Carrouseldeuren

Handmatige carrouseldeur

Handmatige carrouseldeuren zorgen voor een stille, elegante en makkelijke toegankelijkheid tot uw gebouw. Ze zijn een op de behoefte afgestemde oplossing, wanneer het aantal bezoekers en de doorgangsbreedtes relatief gering zijn. Net zoals draaikruisen draaien handmatige tourniquets door licht met de hand erop te drukken. Veiligheidsapparaten zijn niet noodzakelijk. Tourniquets dragen bij aan de energie-efficiëntie in het gebouw. Bij het openen worden het verlies aan binnenwarmte en het binnendringen van kou tot een minimum beperkt.