Onderwerpen

Vastzetsystemen maken brandwerende deuren toegankelijk

Ze kunnen tamelijk irritant zijn voor personen die ze herhaaldelijk moeten passeren: rook- en brandwerende deur moeten gesloten blijven. Tenzij ze zijn uitgerust met een vastzetsysteem: in dat geval kunnen ze open blijven. Omdat vastzetsystemen garanderen dat deuren veilig sluiten in geval van brand. Omdat dit complexe installaties zijn, is regelmatig onderhoud verplicht.

Brandwerende en rookbeschermingsdeuren: een noodzaak, maar vaak irritant

Branden kunnen snel uitbreken, vaak zonder dat iemand het merkt. Afdichten is altijd de meest effectieve maatregel om de verspreiding van dodelijke gassen te voorkomen. Dit betekent dat brandwerende wanden in gebouwen zo lang mogelijk moeten voorkomen dat brand en rook zich verspreiden. Zij kunnen dit echter alleen doen als de brandwerende sluiters (brandwerende deuren) in brandbeveiligingsmuren, d.w.z. deuren en poorten, in geval van brand gesloten zijn. Brandwerende deuren moeten daarom onafhankelijk van elkaar sluiten door middel van deurdrangers.

Maar deuren zijn vaak moeilijk te openen. Vaak voelt het openen van de deur moeizaam en onpraktisch aan. Kinderen en mensen met lichamelijke beperkingen hebben mogelijk hulp van buiten nodig. Voor hen kan een gesloten deur een barrière zijn. In alledaagse situaties is het daarom vaak wenselijk dat deuren langer of permanent open blijven staan. Het mechanisch vastzetten van een deur met behulp van een wig of haak bijvoorbeeld, getuigt vanuit een brandveiligheidsperspectief van grove nalatigheid, aangezien de deurdranger de deur in geval van brand niet kan sluiten.

© GEZE GmbH

Vastzetsystemen in plaats van wiggen

Goedgekeurde elektrische vastzetsystemen zijn praktischer en volkomen brandveilig. Ze schakelen de zelfsluitfunctie van een brandwerende deur op een gecontroleerde manier uit. Dit betekent dat ze brandwerende deuren toegankelijk open houden, maar ze automatisch loslaten in geval van een brand, zodat de deurdrangers hun functie kunnen vervullen.

Vastzetsystemen zijn ingewikkelde technische systemen. Ze bestaan uit ten minste één brandmelder, een voeding, een vastzetvoorziening en een ontgrendelmechanisme. Vastzetinrichtingen zijn vaak elektromagnetische systemen zoals deurmagneten, magneetkleppen en magneetkoppelingen. Deurhoudmagneten hebben aan de wand gemonteerde magnetische tegenplaten nodig. De andere systemen zijn al geïntegreerd in de deurdranger of de glijrail.

Alle typen vastzetinrichtingen hebben één ding gemeen: ze worden geactiveerd door de brandmelder in geval van een alarm, of het ontgrendelmechanisme in geval van een stroomuitval. De deur wordt vrijgegeven en gesloten door de deurdranger. Voor deuren met dubbele vleugel zorgt een geïntegreerde sluitvolgorderegelingsfunctie ervoor dat de vleugels correct sluiten. Het beveiligingsdoel van de brandwerende deur wordt op deze manier bereikt: het voorkomt de verspreiding van vuur en rook.

De deur kan altijd handmatig worden ontgrendeld

Mocht de deur niet open zijn, kunnen personen op elk moment ingrijpen en de vastzetfunctie handmatig ontgrendelen. Dit komt doordat de algemene bouwtechnische vergunning van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt) een handmatig bediende ontgrendelingsoptie voorschrijft. Dit kan worden bereikt met een schakelaar voor handmatige ontgrendeling die de houdstroom uitschakelt. Deze moet rood zijn en de vermelding 'deur sluiten' tonen. De schakelaar moet ook makkelijk bereikbaar zijn en mag niet worden verdekt door deuren die de toegang blokkeren. Als de vastzetvoorziening kan worden geactiveerd door lichtjes op de vleugel te drukken, is er geen schakelaar voor handmatige ontgrendeling nodig.

Bovendien: draaideuraandrijvingen en deurdrangers met vrijloopfunctie, die een vrijwel weerstandsvrije doorgang door brandwerende deuren mogelijk maken, moeten worden meegenomen als onderdeel (vastzetvoorziening) van een vastzetsysteem en kunnen reeds worden opgenomen als componenten van het vastzetsysteem - bijvoorbeeld een voeding, ontgrendelmechanisme en brandmelder.

