Onderwerpen

Smart Buildings – Gebouwen in een netwerk met toekomst

Moderne gebouwen moeten veilig, comfortabel en tevens zo energiezuinig mogelijk zijn. Aan deze eisen kan worden voldaan door automatisering en intelligente connectiviteit van de technische apparatuur. Gebouwnetwerk is de grootste groeimarkt in de bouwindustrie.

Gebouwen worden veiliger, comfortabeler en energiezuiniger

Wat is een ‘smart’ gebouw? Het is niet genoeg om simpelweg veel ‘slimme’ elektronica in te zetten voor technische bediening. Een gebouw wordt pas echt intelligent als alle componenten op een gecoördineerde manier samenwerken, tussen alle fabrikanten, en centraal en eenvoudig te bedienen zijn. Dit geldt in feite voor alle productgroepen: verlichting, verwarming, airconditioning, zonwering, ventilatie en veiligheidstechniek, evenals deur- en raamtechnologie.

Dankzij hun geautomatiseerde bouwtechniek via een netwerk passen Smart Buildings zich dynamisch aan zowel het milieu als het gedrag van de gebruiker aan. Hierdoor worden gebouwen veiliger, comfortabeler en energiezuiniger.

Communicatie via netwerken

De technische systemen werken samen via moderne elektronische netwerkcommunicatie. Het programma voor bedrijven op het gebied van technische gebouwuitrusting en gebouwautomatisering voorziet klanten van zowel bedrijfseigen (eigen fabrikant) als open systemen. Open systemen (bijv. BACnet, KNX, LON, SMI, DALI) worden ondersteund door vele fabrikanten: hun componenten zijn dus ‘interoperabel’ en kunnen met elkaar communiceren in een systeem.

Wat is ‘Smart Building’?

Smart Building beschrijft de automatisering en centrale werking van de technische apparatuur van monovalente gebouwen zoals kantoorgebouwen, luchthavens, winkelcentra of productiehallen. Kernonderwerpen hierbij zijn de veiligheid van het gebouw, bijvoorbeeld door brandalarmtechniek of dynamische vluchtrouteplanning, en de energetische optimalisatie van de werking van het gebouw, waardoor bedrijfskosten op grote schaal worden bespaard.

De elektrische industrie levert Smart Buildings talloze innovatieve producten en oplossingen die al zijn getest en die gebruikelijk zijn in nieuwe gebouwen. Vooral op het gebied van energie-efficiëntie is al een groot succes geboekt: automatisering kan het energieverbruik in een kantoorgebouw nu met 30% verminderen. (Bron: ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., Frankfurt, 2018)

Deuren en ramen spelen ook hun rol

Slimme ventilatie: GEZE-raamaandrijvingen, geïntegreerd in KNX-gebouwsystemen

Slimme ventilatie: GEZE-raamaandrijvingen, geïntegreerd in KNX-gebouwsystemen

Deuren en ramen zijn nu ook multifunctioneel, intelligent en in een netwerk opgenomen. Omdat ze veel verschillende functies moeten vervullen: toegankelijkheid, natuurlijke ventilatie en inbrekers op afstand houden. Bovendien moeten ze in geval van brand of paniek vluchtroutes openen, tegelijkertijd gecontroleerde toegang toestaan, rook- en warmteafvoer verzekeren en tegen brand beveiligen.

GEZE biedt KNX- en BACnet-interfacemodules en een gebouwautomatiseringssysteem voor de integratie van GEZE-producten in netwerkoplossingen. Hiermee kunnen geautomatiseerde GEZE-producten op het gebied van deur-, raam- en veiligheidstechniek nauwkeurig worden bewaakt en betrouwbaar bediend. Hierdoor kan de volledige ‘intelligentie’ van de producten worden geïntegreerd in het gebouwnetwerk: bijvoorbeeld het instellen van de openingsbreedte van een deur of het openen en sluiten van een raam afhankelijk van de buitentemperatuur in combinatie met temperatuursensoren en verwarmingssystemen.

Ga naar GEZE-netwerkoplossingen

GEZE IQ box KNX – De specialist voor natuurlijke ventilatie

De GEZE IQ Box KNX-interfacemodule is bijzonder geschikt voor het implementeren van flexibele oplossingen voor natuurlijke ventilatie in kleinere gebouwen. IQ Box KNX-interfacemodule maakt de directe integratie van raamaandrijvingen van de GEZE IQ-raamaandrijvingsserie in KNX-gebouwsystemen mogelijk. Hierdoor kan met andere KNX-compatibele componenten, zoals drukknoppen en sensoren worden gecommuniceerd. IQ box KNX is eenvoudig te installeren, kan flexibel aangepast worden aan het gebouwgebruik en kan gecombineerd worden met de gehele KNX-productwereld.

