Externe rookschakelaarcentrales

Vertrouw bij uw draaideur in ernstige situaties op een externe rookmeldcentrale. Als er zich rook ontwikkelt, onderbreekt deze de voedingsspanning van het vastzetsysteem en sluit de deur. Ook bij ongunstige valsituaties – bijvoorbeeld met te weinig ruimte boven de rookkamer – kan hij dankzij zijn telescopische functie op betrouwbare wijze gebruikt worden. De externe rookmeldcentrale is in alle GEZE vastzetvoorzieningen toegestaan.