Vastzetsystemen voor brandwerende deuren

Brandwerende en rookbeschermingsdeuren voorkomen dat brand of rook in gebouwen zich verspreidt. De Duitse bouwwetgeving regelt specificaties voor deze vastzetsystemen. Brandwerende en rookdichte deuren moeten zelfvergrendelend zijn in overeenstemming met de “Richtlijnen voor de goedkeuringsverklaring voor brandwerende sluiters” (Richtlinien für die Zulassung von Feuerschutzabschlüssen) van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt). Als ze open worden gehouden, is alleen een officieel goedgekeurd vastzetsysteem acceptabel. 

Het model standaard administratieve verordening technisch bouwen (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung, MVV TB) bepaalt het volgende: 

“Het vastzetsysteem is een systeem bestaande uit inrichtingen en/of combinaties van inrichtingen waarmee de functie van vergrendelinrichtingen op een gecontroleerde manier gedeactiveerd kan worden. Als het betreffende ontgrendelmechanisme wordt geactiveerd in het geval van een brand of een storing of als het wordt geactiveerd door middel van een handmatige ontgrendelingshandeling, worden de drangers die nog open zijn automatisch veilig vrijgegeven voor vergrendeling. Een vastzetsysteem omvat ten minste 

 • een brandmelder als een rook- en, indien noodzakelijk, thermo-differentiaal melder, 
 • een signaalverwerkend ontgrendelmechanisme, 
 • een voeding aangesloten op een elektriciteitsnet, 
 • een vastzetvoorziening aangesloten op de voeding en 
 • een schakelaar voor handmatige ontgrendeling”.

Belangrijk: Deze voorschriften voor vastzetsystemen zijn van toepassing op draaideuren met enkele en dubbele vleugel in binnenwanden. Vastzetsystemen kunnen niet gebruikt worden op buitendeuren zonder dat verdere maatregelen worden getroffen. De classificatie voor een brandveiligheidswand in overeenstemming met Sectie 30 geeft informatie of een bepaald vastzetsysteem wordt goedgekeurd volgens een “algemene technische goedkeuring”. Als nadere uitleg nodig is, dient er een aanvraag te worden ingediend bij de verantwoordelijke hogere autoriteit voor bouwtoezicht, in de vorm van een eigendomspecifiek ontwerpcertificaat.

In het algemeen zijn vastzetsystemen ook geschikt voor beveiligde binnenbereiken op brandwerende buitendeuren en ramen. De gespecificeerde bedieningsomstandigheden voor temperatuur en vocht moeten in deze toepassingen in acht worden genomen. Het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie adviseert echter ten minste één aanvullende beoordeling te verkrijgen van een brandveiligheidsdeskundige. 

Bouwtechnische vergunning van vastzetsystemen

Een vastzetsysteem vereist een algemene bouwtechnische vergunning (ABG) als bewijs van bruikbaarheid in Duitsland. Hiervoor moet het worden onderworpen aan een geschiktheidsinspectie in overeenstemming met de specificaties van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt). Dit type goedkeuringsverklaring is gewoonlijk vijf jaar geldig en kan op verzoek worden verlengd.

Als de algemene bouwtechnische vergunning voor een vastzetsysteem verloopt, is de installatie niet langer goedgekeurd voor montage in het gebouw. Bestaande installaties kunnen echter blijven worden gebruikt indien zij aan de oorspronkelijke eisen voldoen en regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Gebouweigenaren dienen daarom het acceptatieprotocol van het bedrijf dat de installatie heeft gemonteerd en het bewijs van bruikbaarheid te bewaren.

In het algemeen worden alleen complete vastzetvoorzieningen met alle bijbehorende onderdelen geïnspecteerd en goedgekeurd. Als u een afzonderlijke component vervangt door een apparaat dat niet langer in de bouwtechnische vergunning wordt vermeld, verliest het hele vastzetsysteem zijn bedieningstoestemming. Nadat een geldige goedkeuringsverklaring is verkregen is er een nieuwe acceptatieprocedure nodig.

GEZE-vastzetvoorzieningen - compact en veilig

Brandwerende deuren met een aandrijfeenheid moeten altijd worden gekoppeld aan een vastzetsysteem.

Brandwerende deuren met een aandrijfeenheid moeten altijd worden gekoppeld aan een vastzetsysteem. © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE heeft een breed assortiment aan vastzetsystemen, die speciaal ontworpen zijn voor gebruik in preventieve brandbeveiliging. Ze worden allemaal geïnspecteerd en gecertificeerd volgens de relevante normen en zijn onderworpen aan een algemene bouwtechnische vergunning van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt).

