Deuren en ramen in de gebouwautomatisering – GEZE-deskundige Jürgen Keller in gesprek

De toenemende verstedelijking en de noodzaak om hulpbronnen te besparen, vragen om intelligent gekoppelde gebouwen. Connectivity-oplossingen, met slimme software en gecertificeerde BACnet-communicatie-interface, zorgen voor een efficiënt gebouwmanagement in de Smart Building en openen nieuwe mogelijkheden voor systeemintegratoren. In het interview legt Jürgen Keller, Product Manager Integrated Solutions, de voordelen van de gebouwautomatisering uit, waarop gelet moet worden en hoe GEZE de uitdagingen oplost.

Jürgen Keller en Christoph Keller leggen myGEZE Control uit

Product Manager Integrated Solutions Jürgen Keller en Christoph Keller van GEZE lichten het modulaire connectiviteitsplatform myGEZE Control toe. © GEZE GmbH

Meneer Keller, waarom moet volgens uw mening de integratie van deuren in de gebouwautomatisering meer aandacht krijgen?

Jürgen Keller: Deuren, ramen en gebouwen worden steeds complexer en de eisen eraan nemen enorm toe. Zo hebben wij vandaag de dag niet meer alleen te maken met klassieke kantoorgebouwen en een enkele huurder, maar met gebouwencomplexen, waarbij mogelijkerwijs nog een openbaar toegankelijke cafetaria, een hotel en meerdere onderverhuurders horen. Daardoor ontstaan er speciale wensen en eisen aan deuren, die de focus sterker richten op thema’s als veiligheid van het gebouw en energetische optimalisering van het gebruik van het gebouw. Maar ook comfort speelt een rol. Het idee van het home office heeft de gebouwen leger gemaakt, de firma’s huren kleinere eenheden en willen daarvoor meer comfort hebben – bijvoorbeeld contactloze toegang vanwege overdrachtsmogelijkheden door bacteriën en virussen. Dat laat zien dat een comfortabele toegang tot gebouwen met behulp van automatische deuren in toenemende mate gewaardeerd en verwacht wordt.

Hoe kan de veiligheid van een gebouw door de integratie van deuren en ramen in de gebouwautomatisering verhoogd worden? 

Jürgen Keller: Het thema veiligheid speelt in de gebouwautomatisering een belangrijke rol. Daarbij gaat het om een centraal punt, waarop, gekoppeld door het hele gebouw heen, de actuele toestand van de buitenschil kan worden bewaakt en gecontroleerd alsmede gericht op afstand bestuurd kan worden. Dat is precies wat er met onze gebouwautomatiseringssystemen als myGEZE Control gegarandeerd wordt: deuren worden automatisch bediend en bewaakt, zodat tijdrovende controlerondes komen te vervallen. Ook is de gerichte vrijgave van vluchtroutes of de intelligente rook- en warmteafvoer op afstand mogelijk.

MEER OVER GEBOUWAUTOMATISERING TE WETEN KOMEN

Onze gebouwautomatiseringssystemen zorgen voor een gerichte besturing en bewaking van deuren en ramen.

Jürgen Keller, Product Manager Integrated Solutions

Wat zijn concrete voorbeelden?

Jürgen Keller: Het overkoepelende onderwerp luidt “Optimalisering van asset management met betrekking tot bedrijfsprocessen en personeel”, dat wil zeggen dat de klassieke company-gedachte van een poort met slagboom die alleen aan geautoriseerde personen toegang verleent niet meer actueel is. Tegenwoordig zijn er op de eerste plaats gebouwen waarbij sprake is van een gemengd gebruik. Iedere huurder - normaal gesproken meerdere - heeft verschillende eisen, bepaald door zijn verzekering. Laten we een concreet voorbeeld nemen: een gebouw wordt voor het gebruik als bank gepland. De campus heeft daarom aan de voorkant een poort en camera’s voor de buitenbeveiliging. Jaren later vertrekt de bank dan uit het gebouw. In plaats daarvan wordt de ruimte o.a. door een restaurant gebruikt. Door zo’n verandering van het gebruik van het gebouw moeten ook de eisen aan de gebouwveiligheid aangepast worden.

Bij de GEZE-gebouwtechniek gaat het dus om meer dan alleen om alarmsystemen?

Jürgen Keller: Het gaat om monitoring en controlling, maar niet om eenvoudige toegangscontrolesystemen, die door PIN-invoer de deuren openen. Onze gebouwautomatiseringssystemen zorgen voor een gerichte besturing en bewaking van deuren en ramen. Bovendien lezen ze ook gebouwgegevens uit. Storingen en uitvallen bij deurinstallaties worden betrouwbaar gemeld en snel aan de servicetechnici doorgegeven. Zo kunnen voor de gebouwveiligheid en de werking relevante functiestoringen vroegtijdig uitgeschakeld, onderhouden of gerepareerd worden. Dat bevordert tegelijkertijd de duurzaamheid van het product en het daarmee verbonden duurzaamheidsaspect.