In scholen bijvoorbeeld zorgt gebouwautomatisering met GEZE IQ box KNX voor een betere luchtkwaliteit en energiezuinigheid door gecontroleerde, automatische ventilatie. In geval van verslechtering van de lucht tijdens de lessen gaan de ramen automatisch open (en sluiten opnieuw). Nachtelijke afkoeling zorgt er in de zomer voor dat de klaslokalen ‘s morgens lekker koel zijn. Een sensor meet de binnen- en buitentemperatuur en opent de ramen 's nachts wanneer de buitentemperatuur lager is en sluit ze automatisch weer wanneer de temperatuur is bereikt.

Productkenmerken GEZE IQ Box KNX

 • ramen naar elke gewenste stand openen (in %)
 • betrouwbaar statusrapport vanuit elk geautomatiseerd raam (raam open/gesloten/% van openings- of aandrijvingsstatus, zoals storingen)
 • geïntegreerde ventilatiefuncties maken van IQ Box KNX een klein ventilatiecentrum (tijdventilatie, kierventileren, automatisch sluiten en vergrendelen bij regen- of windalarm, met geactiveerde airconditioning)
 • communicatie met andere KNX-compatibele componenten zoals drukknoppen en sensoren

GEZE BACnet-interfacemodule IO 420

Met de GEZE IO 420-interfacemodule brengt GEZE producten bijeen uit toepassingsgebieden zoals deursystemen, vluchtroutebeveiliging, raamtechniek en RWA (rook- en warmteafvoerinstallatie) en veiligheidstechniek in gebouwen. De smart module is geschikt voor snelle, eenvoudige en gestandaardiseerde integratie in netwerkoplossingen met BACnet. IO 420 maakt centrale visualisering en besturing van alle automatische deursystemen mogelijk via het gebouwbeheersysteem.

BACnet-oplossingen voor multifunctionele deursystemen: overdag een barrièrevrije automatische deur en 's nachts een veilige nooduitgang. De TZ 320 deurcentrale bestuurt en bewaakt automatische producten zoals de Powerturn-draaideuraandrijving en maakt integratie in het gebouwbeheersysteem mogelijk via de IO 420-interfacemodule, waardoor het deursysteem centraal via BACnet kan worden gestuurd. Indien nodig kan snel een andere bedrijfsmodus worden ingesteld en kan de deur op afstand worden bewaakt, inclusief de ontvangst van mogelijke storingsmeldingen.

Kenmerken van GEZE IO 420-interfacemodule

Met de nieuwe GEZE IO 420-interfacemodule kunnen GEZE-producten op het gebied van automatische deursystemen, raamtechniek en RWA (rook- en warmteafvoer) en veiligheidstechniek via de BACnet-communicatiestandaard in gebouwen worden geïntegreerd.

Ideaal voor winkelcentra: slimme netwerken met GEZE Cockpit

Ideaal voor winkelcentra: slimme netwerken met GEZE Cockpit

GEZE Cockpit-gebouwautomatiseringssysteem

GEZE Cockpit dicht de kloof in gebouwautomatisering met het eerste automatiseringssysteem voor slimme deur-, raam- en veiligheidstechniek. GEZE Cockpit kan worden gebruikt als een onafhankelijk gebouwautomatiseringssysteem (stand-alone oplossing) of geïntegreerd in een hoger geclassificeerd gebouwbeheersysteem. Gegevensuitwisseling tussen GEZE Cockpit en de aandrijftechniek of veiligheidssystemen vindt plaats via de IO 420-interfacemodule. GEZE Cockpit maakt uitgebreide visualisering, besturing en bewaking mogelijk en geeft alle gebeurtenissen en activiteiten weer (VISU ) en bewaakt ze (VISU+).

Of u nu een pc, tablet of smartphone gebruikt: de toepassingen voor GEZE Cockpit zijn gebaseerd op een browser en kunnen daarom op elk IP-eindapparaat worden gebruikt. Alle verbonden deuren en ramen worden hier bijvoorbeeld op hun exacte locatie weergegeven.

