Onderwerpen

Automatische deuren - eenvoudig, handig en veilig

Het wordt verwacht in veel gebouwen: deuren openen automatisch en sluiten vervolgens. In supermarkten, hotels en bij autodealers, maar ook in openbare kantoren en ziekenhuizen, dienen deze deuren als uitnodigende en toegankelijke ingangen. Ze kunnen ook tegen een redelijke prijs achteraf worden gemonteerd.

Automatische deuren staan voor barrièrevrij gebruikscomfort

Automatische deursystemen zijn erg populair in hotels.

Automatische deursystemen zijn erg populair in hotels. © Stefan Dauth / GEZE GmbH

Drukken op deurklinken of draaiende deurknoppen, trekken aan of drukken op deuren en ze weer sluiten na gebruik: soms kan het tamelijk lastig zijn. Mensen vergeten nogal eens om deuren achter zich te sluiten. En voor sommige mensen is het openen van een deur en deze daarna weer te sluiten onmogelijk, bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers, kinderen, ouderen of gehandicapten. Automatische deuren bieden iedereen gemakkelijke toegang tot gebouwen, wat steeds meer gewaardeerd en zelfs verwacht wordt.

Automatische deuren krijgen de voorkeur in bepaalde sectoren

Automatische deuren dienen reeds als moderne barrièrevrije toegang, uitgang en doorgang in veel gebouwen. Ze zijn vooral geschikt voor gebouwen met grote bezoekersaantallen. Vandaag de dag vormen ze vrijwel de standaard in de volgende sectoren:

 • Gezondheid/hygiëne: In de gezondheidssector zijn de automatische deursystemen de hygiënische oplossing voor bezoekers, patiënten, artsen en verzorgers voor doorgang bij bewegende deuren. Ze hoeven de deuren niet meer handmatig te openen en tegelijkertijd voorkomen ze dat er zich bacteriën op hun handen verspreiden.
 • Hotels en gastronomie: Een prestigieuze en praktische entree is de eerste verwelkoming voor gasten in vele hotels. Automatische toegang tot de keuken en andere gebieden stelt horecapersoneel in staat om veilig hun taken uit te voeren, en zorgt voor een vlotte service. Toegankelijkheid, veiligheid en hygiëne zijn ook in deze sector belangrijke voordelen.
 • Detailhandel: Automatische deursystemen leiden klanten binnen in bedrijven en dienen als een prestigieus en comfortabel toegangspunt. Ze creëren een lichte en uitnodigende omgeving om aankopen te doen. Ze helpen ook om energie te besparen, omdat ze alleen openen wanneer dat nodig is en beperken daardoor de effecten op de binnentemperatuur van de koude en warmte van buiten.
 • Openbare gebouwen: Voor openbare gebouwen is nu wettelijk een barrièrevrije toegang vereist. Automatische deursystemen zijn in deze sector een efficiënte en veilige oplossing, met name voor grote bezoekersaantallen.
Met de GC 307+ is een aansturing van automatische deuren zonder haptische waarneming, zowel binnen als buiten, mogelijk.

De GC 307+, een contactloze naderingsschakelaar. © GEZE GmbH

Een ander voordeel: Automatische deursystemen die gecombineerd worden met radarbewegingsmelders openen en sluiten volledig contactloos. Dit minimaliseert fysiek contact en voorkomt de overdracht van bacteriën en virussen – een hygiënische oplossing die ideaal is, vooral in veelgebruikte ruimtes.

