassengasemissies en hoe hoog zijn deze? Voor GEZE Leonberg is een CO2-balans opgesteld, die op het GHG-protocol (Greenhouse Gas Protocol) gebaseerd is. Dit broeikassenprotocol is een globale standaard en specificeert methodes om de veroorzaakte broeikassengasemissies vast te stellen. Met deze gegevens kunnen wij ons duurzaamheidsmanagement doelgericht vormgeven en onze CO2-voetafdruk verder reduceren. 

Zo meten wij ons aandeel in de klimaatverandering 

In onze klimaatbalans werd enerzijds de CO2-uitstoot vastgesteld, die bij GEZE zelf ontstaat – bijvoorbeeld door interne verbrandingsprocessen of door de GEZE-wagenpark (Scope 1 Emissies). Anderzijds werden de indirecte emissies bepaald, zoals stroom, waterdamp of stadswarmte (Scope 2 Emissies). Ze worden buiten onze onderneming gegenereerd en “ingekocht”, maar bij GEZE verbruikt. 

GEZE gaat een stap verder

Wij meten alle emissies die in onze gehele waardeketen ontstaan, zoals bijvoorbeeld ook dienst- en zakenreizen van medewerkers.

Wij meten alle emissies die in onze gehele waardeketen ontstaan, zoals bijvoorbeeld ook dienst- en zakenreizen van medewerkers. © Getty Images

Voor ons is het belangrijk dat ook het productgebruik en de end-of-life-behandeling van verkochte producten duurzamer wordt. Daarom meten wij vrijwillig alle emissies die in onze gehele waardeketen ontstaan. Deze Scope 3-emissies zijn bijvoorbeeld dienst- en zakenreizen van medewerkers. Daartoe behoren ook emissies die buiten de invloedssfeer van GEZE liggen, zoals het transport en het gebruik alsmede de recycling van GEZE-producten. Hierdoor wordt een reductie van de emissies uitdagender, maar deze gegevens geven ons de mogelijkheid in de toekomst gerichte maatregelen uit te werken, met als doel ook deze emissies op de lange termijn te kunnen reduceren.  

 

Wat wij al bereikt hebben 

GEZE gebruikt op alle locaties in Duitsland uitsluitend groene stroom. Daarnaast wordt in Leonberg een efficiënte blokverwarmingscentrale met aardgas geëxploiteerd. Daardoor worden lage Scope 1- en 2-emissies (2,81 t CO2e) per medewerker bereikt. 

Bovendien compenseert GEZE het gebruikte aardgas voor de BVC alsmede de brandstoffen voor bedrijfswagens.  

 

Wat wij nog willen bereiken 

Ook al is GEZE reeds in alle criteria voor klimaatvriendelijk produceren actief: de CO2-emissies moeten nog transparanter gemaakt worden, om deze verder te kunnen reduceren. Daarom wordt bijvoorbeeld nu de CO2-balans naar alle dochtermaatschappijen uitgebreid met de focus op de productielocaties. Ook individuele maatregelen voor de verbetering van de ecologische voetafdruk in de toeleveringsketen en in het gebruik van de producten zijn gepland.