GEZE-deurdrangers correct instellen - wat u moet weten!

Brandveiligheid, barrièrevrijheid of comfort - deurdrangers moeten aan vele eisen voldoen. Om aan al deze functies betrouwbaar, veilig en duurzaam te kunnen voldoen, zijn een vakkundige installatie, instelling en onderhoud van de deurdrangers absoluut noodzakelijk. Hier leren verwerkers waarop ze moeten letten bij de professionele montage - en aan welke parameters ze zich moeten houden om toegangsgemak en veiligheid in dezelfde mate te garanderen.

De belangrijkste parameters bij deurdrangers in een oogopslag

Informatiegrafiek sluitsnelheid regelen

Sluitsnelheid regelen: naar links (haas): sneller, naar rechts (slak): langzamer.

De basisfuncties van een deurdranger, die individueel kunnen worden ingesteld, zijn: 

  • sluitkracht c.q. deurdrangermaat, 
  • sluitsnelheid, 
  • eindslag, 
  • openingsdemping alsmede de 
  • sluitvertraging.
Instelopties

De instelopties in detail

Afhankelijk van het model verschillen de instellingsvarianten. Wij adviseren om hier een kijkje te nemen in de officiële instellingsadviezen voor GEZE-deurdrangers. 

Download inbouwopties voor opbouwdeurdrangers (PDF | 3.11 MB)
Informatiegrafiek productinformatie GEZE opbouw-deurdranger

De sluitkracht duidt de kracht aan die de deurdranger op de vleugel uitoefent, om de deur te sluiten. De sluitkracht (ook deurdrangermaat genoemd) is afhankelijk van de vleugelbreedte van de te sluiten deur. Dat betekent dat in een eerste stap de vleugelbreedte moet worden vastgesteld die volgens de DIN EN 1154 een bepaalde sluitkracht van de deurdranger vereist. Bovendien kunnen verdere constructieve omstandigheden ertoe leiden dat een hogere sluitkracht moet worden ingesteld. Daartoe behoren bijvoorbeeld de deurhoogte, het deurgewicht of ook plaatselijke omstandigheden zoals de windinvloed.

De sluitkracht van een deurdranger wordt met de EN-klasse beschreven. De klasse EN 1 wordt bij deuren met geringe deurbreedte of vleugelbreedte en weinig gewicht gebruikt, dus bijvoorbeeld voor deuren binnenin een woongebouw. Voor een voordeur is normaal gesproken een hogere sluitkracht nodig. Op brandwerende deuren dient de minimumsluitkracht EN 3 te worden ingesteld. Deurdrangers op rook- en brandwerende deuren zijn tot max. 1600 mm (EN 7) vleugelbreedte toegestaan.

De afstelling van de sluitkracht vindt plaats via een afzonderlijke stelschroef op de deurdranger. Op de sluitkrachtweergave kunt u de desbetreffende EN-waarde aflezen.

De sluitsnelheid regelt de snelheid waarmee de deurdranger een deur sluit. 

Daarbij mag de sluitsnelheid niet te hoog ingesteld zijn, opdat de daaropvolgende persoon de deur niet voor uw neus dichtslaat. Ook moet hij niet te gering zijn ingesteld, opdat de deur in eerste instantie veilig sluit. Stel deze daarom zo in dat de deur vanuit een 90°-opening in 5-7 seconden sluit. In het bijzonder in gebouwen als meergezinswoningen of kantoorgebouwen kunnen openstaande deuren een veiligheidsrisico vormen, doordat ze toegang mogelijk maken voor onbevoegde personen. In vele gevallen dragen gesloten deuren ook aan de energiebesparing bij.
 

Met de zogenaamde eindslag kunt u instellen hoe hard de deur in het slot valt. Dat wil zeggen dat de deurbeweging in het gebied van de laatste fase voor het sluiten van de deur versneld wordt, om sluitweerstanden zoals bijv. wrijvingen van deurafdichtingen te overkomen. Daarmee kan gegarandeerd worden dat de deur veilig in het slot valt.

Als de eindslag te hard is, valt de deur meestal met een klap dicht. Als de afstelling daarentegen te zwak is, kan het voorkomen dat de deur niet meer volledig automatisch sluit. 

De openingsdemping is een schokdemper die voorkomt dat een deur met teveel kracht open geworpen kan worden. Zo worden bijvoorbeeld personen, deurelementen, aangrenzende wanden of ook voorwerpen achter de deur beschermd.

De openingsdemping verlaagt ook de snelheid van een krachtig open geworpen deur. Deze kan echter, bijv. bij naar buiten openende en door de wind gegrepen deuren, een aparte beperking van de openingshoek – dus bijv. de montage van een deurstopper of overige constructieve maatregelen – niet vervangen. Opmerking: het ventiel moet niet te ver geopend worden, aangezien dat anders tot lekkages leidt.

De sluitvertraging verlaagt de sluitsnelheid van een deur. Zo hebben bijvoorbeeld personen met bagage, personen met loophulpen of andere beperkingen voldoende tijd om het deurbereik te passeren.

Deurdrangers

Vind de voor u passende deurdranger

Onze portfolio bevat een brede keuze aan deurdrangers, die voor verschillende installatiesituaties geschikt zijn en vele individuele instellingsmogelijkheden bieden. De deurdranger-lijnen van GEZE gaan van opbouwdeurdrangers tot aan talrijke varianten voor brand- en rookwerende deuren.
Om voor u de keuze van de correcte deurdranger te vereenvoudigen, bieden wij een comfortabele productzoeker aan, die alle vereisten en functies systematisch opvraagt. Zo navigeert u eenvoudig en snel naar het voor u passende product.

Naar de productzoeker

Inbouwdeurdrangers

Vloerveren

TS 5000 SoftClose

De TS 5000 SoftClose

 TS 5000 SoftClose

© GEZE GmbH

Sommige ruimtecondities maken het geruisloos en veilig sluiten van de deur moeilijker. Daarom hebben wij ons assortiment uitgebreid en naast de beproefde deurdranger TS 5000 een nieuwe variant op de markt gebracht - de TS 5000 SoftClose. Onze productmanager op het gebied van deurtechniek legt in het interview de voordelen van de TS 5000 SoftClose en de bijzonderheden voor verwerkers en eigenaars uit. 

NAAR HET INTERVIEW
 

Montagevideo’s

Montagevideo’s voor GEZE-deurdrangers

Om u als verwerker bij de installatie en instelling van de GEZE-producten te helpen, stellen wij op ons YouTube-kanaal een hele serie montagevideo’s ter beschikking. Hier vindt u onze video’s over de GEZE-deurdrangers, waarbij de montage bij alle modellen volgens hetzelfde patroon functioneert.

Naar het Youtube-kanaal van GEZE
FAQ's

Veel gestelde vragen over de instelling van GEZE-deurdrangers

Het kan voorkomen dat deurdrangers niet normaal functioneren - zowel door ondeskundige hantering alsook door milieu-invloeden. Zo is het mogelijk dat deurdrangers bij temperatuurschommelingen bijgesteld moeten worden.
In de volgende lijst vindt u de meest frequente oorzaken voor problemen en mogelijke oplossingen om deze op te heffen.