Ontdek onze GEZE-oplossingen voor entrees (PDF | 1.12 MB)

Ontdek onze GEZE-oplossingen voor binnentoepassingen (PDF | 287 KB)

Elementen voor automatisering van deuren

Speciale schuifbeslagsystemen creëren deuren die automatisch bewegen. Dit type automatische schuifbeslagsystemen bestaat uit verschillende componenten:

 • Aanstuurelement: Dit is een melder die een openingsopdracht registreert en deze naar de aandrijvingsbesturing/besturingseenheid stuurt. Er zijn handmatige melders, zoals aanraakschermen, afstandsbedieningen, knoppen en schakelaars, en automatische melders zoals bewegingsmelders, sensoren, fotocellen en digitale barrières. Voor het gemak worden vaak meerdere verschillende types melders gemonteerd op een automatische deur.
 • Besturingseenheid: Dit is het brein van het systeem, dat meestal timerschakelaars, instellingen voor openingssnelheden, hoeken en openhoudtijd bevat, en indien van toepassing extra veiligheidstechniek zoals toegangsbesturing, videobewaking enz.
 • Aandrijfeenheid: De deuraandrijving gebruikt een motor om de deur te openen. De aandrijving trekt de deur open en sluit deze vervolgens.
 • Veiligheidslijsten: Veiligheidslijsten (aanwezigheidsmelders) bewaken het traject van de deurbladen en de sluitranden. Ze stoppen de deur onmiddellijk als er gevaar van botsing met of vastklemmen van een persoon of voorwerp bestaat. Voordat u veiligheidssensoren gebruikt, moet u bij de fabrikant van de branddeur navragen of de sensoren zijn goedgekeurd.

De hoogste norm voor automatische deuren

Een automatische deur in een woongebouw

Een automatische deur in een woongebouw © Aleksandrs Kendenkovs / GEZE GmbH

De veiligheidsnorm voor automatische deursystemen in Duitsland is de hoogste ter wereld. Aangezien deze componenten elektrische aandrijvingen hebben, worden ze beschouwd als machines zoals gedefinieerd in de Machinerichtlijn. Daarom zijn ze onderworpen aan speciale veiligheidseisen. De Europese norm EN 16005 wordt in Duitsland omgezet in DIN EN 16005 en beschrijft de eisen aan de vormgeving en testprocedures die worden toegepast om een veilig gebruik van automatische deuren te garanderen. Een andere wettelijk geldende norm in Duitsland is DIN 18650, die als oudere en strengere norm verplicht blijft.

Beveiligingen

De exploitant is wettelijk verplicht de bewegingen voor het openen en sluiten van automatische deuren en de risicobronnen die daardoor ontstaan te beveiligen. In sommige gevallen is bewaking van de hoofdsluitzijden voldoende. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld gebouwen voornamelijk gebruikt door bejaarden, mensen met beperkte mobiliteit of kleine kinderen) moet geheel het deurgebied worden beveiligd. Op vele oudere deursystemen kunnen achteraf diverse veiligheidsapparaten worden aangebracht.

Kernpunten van DIN EN 16005 en DIN 18650 zijn de beveiliging van gevaarlijke omgevingen door:

 • Het gebruik van sensoren om tijdens het openen en sluiten pletten, afschuiven en stoten te vermijden
 • Veilige afstanden om pletten en intrekken te voorkomen
 • Beperking van de vleugelkrachten
 • Vereiste voor een hoog beveiligingsniveau in deurbesturings- en „Performance Level C”-sensoren voor standaarddeuren of „Performance Level D” voor vluchtroutes (conform EN ISO 13849-1)

Onderhoud en inspectie

Conform DIN EN 16005, DIN 18650 en de Technische voorschriften voor werkplekken - Deur en poorten (ASR A1.7) zijn automatische deuren onderworpen aan een verplichte technische veiligheidsinspectie door een deskundige. Dit geldt voor de eerste inbedrijfstelling en vervolgens minimaal één keer per jaar, maar ook indien nodig, bijvoorbeeld als de functie van het gebouw verandert.

Naast deze inspectie omvat de onderhoudsvereiste ook verplicht regelmatig onderhoud van de automatische/aangedreven deuren. Deze intervallen zijn afhankelijk van de fabrieksspecificaties voor de montage. Onderhoud tweemaal per jaar wordt aanbevolen voor automatische deuren op vluchtroutes.

