Onderwerpen

Gebouwautomatisering - intelligente connectiviteit bij gebouwbediening

Alle bedrijfsgebouwen zijn nu gebouwd met automatische gebouwaansturing. Verwarming, licht, airconditioning, koeling, zonwering en deur- en raamtechniek zijn in een netwerk verbonden en communiceren met elkaar. De componenten kunnen comfortabel, centraal en met weinig contact bestuurd worden, met behulp van intelligente gebouwbeheersystemen.

Doelstellingen: energie-efficiëntie, comfort en veiligheid

Het zijn niet alleen auto's die in de toekomst autonoom zullen rijden, maar ook gebouwen worden steeds meer geautomatiseerd. Ze regelen zelf de verwarming, ventilatie en airconditioning. Ze schakelen verlichting naar het juiste niveau afhankelijk van de externe helderheid en of er mensen zijn in de kamer. Ze openen of sluiten de jaloezieën, ramen en deuren. En dit allemaal terwijl ze nauwkeurig reageren op de behoeften van gebruikers of bewoners als ze door het gebouw passeren. Wanneer ze het gebouw verlaten, wordt het energieverbruik automatisch tot een minimum beperkt, worden toegangen vergrendeld en wordt het alarmsysteem geactiveerd.

Dit type automatiseringstechniek wordt nu geïnstalleerd in alle nieuwe openbare en bedrijfsgebouwen. Het kan ook worden gebruikt om bestaande gebouwen te optimaliseren. De slagzin is ongetwijfeld gebouwautomatisering. Automatisering betekent elke handeling die niet wordt uitgevoerd door iemand via een apparaat of systeem. Gebouwautomatisering (BA) verwijst naar het geheel van de apparatuur die wordt gebruikt voor automatische besturing, regeling, bewaking en optimalisatie in gebouwen.

Dit betekent dat alle sensoren, actuatoren, bedieningselementen, verbruikers en andere technische units in het gebouw op een netwerk zijn aangesloten. Gebouwautomatisering voert vervolgens automatisch specifieke functionele processen uit als onderdeel van de bouwtechniek, in overeenstemming met de voorgeschreven instellingen. Technische gebouwuitrusting, die vaak complex kan zijn, wordt daarom efficiënt en centraal beheerd. Het doel is om de werking van gebouwen energiezuiniger, economischer en veiliger te maken met maximaal comfort voor gebruikers en bewoners.

Structuur van de gebouwautomatisering conform DIN EN ISO 16484

Het managementniveau bewaakt het systeem en optimaliseert de bediening ervan met behulp van speciale software - een gebouwbeheersysteem. De software visualiseert en slaat informatie en gegevens op.

Het automatiseringsniveau zorgt voor het verzamelen en evalueren van informatie. De commando's voor schakelaars en positionering worden teruggestuurd naar het veldniveau. Ze kunnen echter ook naar alle andere niveaus op het commandoniveau worden doorgestuurd.

Het veldniveau omvat de uitvoering van alle functies en meting en rapportage van gegevens. Deze gegevens zijn afkomstig van sensoren (bijvoorbeeld temperatuursensoren, luchtkwaliteitssensoren, helderheidssensoren, bewegingsmelders, raamcontacten, windsnelheidssensoren, regenvalsensoren) en actuatoren (servomotoren voor ventielen en kleppen, schakelaar- en dimapparatuur voor de verlichting, aandrijvingen voor zonneschermen, ramen en deuren) en andere drukknoppen en schakelaars.

Om informatie van de sensoren of positioneringscommando's over te brengen naar actuators, moeten de apparaten op een gedeeld netwerk zijn aangesloten.

EU-verordening betreffende de totale energie-efficiëntie van gebouwen

De EU-verordening over de totale energie-efficiëntie van gebouwen is de drijvende kracht achter de automatisering van gebouwen. Tenslotte staat de bouwsector binnen de EU voor 40 procent van het totale energieverbruik. Volgens de EU-verordening moet de algehele energieprestatie van alle gebouwen worden verbeterd. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van de thermische enveloppe en de aard van de technische gebouwuitrusting. De faciliteiten kunnen ook verder worden verbeterd door de installatie van een automatiseringssysteem.

Met een studie aan de Biberach University of Applied Sciences ('Zorgen voor energie-efficiëntie via gebouwautomatisering met betrekking tot DIN V 18599 en DIN EN 15232') werd onderzocht hoeveel energie de individuele functies in een gebouwautomatiseringssysteem kunnen besparen. Onder de studieresultaten bleek dat automatische verlichting in combinatie met een lichtregelende externe jaloezie een besparingspotentieel van ongeveer 40 procent heeft opgeleverd. Als investeringskosten en besparingen worden vergeleken, is het resultaat een gemiddelde afschrijvingstijd van twee tot tien jaar voor gebouwautomatiseringssystemen.