Welke verdere aspecten van een gebouw kunnen verbeterd worden?

Jürgen Keller: Met het nieuwe gebouwautomatiseringssysteem myGEZE Control wordt ook de energie-efficiëntie verhoogd. De gevel kan bijvoorbeeld via sensoren voor warmte, wind of zonlicht op externe of algemene omstandigheden reageren en automatisch een zonwering uitschuiven of ramen afhankelijk van de buitentemperatuur zelfstandig openen en sluiten. De automatische raambesturing maakt een natuurlijke nachtafkoelingmogelijk, zodat al aan het begin van de dag een goed binnenklimaat gecreëerd wordt. In vergelijking met een airconditioning is dat een kostenbesparende en energie-efficiënte methode. Daarmee levert de oplossing ook een bijdrage voor duurzame en leefbare gebouwen van morgen.

MEER OVER ENERGIE-EFFICIËNTE BINNENKLIMAATREGELING TE WETEN KOMEN

De koppeling van ramen en deuren in de gebouwautomatisering is vaak gecompliceerd? Hoe lost myGEZE Control deze uitdaging op?

Jürgen Keller: De uitdaging in de gebouwautomatisering bestaat eruit, alle componenten in een systeemoverkoepelende gebouwbeheertechniek te integreren. Daartoe behoren deuren en ramen evenals verwarming, airco en verlichting. myGEZE Control integreert deur-, raam- en veiligheidstechniek in de meest uiteenlopende bereiken van een gebouwmanagement. Daarvoor gebruikt het systeem de open communicatiestandaard BACnet, die een naadloze integratie en interoperabiliteit binnen een gebouwautomatiseringssysteem mogelijk maakt. Op deze manier kunnen automatiseringscomponenten van verschillende producenten merkoverkoepelend informatie met elkaar uitwisselen. Dat maakt het modulaire platform ook voor systeemintegratoren uiterst interessant. De voor de integratie in het gebouwbeheersysteem noodzakelijke gegevens stellen wij de systeemintegratoren optimaal gestructureerd en in de benodigde formaten ter beschikking. In het alledaagse leven maakt dat alle processen en procedures eenvoudiger die tot een modern gebouwmanagement behoren: waar zijn systemen nog niet gesloten, waar is de verlichting nog ingeschakeld? Verder kan via de centrale besturing via tablet met één klik een scenario geactiveerd worden, waardoor het gebouw in een beveiligde nachtmodus gezet wordt. Ook als het gaat om bereiken met toegangsbeperking, om barrièrevrijheid, brandveiligheid of vluchtroutebeveiliging, biedt myGEZE Control ondersteuning.

Meer over connectivity-oplossing myGEZE Control te weten komen

Dankzij myGEZE Control zijn ook complexe systemen programmeer- en bestuurbaar. En dat voordelig en energiebesparend.

Jürgen Keller, Product Manager Integrated Solutions bij GEZE

In hoeverre is BACnet een uniek kenmerk op de markt?

Jürgen Keller: In ons merk deur-, raam- en veiligheidstechniek kennen wij geen andere producenten, die maximaal gestandaardiseerd zijn en direct vanuit het systeem voor BACnet kiezen. Er zijn zeker wel aanbiederspecifieke protocollen en interfaces op de markt. Dergelijke oplossingen kunnen dan alleen met de overeenkomstige kosten in het hoger geclassificeerde gebouwbeheersysteem geïntegreerd worden – of ze moeten parallel gevolgd worden. In tegenstelling daartoe leveren wij als systeemhuis een ontwerp van de totale integratie-oplossing, wat tot nu toe een uniek kenmerk is.

In ons merk deur-, raam- en veiligheidstechniek zijn wij de producent die maximaal gestandaardiseerd is en direct vanuit het systeem voor BACnet kiest.

Jürgen Keller, Product Manager Integrated Solutions

De belangrijkste feiten over myGEZE Control

  • Scenario’s, waarin het gaat om bereiken met toegangsbeperking, om barrièrevrijheid, brandveiligheid of vluchtroutebeveiliging, kunnen eenvoudig worden omgezet.
  • myGEZE Control bouwt voort op componenten van de gerenommeerde automatiseringsspecialist Beckhoff Automation.
  • De oplossing kan in fabrikantneutrale gebouwbeheertechniek-, gevarenmanagement- en CAFM-systemen geïntegreerd worden.
  • Dankzij een gestandaardiseerd BACnet-ontwerp is een systeemintegratie volledig onafhankelijk van dienstverleners en van het gebruikte gebouwmanagement-product mogelijk.
  • Met myGEZE Control kunnen gebouwen ook comfortabel via mobiele eindapparaten centraal op afstand bewaakt alsook bestuurd worden. myGEZE Control is schaalbaar en kan met de eisen van een gebouw meegroeien c.q. in zijn functies individueel aangepast worden.
  • GEZE biedt ondersteuning zowel bij het opzetten van myGEZE Control alsook tijdens de werking