Onderwerpen

Gebouwautomatisering - intelligente connectiviteit bij gebouwbediening

Alle bedrijfsgebouwen zijn nu gebouwd met automatische gebouwaansturing. Warmte, licht, airconditioning, technologie voor koeling en schaduw, en deur- en raamtechniek zijn in één netwerk opgenomen en communiceren met elkaar. De componenten kunnen eenvoudig en centraal worden bestuurd via intelligente gebouwbeheersystemen.

Doelstellingen: energie-efficiëntie, comfort en veiligheid

Het zijn niet alleen auto's die in de toekomst autonoom zullen rijden, maar ook gebouwen worden steeds meer geautomatiseerd. Ze regelen zelf de verwarming, ventilatie en airconditioning. Ze schakelen verlichting naar het juiste niveau afhankelijk van het licht van buiten en of er mensen zijn in de kamer. Ze openen of sluiten de jaloezieën, ramen en deuren. En dit allemaal terwijl ze nauwkeurig reageren op de behoeften van gebruikers of bewoners terwijl ze door het gebouw lopen. Wanneer ze het gebouw verlaten, wordt het energieverbruik automatisch tot een minimum beperkt, worden toegangen vergrendeld en wordt het alarmsysteem geactiveerd.

Dit type automatiseringstechniek wordt nu geïnstalleerd in alle nieuwe openbare en bedrijfsgebouwen. Oudere, bestaande gebouwen worden ook geoptimaliseerd. Gebouwautomatisering is daarbij het wachtwoord. Automatisering betekent elke handeling die niet door mensenhand wordt uitgevoerd en invloed heeft op een apparaat of systeem. Gebouwautomatisering (BA) verwijst naar het geheel van de apparatuur die wordt gebruikt voor de automatische besturing, regeling, bewaking en optimalisatie in gebouwen.

Dit betekent dat alle sensoren, actuatoren, bedieningselementen, verbruikers en andere technische units in het gebouw op een netwerk zijn aangesloten. Gebouwautomatisering voert vervolgens automatisch specifieke functionele processen uit als onderdeel van de bouwtechniek, in overeenstemming met de voorgeschreven instellingen. Technische gebouwuitrusting, die vaak complex kan zijn, wordt daarom efficiënt en centraal beheerd. Het doel is om de werking van gebouwen energiezuiniger, economischer en veiliger te maken met maximaal comfort voor gebruikers en bewoners.

Automatiseringspiramide

Op veldniveau worden alle functies uitgevoerd, gegevens gemeten en gemeld. Deze gegevens zijn afkomstig van sensoren (bijvoorbeeld temperatuursensoren, luchtkwaliteitssensoren, helderheidssensoren, bewegingsmelders, raamcontacten, windsnelheidssensoren, regenvalsensoren) en actuatoren (servomotoren voor ventielen en flappen, schakelaar- en dimapparatuur voor de verlichting, aandrijvingen voor zonneschermen, ramen en deuren) en andere knoppen en schakelaars.

Het toepassingsniveau betreft het verzamelen en evalueren van informatie. Schakel- en vaste opdrachten worden teruggestuurd naar het veldniveau. Ze kunnen echter ook net als alle andere informatie naar het commandoniveau worden doorgestuurd.

Het managementniveau bewaakt het systeem en optimaliseert de bedrijfsmodus met behulp van speciale software, d.w.z. een gebouwbeheersysteem. De software visualiseert en informatie en gegevens en slaat deze op.

Om informatie van de sensoren of vaste opdrachten over te brengen naar actuatoren, moeten de apparaten op een gedeeld netwerk zijn aangesloten.

EU-richtlijn betreffende de totale energie-efficiëntie van gebouwen

De EU-richtlijn over de totale energie-efficiëntie van gebouwen is de drijvende kracht achter de automatisering van gebouwen. Tenslotte staat de bouwsector binnen de EU voor 40 procent van het totale energieverbruik. Volgens de EU-richtlijn moet de algehele energieprestatie van alle gebouwen worden verbeterd. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van de thermische schil en de aard van de technische gebouwuitrusting. Maar door de installatie van een automatiseringssysteem kan het nog verder verbeterd worden.

Een studie aan de Biberach Universiteit van Toegepaste Wetenschappen (“Energie-efficiëntie via gebouwautomatisering conform DIN V 18599 en DIN EN 15232”) onderzocht hoeveel energie de individuele functies in gebouwautomatisering kunnen besparen. Uit de studieresultaten bleek dat automatische verlichting in combinatie met een lichtregelende externe jaloezie een besparingspotentieel van ongeveer 40 procent heeft opgeleverd. Als investeringskosten en besparingen worden vergeleken, is het resultaat een gemiddelde afschrijvingstijd van twee tot tien jaar voor gebouwautomatiseringssystemen.

Samengevat werd in de studie vastgesteld dat gebouwautomatisering een grote bijdrage zou kunnen leveren aan de energiebezuiniging van een gebouw. Daarom is wetenschappelijk bevestigd dat normaal gebruikersgedrag vaak leidt tot onnodig hoog energieverbruik.

Automatisering als een ‘ideale’ gebruiker

‘Ideale' gebruikers zouden de verwarming moeten uitschakelen wanneer ze kamers verluchten, en vervolgens de ramen weer zo snel mogelijk sluiten. Daarnaast schakelen ze lichten alleen in als de kamer wordt gebruikt, en dan alleen zoveel als er nodig zijn. In ongebruikte kamers en over het algemeen 's nachts of op feestdagen verlagen ze de kamertemperatuur in kantoorruimtes aanzienlijk.