Bovendien kunnen de huidige bedrijfsmodus en de functionaliteit van de deuren of ramen worden weergegeven op een grafische gebruikersinterface en met één druk op de knop worden gewijzigd. De zogenaamde ‘scenario’s’ maken de gelijktijdige bediening van verschillende producten mogelijk, ook met een druk op de knop of tijdgestuurd. Individuele bewakingsfuncties zijn eveneens mogelijk, zoals bijvoorbeeld de evaluatie van het aantal toegangen en alarmen met e-mailrapportering.

Gebouwbeheerders kunnen deuren en ramen bedienen zonder visuele inspectie, informatie van elke locatie over veranderingen in de modus en alarm- of storingsrapporten van afzonderlijke deuren of ramen opvragen en onmiddellijk reageren. Bijvoorbeeld, als de noodtoets bij een nooduitgang in een winkel wordt geactiveerd, als een deur in een verpleeghuis 's nachts zonder toestemming wordt geopend of als een deur in een openbaar gebouw niet wordt vergrendeld na sluitingstijd 's avonds.

Ga naar de netwerkoplossingen van GEZE op de nieuwe Vector IT-campus

Meer informatie over GEZE Cockpit

Slimme planning

GEZE Cockpit vereenvoudigt de integratie van deur-, raam- en veiligheidstechniek voor u als planners en specialisten in technische gebouwuitrusting. Er kunnen meer functies voor gebouwautomatisering worden opgenomen. GEZE gestandaardiseerde netwerkcomponenten en aangepaste projectondersteuning zorgen voor een betrouwbare planning. GEZE Cockpit is een aantrekkelijke oplossing voor fabrikanten van gebouwbeheersystemen en systeemintegratoren.

Voordelen van GEZE Cockpit

 • Planningszekerheid
 • Uitbreiding van de portefeuille
 • Uitgebreide functionaliteit

GEZE biedt ondersteuning bij het bepalen van individuele behoeften in overeenstemming met uw toepassingen.

Smart Building

Het BACnet open communicatieprotocol biedt plug & play-componenten, zodat u apparaten en producten snel kunt aansluiten. Hierdoor kunt u verschillende merken gebruiken, bent u direct betrokken bij de communicatie en beschikt u over de flexibiliteit die u nodig hebt, zelfs in het geval van wijzigingen in de planning op het laatste moment.

Voordelen van GEZE Cockpit

 • Efficiëntie in de bouwfase
 • Snelle reactie in geval van storing
 • Flexibiliteit in geval van wijzigingen in de plannen


GEZE ondersteunt u bij uw planning, installatie en inbedrijfstelling

Planning:

 • Projectplanning voor uw GEZE Cockpit-oplossing
 • Voorbereiding van alle benodigde documenten (kabel- en bedradingsschema's, EDE-bestanden enz.)
 • Configuratie van de noodzakelijke componenten

Installatie:

 • Verbinding van componenten en hardware
 • Netwerk van producten
 • Verbinding in het gebouwbeheersysteem

Inbedrijfstelling:

 • GEZE Cockpit-configuratie
 • Uw bedieningsinterface op maat
 • Een goede werking verzekeren

Slimme bediening

Met GEZE Cockpit kunnen eigenaren van een gebouw veel geld besparen en tegelijkertijd de veiligheid van het gebouw en de gebruikers ervan verhogen. Uw personeel ondervindt ook voordelen: GEZE Cockpit is gebruiksvriendelijk en comfortabel. Vanaf een IP-apparaat kunnen gebruikers de status van deuren, ramen, een rook- en warmteafvoerinstallatie en vluchtroutes vanaf elke locatie en op elk gewenst moment controleren en veilig bewaken.

Voordelen van GEZE Cockpit:

 • Comfort
 • Veiligheid
 • Efficiëntie in de werking van gebouwen

Voordelen voor de exploitant:

 • door alarmen en e-mailservice te configureren, weet u zeker dat u meldingen onmiddellijk ontvangt
 • bewaking zorgt voor continue transparantie in de gebouwbediening
 • waardevolle informatie wordt afgeleid uit de gegenereerde gegevens om een efficiënte werking van gebouwen te bevorderen
 • de bewaking van het vlucht- en reddingswegsysteem houdt te allen tijde de status bij, waardoor de veiligheid wordt vergroot door onmiddellijke interventie
 • locatieonafhankelijke bediening van automatische deuren biedt extra comfort en verhoogt de efficiëntie

GEZE neemt ook het volgende over:

 • onderhoud en updates van hardware- en softwarecomponenten afkomstig van één adres
 • continue optimalisatie van de werking van het gebouw