Brandveiligheid en "vrij baan" in vluchtroutes

Automatische deursystemen binnen vluchtroutes

Automatische deursystemen binnen vluchtroutes © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Automatische deuren bieden veiligheid dankzij geavanceerde systemen en sensoren, zelfs in noodgevallen. Deuren die worden gebruikt als brandwerende deuren moeten veilig sluiten in geval van brand of als er rook ontstaat. In een noodgeval sluiten ze automatisch via de impuls van een rookmelder en beveiligen ze de brandsectie of voorkomen ze de verspreiding van rook. Dit kan ook worden geactiveerd door een gebouwsysteem, zoals de centrale units van rookmelders.

Als een doorgang wordt geïdentificeerd als een vluchtroute, moeten automatische deuren zijn uitgerust met een faalveilige impulsgenerator (detector) voor het openen. Dit zorgt ervoor dat de deur binnen enkele seconden na activering of na stroomuitval ontgrendelt, zodat de deuren in een noodgeval kunnen worden gebruikt als veilige vluchtroutes.

Centrale besturing en bewaking via netwerken

Automatische deurinstallaties worden vaak via een netwerk verbonden met gebouwsystemen zoals het vluchtroutesysteem, toegangscontrolesysteem, gebouwentechnieksysteem en de RWA-besturing. Dit maakt centrale besturing en bewaking van al deze systemen mogelijk, waardoor de efficiëntie van het Facility Management toeneemt.

Toegankelijke constructie met automatische deuren

Het doel van een toegankelijke constructie is om gebouwen en woningen zodanig te plannen en te bouwen dat ze voor iedereen toegankelijk zijn zonder hulp en zonder beperking. Toegang voor iedereen maakt in Duitsland deel uit van de bouwverordeningen en is een vast criterium bij openbare bouwprojecten.

Het openen en sluiten van deuren moet ook met weinig krachtsinspanning mogelijk zijn. Anders zijn automatische deursystemen nodig.

DIN 18040-1 voor openbare gebouwen

Barrièrevrijheid voor iedereen wordt ook populairder in particuliere woningen. Het aantal ouderen in de samenleving neemt aanzienlijk toe en veel mensen kunnen en willen zelfstandig leven op hun oude dag.

Barrièrevrijheid biedt ook talrijke voordelen in andere stadia van het leven. Het helpt mensen die herstellen van de tijdelijke gevolgen van ongevallen, mensen met kinderwagens, bagage of boodschappentassen en gezinnen met kleine kinderen. In deze situaties, d.w.z. wanneer het handmatig openen en sluiten van deuren onhandig, moeilijk of zelfs onmogelijk is, maken automatische deuroplossingen het gebruikers heel gemakkelijk.

Veilig met automatische deuren van GEZE

Er zijn vele varianten van automatische schuifdeuren.

Er zijn vele varianten van automatische schuifdeuren. © Erwin Kamphuis / GEZE GmbH

Wilt u uw bezoekers welkom heten met een zeer speciale ingangsoplossing? GEZE biedt op maat gemaakte entrees met carrousel-, schuif- en automatische draaideuren, samen met allerlei soorten speciale oplossingen, inclusief veiligheidsdeuren voor machines. Het assortiment omvat ook aanstuurelementen die automatisch deuren besturen en beveiligen.

Deuraandrijvingen van GEZE bewegen automatische deursystemen automatisch, veilig en comfortabel. Ze kunnen flexibel worden aangepast aan verschillende gebruikersbehoeften. Ze communiceren ook met andere apparaten, zoals brandmeldingscentrales, en nemen controletaken in het gebouwsysteem over.

GEZE heeft jarenlange ervaring met de strenge Duitse veiligheidsnorm conform DIN 18650. Alle automatische deursystemen en veiligheidslijsten van GEZE voldoen aan de norm EN 16005.

Voor particuliere woningen: voordeuroplossing van GEZE

De voordeuroplossing van GEZE maakt van deuren voor particuliere woningen en appartementencomplexen automatische, barrièrevrije toegangsoplossingen. Dankzij de flexibele selectie van componenten is een aangepast voordeurpakket mogelijk, bijvoorbeeld door de deur te ontgrendelen met een vingerafdruk-toegangsbesturing. Indien gewenst kan dit type voordeur ook worden geïntegreerd in een bestaand Smart Home-systeem.