Aangezien deze ideale gebruikers zeer zeldzaam zijn en open ramen ook wel eens 's nachts vergeten worden, kan met behulp van gebouwautomatisering het ideaal duidelijk benaderd worden. Smart Buildings gedragen zich daarom energiezuiniger dan mensen.

Smart Building en Smart Home

Een Smart Home bespaart u kosten. Professionele initiële installatie in een huis met twee slaapkamers kost tussen 800 en 4000 euro - en dat kan u tot ongeveer 20 procent energiebesparing opleveren.

Smart Home-technologieën vormen een groeiende markt. © GEZE GmbH

Smart Building Systems worden echter niet alleen gebruikt in kantoren en industriële gebouwen, hotels of ziekenhuizen. Er is ook een groeiende interesse in automatiseringstechniek voor woningen. ‘Smart Homes’ zijn die waar de voeding en het verbruik worden aangesloten op een netwerk met huishoudelijke apparaten en de verlichting.

Thuisnetwerken met entertainment-elektronica, bewakings- en veiligheidssystemen, jaloezieën, raam- en deurdrangersystemen kunnen ook worden aangesloten. Deze functies kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van gebruikers en zorgen daarom voor meer comfort. Ze helpen ook op kosten en middelen te besparen.

Het nieuwe hoofdkantoor van het IT-bedrijf Vector in Stuttgart heeft meer dan 180 GEZE-deuroplossingen. Ze worden via een netwerk aangesloten op het BACnet-gebouwbeheersysteem met IO 420-interfacemodules.

De entree-deuren van het hoofdkantoor van Vector in Stuttgart © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Intelligente gebouwaansturing in het nieuwe hoofdkantoor van Vector

De netwerkoplossingen van GEZE met BACnet bieden aanzienlijke voordelen bij de planning en werking:

  • aangepaste digitale netwerkoplossingen met BACnet
  • centrale besturing van meer dan 180 deuren in het gebouwbeheersysteem – nog meer comfort en veiligheid bij normaal gebruik en in geval van gevaar
  • merkoverkoepelende functionaliteit en interactie – altijd en overal zichtbaar
  • Energie-efficiëntie: interactie tussen deurtechniek en klimaatregeling
  • Ondersteuning in de bouwfase: communicatie tussen merkdeskundigen

Ga naar GEZE-casestudy over Vector IT-campus

GEZE Cockpit-gebouwautomatiseringssysteem

GEZE Cockpit is het eerste gebouwautomatiseringssysteem voor slimme deur-, raam- en veiligheidstechniek. Met het GEZE Cockpit-gebouwautomatiseringssysteem kunnen geautomatiseerde systeemcomponenten van de deur-, raam- en veiligheidstechniek van GEZE en andere fabrikanten in één netwerk worden gekoppeld en met precisie centraal worden bestuurd en bewaakt. BACnet, de meest gangbare communicatiestandaard in gebouwautomatisering, maakt interoperabiliteit mogelijk. GEZE Cockpit kan worden gebruikt als een onafhankelijk gebouwbeheersysteem of worden geïntegreerd in een gebouwautomatiseringssysteem van hogere rang.

De hardwarecomponenten van het gebouwaansturingssysteem bestaan uit een ingebouwd systeem, waarop drie verschillende GEZE-softwarepakketten met verschillende prestatiefuncties kunnen worden geïnstalleerd. De gegevensuitwisseling tussen GEZE Cockpit en de producten vindt plaats via de IO 420 interfacemodule op het BACnet open communicatieprotocol . Of u nu een pc, tablet of smartphone gebruikt: de toepassingen voor GEZE Cockpit zijn gebaseerd op een browser en kunnen daarom op elk IP-apparaat worden gebruikt.

Ga naar gebouwautomatiseringssysteem GEZE Cockpit

Uitgebreide ondersteuning door alle betrokken deskundigen

GEZE verleent ondersteuning aan alle experts die betrokken zijn bij elk aspect van de planning voor multifunctionele ramen en deuren.

Architecten, metaalbewerkers, veiligheidsplanners, experts op het gebied van brandbeveiliging, elektrische installaties en systeemintegratoren worden zo vroeg mogelijk bij de planning betrokken om te garanderen dat alle systemen goed kunnen samenwerken en tegelijkertijd maximale voordelen bieden. Gestandaardiseerde netwerkcomponenten en aangepaste projectondersteuning van GEZE beloven iedereen een planning waarop ze kunnen bouwen.

Probleemloze en merkoverkoepelende bediening

Het BACnet open communicatieprotocol maakt een probleemloze en merkoverkoepelende bediening mogelijk. Het biedt plug & play-componenten, zodat u apparaten en producten snel kunt aansluiten. Dit helpt de systemen te communiceren, garandeert een snelle integratie in het communicatiesysteem en garandeert de benodigde flexibiliteit, zelfs indien de planning op het laatste moment wordt gewijzigd.

GEZE helpt bij onderhoud, ondersteuning en training

Met GEZE Cockpit kunnen exploitanten van een gebouw veel geld besparen en tegelijkertijd de veiligheid van het gebouw verhogen, op zich en voor de gebruikers ervan. Ook voor het personeel zijn er voordelen: GEZE Cockpit is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken, de status van deuren, ramen, rook- en warmteafvoerinstallatie en de nooduitgangen kunnen vanaf elke locatie en op elk gewenst moment worden gestuurd en veilig bewaakt met een IP-apparaat.