Samengevat werd in de studie vastgesteld dat gebouwautomatisering een grote bijdrage zou kunnen leveren aan de energiebezuiniging van een gebouw. Daarom is wetenschappelijk bevestigd dat normaal gebruikersgedrag vaak leidt tot onnodig hoog energieverbruik.

Automatisering als een 'ideale' gebruiker

'Ideale' gebruikers zouden de verwarming moeten uitschakelen wanneer ze kamers ventileren, en vervolgens de ramen weer zo snel mogelijk sluiten. Daarnaast zouden ze alleen lichten inschakelen als de kamer wordt gebruikt, en dan nog alleen het aantal benodigde lampen gebruiken. In ongebruikte kamers en in kantoren zouden ze meestal 's nachts of op feestdagen de luchttemperatuur aanzienlijk verlagen.

Aangezien deze ideale gebruikers zeer zeldzaam zijn en niet-ideale gebruikers open ramen vergeten en ze 's nachts open laten, kan deze kloof aanzienlijk worden gedicht met behulp van gebouwautomatisering. Smart Buildings gedragen zich daarom energiezuiniger dan mensen.

Geautomatiseerde ventilatie voor betere binnenlucht en grotere hygiëne

Met gebouwautomatisering kan niet alleen de energie-efficiëntie verbeterd worden, maar ook de binnenluchtkwaliteit. De reden hiervoor is dat slimme raamsystemen die in een netwerk verbonden zijn met het gebouwbeheersysteem geautomatiseerde, natuurlijke ventilatie mogelijk maken. Hierdoor kunnen ruimtes naar behoefte geventileerd worden en van verse lucht voorzien worden – volledig contactloos dankzij slimme raamautomatisering. Dit voorkomt fysiek contact en zodoende de mogelijkheid om bacteriën en virussen over te dragen. Een verder voordeel: door regelmatige luchtverversing wordt de binnenluchtkwaliteit verbeterd – dit is goed voor de concentratie en vermindert de concentratie van aerosolen, waardoor ook het infectierisico door virussen verlaagd wordt.

Smart Building en Smart Home

Smart Building-technologieën zijn een groeiende markt

Smart Building-technologieën zijn een groeiende markt © Exorbitart / GEZE GmbH

Smart Building-systemen worden niet alleen gebruikt in kantoren en industriële gebouwen, hotels of ziekenhuizen. Er is ook een groeiende interesse in automatiseringstechniek voor woningen. ‘Smart Homes’ zijn die waar de voeding en het verbruik worden aangesloten op een netwerk met huishoudelijke apparaten en de verlichting.

Thuisnetwerken met entertainment elektronica, bewakings- en veiligheidssystemen, jaloezieën, raam- en deurdrangersystemen kunnen ook worden aangesloten. Deze functies kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van gebruikers en zorgen daarom voor meer comfort. Ze helpen ook op kosten en middelen te besparen.

Meer informatie over Smart Building

Wat is BACnet?

BACnet-logo

BACnet staat voor Building Automation (gebouwautomatisering) en Control networks (besturingsnetwerken). Het werd ontwikkeld in 1995 onder auspiciën van de American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) als een hoger geclassificeerd protocol in gebouwautomatisering. BACnet is gedocumenteerd in ISO 16484 Deel 5 sinds 2003.

Wat is er zo speciaal aan BACnet?

Het is het doel van BACnet een fabrikant-onafhankelijk communicatieprotocol te creëren voor intelligente componenten en systemen in gebouwautomatiseringstoepassingen. Dit betekent dat met BACnet automatiseringscomponenten van verschillende fabrikanten informatie met elkaar kunnen uitwisselen zonder dat hiervoor licentiekosten voor speciale hardware voor gegevensoverdracht ontstaan.

Hoe wordt BACnet gebruikt?

BACnet wordt gebruikt wanneer veel verschillende actuatoren en componenten van verschillende fabrikanten in een netwerk gekoppeld moeten worden via één protocol. 

De voorwaarde voor interoperabiliteit tussen apparaten van verschillende fabrikanten zijn de BIBB’s gedefinieerd in ISO-norm 16484-5. BIBB staat voor BACnet Interoperability Building Block en definieert de behoeften waaraan voldaan moet worden om het BACnet-protocol te gebruiken.

Goed om te weten: Alle ondersteunde BIBB’s, objecttypes, karaktersets en communicatieopties zijn vermeld in de PICS (Protocol Implementation Conformance Statement)-documenten voor ieder apparaat.

Ga naar netwerkoplossingen met BACnet en KNX van GEZE

De volgende generatie van netwerken

myGEZE Control

© GEZE GmbH

myGEZE Control

myGEZE Control © GEZE GmbH

Met myGEZE Control dichten wij het hiaat in de gebouwautomatisering door een intelligente oplossing voor de koppeling van deur-, raam- en veiligheidssystemen. Het Connectivity-platform myGEZE Control met modulaire software en open interfaces ontsluit voor alle planners en eigenaars volledig nieuwe vormen van de gebouwautomatisering.

