Onderwerpen

Toevoerlucht geproduceerd door intelligente raamventilatie

Gebouwen worden steeds beter hermetisch gesloten voor energiebesparende doeleinden. Dit bespaart op verwarmingskosten, maar vereist intelligente concepten om gebouwen efficiënt te ventileren en te beluchten. Natuurlijke ventilatie door geautomatiseerde ramen is een slimme oplossing die het ruimteklimaat aanzienlijk verbetert, maar weinig energie verbruikt bij lage investeringskosten.

Mensen hebben het vaak moeilijk om voldoende ventilatie in gebouwen te creëren.

Een goed ruimteklimaat is afhankelijk van een aantal factoren. Temperatuur en vochtigheid spelen beide een belangrijke rol, maar akoestische en visuele aspecten dragen ook bij aan het welzijn.

Maar waarom is de normale ventilatie vaak onvoldoende? Omdat thermische, akoestische en visuele prikkels ons aanwijzingen geven, maar we geen gevoel hebben voor de luchtkwaliteit. Mensen beoordelen de luchtkwaliteit voornamelijk op basis van slechte geuren, maar daaraan raken ze gewend naarmate ze langer in dezelfde kamers doorbrengen en merken dus de vermindering van de luchtkwaliteit niet op.

Wij merken de slechte luchtkwaliteit pas op wanneer het te laat is. De efficiëntie daalt en mensen worden slaperig of krijgen hoofdpijn, omdat mensen die ademen overmatige concentraties CO2 produceren. De situatie wordt nog verergerd door verontreinigende stoffen afkomstig van meubels of tapijten die kunnen verdampen.

Verplichte gecontroleerde ventilatie

Natuurlijke ventilatie via comfortabele ventilatietechnologie

Natuurlijke ventilatie via comfortabele ventilatietechnologie © Exorbitart / GEZE GmbH

Door moderne, energiebesparende bouwmethodes werken, wonen en leren we in steeds dichter afgesloten gebouwen. Het nadeel is dat er onvoldoende frisse lucht binnenstroomt en vocht, warmte en geuren onvoldoende geëxtraheerd worden.

De Duitse Energiebesparingsverordening (EnEV) schrijft echter voor dat gebouwen zodanig moeten worden gebouwd dat de minimale luchtuitwisseling die nodig is voor onze gezondheid en de verwarming gewaarborgd is. Daarom is gecontroleerde ventilatie nodig in een gebouw dat conform EnEV is gebouwd.

Een mechanisch ventilatiesysteem is één oplossing. Maar wie geniet van werken of wonen in een gebouw waar je de ramen niet kunt openen vanwege het ventilatiesysteem? Veel mensen voelen zich ongemakkelijk in ruimtes waar de ramen altijd gesloten blijven. Gecontroleerde natuurlijke ventilatie via ramen is hier een alternatief, dat automatisch frisse lucht direct van buiten aanzuigt.
 

Natuurlijke raamventilatie op basis van temperatuurschommelingen en wind

Natuurlijke ventilatie, ook nog bekend als "vrije" ventilatie, wisselt lucht uit via, zonder mechanische ventilatiesystemen. De vereiste luchtstromen worden geproduceerd door de temperatuur- en drukverschillen tussen de interne en externe lucht alleen, en door natuurlijke windstromen.

De intelligente gevels zelf creëren de ventilatie. Dit betekent dat ramen met een motor worden bestuurd door sensorsignalen, zoals bijvoorbeeld door weerstations of luchtkwaliteitssensoren. Intelligente binnenklimaatregeling identificeert de windsterkte en -richting, externe temperaturen, neerslag, kamertemperaturen, vochtigheid en CO2-waarden van de binnenlucht, en controleert het openen en sluiten van de geautomatiseerde ramen dienovereenkomstig. De raambesturing is volledig onafhankelijk van de gebruiker, zelfs als het gebouw leeg is.