Meer over de voordeuroplossing van GEZE

De juiste oplossing voor elke vereiste

Omdat automatische deuren zich vaak aan de ingang van een gebouw bevinden, besteden architecten er veel aandacht aan. Dit is de reden waarom de ingang zich presenteert als het “visitekaartje” van het gebouw - voor de eerste goede indruk.

 • Automatische schuifdeursystemen van GEZE zijn modern, ruimtebesparend en elegant.
 • Automatische carrouseldeuren worden gebruikt aan de ingangen van grote en prestigieuze gebouwen. Ze combineren architectonische allure met de beste functionaliteit.
 • De aandrijvingen die gekozen kunnen worden uit de Slimdrive-serie hebben een constructiehoogte van slechts zeven centimeter, integreren perfect in ieder architectonisch ontwerp en bieden een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. De uitermate lage constructiehoogte maakt een nagenoeg onzichtbare integratie in de gevel mogelijk. De Powerdrive is een echte krachtpatser beweegt zware deuren betrouwbaar en veilig.
 • Voor het betrouwbaar vergrendelen en ontgrendelen van automatische schuifdeursystemen biedt GEZE verschillende vergrendelingsoplossingen, afhankelijk van de veiligheidseisen en het bedieningsgemak.

Eenvoudige installatie, zelfs voor montage achteraf

De automatische draaideursystemen gekenmerkt door een eenvoudige installatie kunnen ook achteraf worden gemonteerd. Aanstuurelementen reguleren de automatische deursystemen; veiligheidslijsten beveiligen ze.

De technologie hierachter is niet altijd eenvoudig voor bouwtechnici, omdat ze talrijke parameters moeten controleren. GEZE ServiceTools maakt het hen gemakkelijker om automatische deursystemen te hanteren, waardoor instellingen sneller en eenvoudiger kunnen worden aangepast. Kabelschema's helpen bijvoorbeeld bij het plannen van de installatie voor de deur en onze ST 220-service terminal maakt het instellen van de deurparameters eenvoudig. Naast de installatie-instructies zijn ook onze installatievideo's een hulpmiddel bij het installeren van deursystemen.

Ga naar de Powerturn installatievideo

Ga naar de Powerturn IS-systeem installatievideo

GEZE is de enige leverancier voor complete oplossingen die voldoen aan individuele behoeften.

Veiligheidscontrole, onderhoud, servicegereedschap

Bewegende elementen en aandrijvingen zijn onderhevig aan een zekere slijtage en hebben regelmatig onderhoud nodig. De exploitant moet er altijd voor zorgen dat het deursysteem in betrouwbare staat verkeert. Om de betrouwbaarheid van de deur te garanderen, zijn een jaarlijkse deskundige inspectie en regelmatig onderhoud nodig. Voor vluchtwegdeuren worden jaarlijks twee inspecties aanbevolen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle veiligheidsrelevante aspecten, correcte installatie en integratie in de gebouwcontext.

De parameters voor automatische schuif-, draai- en carrouseldeursystemen van GEZE kunnen snel en eenvoudig worden ingesteld en onderhouden via een laptop of pc met GEZEconnects software en een snelle draadloze Bluetooth-verbinding. De eenvoudige uitlezing van storingsmeldingen verlaagt de service- en onderhoudskosten. De diagnosefuncties tonen de belangrijkste parameters van het deursysteem in real-time. Storingen kunnen dus binnen de kortste tijd worden verholpen. Al uw deurinstellingen kunnen worden opgeslagen als documentatie, worden gebruikt voor andere systemen en worden verzonden via e-mail. Bestaande systemen kunnen ook zonder problemen worden geconfigureerd om compatibel te zijn met GEZEconnects.

GEZE Service biedt flexibele en individuele onderhouds- en servicepakketten en training op dit gebied.