Compacte vastzetsystemen van GEZE bestaan uit een opbouw deurdranger en een glijrailsysteem. De voeding, rookmeldcentrale en elektromechanische vastzetfunctie zijn geïntegreerd in de glijrails - er zijn dus geen grote onderdelen aanwezig op de deur of op de wanden. Voor de systeemvarianten voor brandwerende deuren met dubbele vleugel zijn de elektrische vastzetvoorziening voor beide deurbladen en de mechanische sluitvolgorderegeling geïntegreerd in een doorlopende glijrail.

Het draadloze systeem FA GC 170 is een bekroonde vernieuwing, waardoor er geen tijdrovende bedrading van de individuele componenten van het vastzetsysteem meer nodig is. Dit voordeel is vooral nuttig bij de uitbreiding van bestaande gebouwen, met name beschermde gebouwen.

Ga naar het referentieproject: Brandveiligheid achteraf aanbrengen in een 'Gründerzeit' (oprichterstijd)-gebouw

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling via ECwire-technologie

Er zijn bijvoorbeeld versies van GEZE-vastzetsystemen beschikbaar met dubbeldraadse ECwire-technologie voor de eenvoudige bekabeling van aanvullende rookmelders. Met dit systeem kunnen extra melders voor plafondmontage eenvoudig worden geïnstalleerd, in een netwerk verbonden en in bedrijf gesteld.

GEZE-vastzetinrichtingen

De GEZE-portfolio omvat ook: een aantal vastzetvoorzieningen voor opbouw en geïntegreerde deurdrangers, vloergemonteerde deurdrangers en voor automatische draaideuraandrijvingen. Deze kunnen individueel worden geïntegreerd in het gebouwconcept naar wens van de klant. Een vastzetvoorziening vormt zo samen met een rookmeldcentrale, een ontgrendelmechanisme, een brandmelder en een voeding een vastzetsysteem.

Ga naar de GEZE-vastzetvoorzieningen en -inrichtingen

Talrijke normen en richtlijnen

Met zijn specialistische kennis en jarenlange ervaring in het plannen van brandveiligheid, is GEZE goed toegerust om uitgebreide adviesondersteuning te bieden.

GEZE-installateurs zijn opgeleid conform alle normen en richtlijnen, zodat de geïnstalleerde vastzetsystemen aan de verwachtingen voldoen.

Acceptatie en onderhoud: alleen uitgevoerd door experts

Let op typische fouten bij het installeren van vastzetvoorzieningen

 • de geselecteerde vastzetvoorziening past niet in de openingshoek (de deurdranger maakt contact met de deur)
 • deur is te breed
 • kabelgeleiding is onjuist/ontbreekt
 • rook kan niet worden afgevoerd
 • vervuiling van de apparatuur tijdens de bouwfase
 • beveiligingseindstuk is niet verwijderd
 • werkzaamheden uitgevoerd na inbedrijfstelling zonder beveiliging, vervuiling van de rookmelder 
 • luchtinlaten zijn na eerste acceptatie afgedicht vanwege werkzaamheden en de beschermende afdekkappen zijn na afloop van de werkzaamheden niet verwijderd
 • de afstand tussen de op latei gemonteerde detector en het plafond is te klein
   

Vastzetsystemen mogen uitsluitend geaccepteerd en onderhouden worden door een deskundige of een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant. Deze deskundigheid moet worden aangetoond.

Inspectie en onderhoud kunnen ook worden uitgevoerd door servicemonteurs van GEZE

Vastzetsystemen moeten maandelijks worden gecontroleerd en jaarlijks worden geïnspecteerd en onderhouden. De maandelijkse inspectie is nodig om te bepalen of de deur goed sluit.

Zorg er voor een veilige bediening van vastzetsystemen voor dat:

 • ze correct geïnstalleerd zijn in overeenstemming met de bepalingen van de bouwtechnische vergunning en de specificaties van de fabrikant
 • er is voldaan aan onderhoudsspecificaties
 • de tijdslimieten voor het vervangen van onderdelen zijn nageleefd
 • onderhoudsdocumentatie voltooid is
 • onderhoudspersoneel voldoet aan het minimale kwalificatieniveau

Servicemonteurs van GEZE Service GmbH zijn uiteraard ook beschikbaar om inspectie en onderhoud uit te voeren.