Natuurlijk en energiezuinig

Naast CO2 genereren klaslokalen of kantoren met een groot aantal mensen ook veel warmte. Vooral in de zomer verwarmen zonnestralen de ruimte vaak nog meer. Natuurlijke ventilatie kan ongewenste warme lucht uit de ruimte leiden en frisse, koele buitenlucht binnenlaten. In een koele nacht zorgt de vrije ventilatie voor een natuurlijke klimaatregeling. Dit levert een goede luchtkwaliteit op natuurlijke wijze, zonder energie te gebruiken om lucht te leveren en te koelen.

Raamopeningssystemen met intelligente aandrijvingen GEZE

Slimchain-aandrijving GEZE met IQ box KNX

Slimchain-aandrijving GEZE met IQ box KNX © GEZE GmbH

De aandrijvingssystemen van GEZE zijn leverbaar voor diverse raamvormen, ontwerpen en afmetingen, zowel in het plafond als in de gevel. Het assortiment omvat elektrisch bediende kettingaandrijvingen, elektrische spilaandrijvingen en vergrendelingsaandrijvingen.

De raamaandrijvingen en vergrendelingssystemen van GEZE kunnen met GEZE IQ box KNX direct in de KNX-gebouwbus worden geïntegreerd. Dit maakt veelzijdige en flexibele oplossingen voor natuurlijke ventilatie mogelijk.

Productkenmerken

  • integratie van geautomatiseerde ramen in het KNX-gebouwbussysteem
  • openen van de ramen naar een gewenste stand (in %)
  • melden van het contact van de raamstatussen (open/gesloten/% ) en de aandrijvingsstatussen (cyclusnummer, storingen)
  • getimede ventilatie, kierventileren
  • automatisch sluiten en blokkeren in geval van regen- of windalarm of wanneer de airconditioning wordt ingeschakeld
  • geïntegreerde knopinterface (local/KNX) maakt aansluiting op de zuinigere ventilatorschakelaar mogelijk

Montagevideo: GEZE Slimchain

Individuele systeemoplossingen

GEZE ondersteunt u bij de planning van uw natuurlijke ventilatiesystemen, zoals koeling 's nachts of automatische intelligente ventilatiebesturing.

Natuurlijke ventilatie kan worden gepland als een zuivere ventilatietoepassing, gecombineerd met een rook- en warmteafvoerinstallatie, of geïntegreerd in een overkoepelend KNX-gebouwaansturingssysteem. Wij kunnen projectspecifiek advies geven over het gebruik van de raamaandrijvingen IQ box KNX van GEZE en geschikte KNX-producten van andere fabrikanten met de KNX-gebouwbus. Dit is vaak een zeer complexe kwestie, omdat aan verschillende eisen moet worden voldaan. Wij bieden ondersteuning bij planning en projectie op basis van jarenlange ervaring en uitgebreide knowhow in de sector.

Wij kunnen uw installatietekeningen, aanbestedingsteksten en productbrochures realiseren.

Veelzijdige competentie afkomstig van één adres

De experttraining van GEZE bereidt bouwers voor op de installatie, inspectie en het onderhoud van de raamtechniektoepassingen en levert een checklist met een beschrijving van alle noodzakelijke stappen.

We geven ook technisch advies over installatie, montage en implementatie volgens de plannen.

GEZE biedt installatieplannen, aansluitschema's, WinCalc voor het berekenen van raamaandrijvingen, kabelschema's enz.

Veiligheid door onderhoud

De klant of exploitant dient zelf in te staan voor de service, het onderhoud en de inspectie. Hij is verplicht alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om risico's te voorkomen die mensen en eigendommen in het gebouw in gevaar brengen. Door regelmatig onderhoud vermindert het werkelijke risico op schade en zijn aansprakelijkheidsrisico in geval van schade aanzienlijk (zie ook veiligheidsverplichting, BGB, artikel 823).

De ventilatieaandrijvingen GEZE moeten worden onderhouden door een deskundig gespecialiseerd bedrijf, rekening houdend met de specifieke bedrijfsomstandigheden, maar ten minste eenmaal per jaar. 

GEZE biedt ondersteuning bij onderhoud, geleverd door GEZE Service of door onze geautoriseerde partners.