GEZE Insights

GEZE-netwerken op alle niveaus

Gerald Haas is sinds 2017 Directeur Ontwikkeling bij GEZE. In een interview bespreekt hij wat een GEZE-product is, hoe hij netwerken ziet en hoe het bedrijf zijn digitaliseringsstrategie en de verdere ontwikkeling van GEZE Cockpit promoot.

Gerald Haas

Gerald Haas

Meneer Haas, u bent nu al bijna drie jaar verantwoordelijk voor de ontwikkelingsafdeling van GEZE. Hoe heeft de markt zich in deze periode ontwikkeld?

In het algemeen geldt dat deuren, ramen en gebouwen worden steeds complexer. En de eisen voor elke deur en elk raam zijn enorm toegenomen. Tegenwoordig moeten deuren en ramen op een multifunctionele manier worden gepland en gebouwd: barrièrevrijheid, brandveiligheid, vluchtroutes, rookafvoer of zelfs natuurlijke ventilatie zijn slechts enkele van de sleutelwoorden die deze complexiteit illustreren. En naast de bouwkundige eisen zijn er ook eisen van de klant op het gebied van geluiddemping, comfort en design. Het is echter duidelijk dat het aspect van de gebouwveiligheid altijd de hoogste prioriteit moet hebben. Het is onze taak om deze veiligheid te garanderen en tegelijkertijd rekening te houden met bepaalde eisen die vaak tegenstrijdig zijn.

En hoe doet u dat?

Onze methode bestaat uit het samenbrengen van systemen. Voor ons gaat het erom gebouwen om te vormen tot echt 'slimme gebouwen', vooral grote gebouwen, omdat de complexe connectiviteit van de verschillende productgroepen intelligent beheer vereist. Het gaat dus om de integratie van flexibele, efficiënte, eenvoudig te bedienen en individueel aangepaste oplossingen in één hoger geplaatst gebouwautomatiseringssysteem. In dit geval is ook de mogelijkheid om oplossingen achteraf aan te brengen van groot belang, aangezien niet alle gebouwen recentelijk zijn gebouwd. Zo moeten we bijvoorbeeld brandalarminstallaties, inbraakmeldinstallaties, toegangscontrolesystemen en deurbesturingsapparaten samenbrengen in één systeem – dat wil zeggen intelligente connectiviteit. Omgekeerd betekent dit dat eigen systemen op hun retour zijn. GEZE legt daarom de nadruk op open standaarden zoals KNX of BACnet. Wij zijn van mening dat vandaag de dag alleen een volledig in een netwerk opgenomen gebouw voldoet aan alle eisen die aan de eigenaar en de gebruiker worden gesteld.

Wat betekent dit voor u als hoofd van de afdeling Ontwikkeling?

Het is niet langer voldoende om d a t  e n e fantastische product te maken dat voor 100% aan een specifieke vraag voldoet. Nee, we moeten al vroeg nadenken over hoe mensen deuren en ramen in het hele gebouw gebruiken. Omdat we ontwikkelen vanuit het oogpunt van de gebruiker. Dit betekent: technisch empathisch en digitaal gericht op de toekomst.

Dit alles voor een nog gemakkelijkere gebruikservaring van onze originele producten met behulp van digitale producten en diensten. Voor meer veiligheid, efficiëntie en gemak.

Gerald Haas, Managing Director Research & Development bij GEZE

Hoe kunt u dit soort netwerken in de praktijk brengen?

Onze automatische deur- en raamaandrijvingen en vluchtrouteterminals beschikken over businterfaces en bieden een grote hoeveelheid gegevens. Voor andere producten bieden wij universele interfacemodules aan. GEZE Cockpit vormt de spil van onze netwerkoplossingen. GEZE-producten kunnen op verschillende manieren worden aangesloten. De controller kan worden gebruikt met GEZE's eigen softwareapplicaties, maar kan ook worden geïntegreerd in andere gebouwmanagementsystemen. We werken daarbij met open communicatiestandaarden, om ervoor te zorgen dat de integratie en het merkoverkoepelende samenspel binnen het gebouw zo gemakkelijk en soepel mogelijk verlopen. Dit alles voor een nog gemakkelijkere gebruikservaring van onze originele producten met behulp van digitale producten en diensten. Voor meer veiligheid, efficiëntie en gemak.

Ten aanzien van trends: wat doet GEZE om deze trend nog verder te ontwikkelen?

Ik ben heel voorzichtig met het woord 'trend', omdat we duurzame kapitaalgoederen produceren. Geen consumentengoederen. Wij bieden ondersteuning voor gebouwen gedurende hun gehele levenscyclus. Daarom vertrouwen we ook systematisch op open communicatiestandaarden, die door de markt worden gepromoot vanwege de lange houdbaarheid van onze producten. Hardwarecomponenten in gebouwen moeten decennialang functioneren. Een andere regel geldt daarom hier: want we moeten er zeker van zijn dat de trend een standaard wordt. Dit betekent dat als we een product ontwikkelen, we dit met de grootst mogelijke zorg doen.

En wat betekent dit voor GEZE Cockpit?

We zijn onze software nog verder aan het modulariseren, zodat we individueel aan de wensen van klanten kunnen voldoen. GEZE Cockpit is in dit opzicht slechts de eerste stap. We zijn bezig met de ontwikkeling van een modulair softwaresysteem. Want bij elk nieuw project waarbij we GEZE Cockpit gebruiken, maken we kennis met verschillende scènebesturingen en modi. Het is belangrijk dat we ons doel niet uit het oog verliezen - en dat betekent: hoe kunnen we met onze producten en diensten bijdragen aan het samen met onze klanten ontwikkelen van leefbare gebouwen die passen bij de behoeften van onze klanten?

Meneer Haas, bedankt voor het gesprek!