GEZE-deursystemen zorgen voor meer energie-efficiëntie in het duurzaamheidsproject Green Pea

Duurzame gebouwen zijn net zo afgestemd op het behoud van het ecosysteem en het milieu als op het nut voor mens en maatschappij. Een goed voorbeeld is het duurzaamheidscentrum Green Pea in Turijn: hier wordt milieubewuste consumptie gecombineerd met duurzame architectuur, die tot in het detail milieuvriendelijk gepland is. GEZE-deursystemen zorgen hier voor meer energie-efficiëntie en passen zo perfect in het veeleisende architectuur- en duurzaamheidsconcept.

Het duurzaamheidsproject Green Pea in Turijn

Slimme deursystemen als de Slimdrive SLT-FR reduceren het warmteverbruik van een gebouw.

Slimme deursystemen als de Slimdrive SLT-FR reduceren het warmteverbruik van een gebouw. © GEZE GmbH

In december 2020 opende in Turijn de Green Pea als eerste gespecialiseerd commercieel centrum ter wereld, dat geheel in het teken staat van groene duurzaamheid. Op vijf etages bevinden zich 66 winkels, een museum, drie restaurants, een zwembad, een spa en een club voor creatieve bezigheden – in totaal honderd partners, die zich allemaal het thema duurzaamheid ten doel gesteld hebben. 

Het motto: de natuur respecteren – duurzaam genieten

De naam Groene Erwt is al een uitgeroepen manifest: de kleine peulvrucht is namelijk een symbool van het respect, rond als de aarde en net zo groen als ons handelen zou moeten zijn. Green Pea is een oproep tot handelen met respect en een uitnodiging tot intelligent genieten.

Toekomstgeoriënteerd gebouw

Het duurzame gebouw Green Pea bevindt zich in de directe omgeving van de wereldbekende slow-food-store Eataly alsmede de voormalige Fiat-fabriek Lingotto, die na het sluiten ervan uitgebreid gerenoveerd en in een modern multifunctioneel centrum werd getransformeerd. Daarmee bevindt het Green Building zich in perfect gezelschap voor toekomstgeoriënteerde en unieke bouwkunst. 
 

Duurzame architectuur

Op iedere etage een garderobe uitgerust met automatische telescopische schuifdeursystemen Slimdrive SLT-FR.

Op iedere etage een garderobe uitgerust met automatische telescopische schuifdeursystemen Slimdrive SLT-FR. © GEZE GmbH

Duurzaamheid door fotovoltaïsche en zonnepanelen, windenergiegebruik en terugwinning.

Duurzaamheid door fotovoltaïsche en zonnepanelen, windenergiegebruik en terugwinning. © GEZE GmbH

Het Green-Pea-gebouw beslaat 15.000 vierkante meter en is in alle details duurzaam ontworpen. Het door de architecten Cristiana Catino (ACC Naturale Architettura) en Carlo Grometto (Negozio Blu Architetti Associati) gecreëerde gebouw is een soort levend organisme. Het moet mensen laten ademen en door zijn schoonheid de betekenis van een duurzamer leven aanschouwelijk maken. Daaraan dragen ook de 2.000 bomen, planten en struiken bij, die het gebouw omgeven: ze bieden mensen groene ontspanningsruimte – en compenseren bovendien broeikasgasemissies.

MEER OVER GREEN BUILDING

Hernieuwbare energiewinning ontziet natuurlijke hulpbronnen

Ook op technisch niveau overtuigt het duurzaamheidsconcept van het centrum, bijvoorbeeld door het gebruik van hernieuwbare bronnen als geothermische bronnen, fotovoltaïsche en zonnepanelen, windenergiegebruik en terugwinning van kinetische energie. Daardoor wordt de behoefte aan fossiele energiedragers minder en worden de natuurlijke hulpbronnen ontzien.

Wij zijn er trots op, met onze energie-efficiënte en designgerichte oplossingen eraan bij te dragen de nagestreefde duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Giulia Cantù, Presales & Marketing Manager GEZE Italië
Slimdrive SLT-FR van GEZE op de automatische telescopische schuifdeursystemen van de Green Pea.

Slimdrive SLT-FR van GEZE op de automatische telescopische schuifdeursystemen van de Green Pea. © GEZE GmbH

Verwarmingskosten besparen en energie-efficiëntie verbeteren

Naast het gebruik van hernieuwbare energiebronnen speelt de energie-efficiëntie een beslissende rol in het duurzaamheidsconcept van het gebouw. Want hoe lager het energieverbruik voor verwarming, verlichting en gebouwentechniek is, des te lager is ook de uitstoot van CO2-emissies.

Slimme deursystemen reduceren warmteverliezen

Om het energieverbruik van een gebouw te verlagen, kunnen verschillende maatregelen getroffen worden – van de warmte-isolatie van de gevel tot aan de deurtechniek. Daarom is in het Green-Pea-gebouw op iedere etage met een garderobe met twee automatische telescopische schuifdeursystemen Slimdrive SLT-FR uitgerust. Het smalle design en de geringe bouwhoogte maken ook het gebruik mogelijk bij nauwe ruimtes met geringe lichtopeningsbreedte of weinig ruimte naast de deuropening, zoals dat in de trappenhuizen van de Green Pea het geval is. Het bijzondere: in combinatie met profielsystemen met smalle lijst met ISO-glas zorgen de deursystemen niet alleen voor vlucht- en reddingswegveiligheid, maar ook voor een duidelijke reductie van de benodigde verwarmingsenergie – dat bespaart verwarmingskosten en ontziet fossiele brandstoffen.
 

Verdere voordelen van de Slimdrive SLT-FR deursystemen:

  • Met slechts 7 cm hoogte ideaal voor het gebruik in zeer smalle glazen gevels en volledig glazen systemen (IGG)
  • Dankzij vluchtwegfunctie met redundante aandrijvingsuitvoering geschikt voor vluchtroutes
  • Hoge openingsbreedtes van 1000 tot 3600 mm door twee parallel liggende looprails
  • Slijtagearme en zeer stille gelijkstroom-aandrijving
  • Integratie in gebouwbeheertechniek (GLT) via CAN-bus mogelijk
KOM MEER TE WETEN OVER DE GEBOUWAUTOMATISERING