 • Voor meer efficiëntie, veiligheid en comfort
 • Voor dynamische veiligheids- en brandbeveiligingsconcepten, intelligente rook- en warmteafvoer en de doelmatige vrijgave van vluchtroutes.
 • Voor meer koppelingsmogelijkheden 

Centraal apparaat is een standaard-besturing (PLC). De hardware-component bestaat uit een embedded-pc-besturingssysteem, dat over een gecertificeerde BACnet-communicatie-interface beschikt. myGEZE Control kan in fabrikantneutrale gebouwbeheertechniek-, gevarenmanagement- en CAFM-systemen geïntegreerd worden.

Met de software-optie myGEZE Visu zijn ook zelfstandige visualiseringsoplossingen voor de GEZE-productsystemen mogelijk. De voordelen van het nieuwe platform: geautomatiseerde processen en een centrale bewaking maken het gebruik lichter, comfortabeler en veiliger – en maken bovendien een energie-efficiëntere werking van het totale gebouw mogelijk. Zo hebt u de volledige controle!
 

MEER OVER MYGEZE CONNECTIVITY

Slimme planning

myGEZE Control vereenvoudigt de integratie van deur-, raam- en veiligheidstechniek voor u als planners en specialisten in technische gebouwuitrusting. Er kunnen meer functies voor gebouwautomatisering worden opgenomen. GEZE gestandaardiseerde netwerkcomponenten en aangepaste projectondersteuning zorgen voor een betrouwbare planning. myGEZE Control is een aantrekkelijke oplossing voor fabrikanten van gebouwbeheersystemen en systeemintegratoren.

Voordelen van myGEZE Control

 • Planningszekerheid
 • Uitbreiding van de portefeuille
 • Uitgebreide functionaliteit

GEZE biedt ondersteuning bij het bepalen van individuele behoeften in overeenstemming met uw toepassingen.

Probleemloos en merkoverkoepelend handelen

Het open communicatieprotocol BACnet maakt probleemloos en merkoverkoepelend handelen mogelijk. De netwerkoplossing myGEZE Control integreert de bereiken deur-, raam- en veiligheidstechniek in alle bereiken van een gebouwmanagementsysteem. Zo maken automatische processen in het gebouw en een centrale bewaking het gebruik van het onroerende goed comfortabeler en veiliger.

Voordelen van myGEZE Control

 • Efficiëntie in de bouwfase
 • Snelle reactie in geval van storing
 • Flexibiliteit in geval van wijzigingen in de plannen


GEZE ondersteunt u bij uw planning, installatie en inbedrijfstelling

Planning:

 • Projectplanning voor uw myGEZE Control-oplossing
 • Voorbereiding van alle benodigde documenten (kabel- en bedradingsschema's, EDE-bestanden enz.)
 • Configuratie van de noodzakelijke componenten

Installatie:

 • Verbinding van componenten en hardware
 • Netwerk van producten
 • Verbinding in het gebouwbeheersysteem

Inbedrijfstelling:

 • myGEZE Control-configuratie
 • Uw bedieningsinterface op maat
 • Een goede werking verzekeren

GEZE ondersteunt bij planning / ontwerp, inbedrijfstelling, onderhoud en support

Met myGEZE Control besparen eigenaars van een gebouw cash geld en verhogen ze gelijktijdig de veiligheid van het gebouw en van de personen die zich erin bevinden. Wij creëren gestandaardiseerde BACnet-ontwerpen, die onafhankelijk van dienstverleners en van het gebruikte gebouwmanagement-product toegepast kunnen worden. Dat maakt een implementatie in fabrikantneutrale gebouwbeheertechniek-, gevarenmanagement- en CAFM-systemen mogelijk. GEZE ondersteunt ze daarbij in alle fases van de gebouwlevenscyclus beginnend bij een vroege planning via een universeel ontwerp incl. inbedrijfstelling tot aan onderhoud en support in het gebruik van het gebouw.

Voordelen van myGEZE Control

 • Comfort
 • Veiligheid
 • Efficiëntie in de werking van gebouwen

Voordelen voor de exploitant:

 • bewaking zorgt voor continue transparantie in de gebouwbediening
 • waardevolle informatie wordt afgeleid uit de gegenereerde gegevens om een efficiënte werking van gebouwen te bevorderen
 • de bewaking van het vlucht- en reddingswegsysteem houdt te allen tijde de status bij, waardoor de veiligheid wordt vergroot door onmiddellijke interventie
 • locatieonafhankelijke bediening van automatische deuren biedt extra comfort en verhoogt de efficiëntie

GEZE neemt ook het volgende over:

 • onderhoud en updates van hardware- en softwarecomponenten afkomstig van één adres
 • continue optimalisatie van de werking van het gebouw