Thema's

Automatische ventilatie via ramen – natuurlijk en energie-efficiënt

Automatische ventilatieconcepten die op natuurlijke raamventilatie gebaseerd zijn, zorgen in alle soorten gebouwen voor meer binnenluchthygiëne. Vergeleken met traditionele airconditioning zijn ze zelfs de betere, energiebesparende variant voor de toevoer van frisse lucht. De luchtverversing functioneert zonder ventilatoren, puur via de ramen door temperatuurverschil en winddruk.

Raamventilatiesystemen: frisse lucht voor een gezond binnenklimaat

Hoofdpijn, moeheid of allergische reacties – slechte en verbruikte lucht in gebouwen heeft voor talrijke personen onaangename gevolgen. Door verbeterde isolatie in moderne of gesaneerde gebouwen komt er nauwelijks nog frisse lucht in het gebouw binnen. Hierdoor wordt de ruimteluchthygiëne enorm verslechterd. Verhoogde belasting met schadelijke stoffen en schimmelvorming zijn het gevolg. Dit wordt in de meeste gevallen het beste bestreden met een eenvoudig middel: het natuurlijk ventileren via de ramen.

 Automatische raamopeners zorgen voor een comfortabel binnenklimaat.

Automatische raamopeners zorgen voor een comfortabel binnenklimaat. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Handmatige ventilatie of machinale ventilatie-installatie?

Bij het handmatige ventileren geldt: kort en intensief ventileren – zogenaamde stootventilatie – is beter dan ramen gedurende langere tijd gekanteld te houden. Het handmatige ventileren heeft daarbij echter het nadeel dat het bewust moet plaatsvinden. Maar wanneer en hoe lang iemand de ramen opent, is veeleer toevallig – aangezien personen niet over een sensor voor “slechte” lucht beschikken.

Daarentegen is een machinale ventilatie-installatie een technische inrichting, om aan binnenruimtes automatisch buitenlucht toe te voeren c.q. “verbruikte” lucht af te voeren. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen centrale en decentrale systemen. Afhankelijk van de soort toepassing zijn er installaties met gecontroleerde toevoerlucht (toevoerluchtinstallatie), gecontroleerde afvoerlucht (afvoerluchtinstallatie) of gecombineerde toe- en afvoerluchtinstallaties

 • Centrale ventilatie-installaties werken met warmteterugwinning en bestaan uit een ventilatieapparaat met ventilatoren en warmtewisselaar alsmede het daarbij horende luchtverdelingssysteem, via welke de lucht gecontroleerd aangezogen c.q. afgevoerd wordt.
 • Decentrale ventilatie-installaties hebben normaal gesproken geen luchtleidingssysteem, maar bestaan uit meerdere kleine apparaten die direct in de buitenwand zijn ingebouwd.

De nodige luchtprestatie wordt afhankelijk van de behoefte door een ventilatie-installatie vastgesteld. Dit soort gecontroleerde woonruimteventilatie (KLW) is echter aan hoge kosten gebonden door de energie- en ruimtebehoefte. De installaties zijn bovendien onderhoudsintensief, de filters moeten bijvoorbeeld regelmatig gereinigd en vervangen worden. Anders kunnen er zich in de loop van de tijd mijten in de installatie afzetten, die met de frisse lucht in alle ruimtes verdeeld worden en zodoende de luchthygiëne heel nadelig kunnen beïnvloeden en in het ergste geval gezondheidsproblemen kunnen creëren. Dat geldt zowel voor ventilatie-installaties in woongebouwen alsook in openbare gebouwen, ziekenhuizen, hotels en scholen etc.

Aantrekkelijk alternatief voor de ventilatie-installatie: automatische raamventilatie

Een aantrekkelijk alternatief voor machinale ventilatie-installaties biedt de geautomatiseerde ventilatie via gemotoriseerd bediende ramen, dus een raamventilatiesysteem. Deze ventilatievorm voor de ruimte- en woningventilatie maakt goede luchtkwaliteit mogelijk, zonder hoge energiekosten. Sensoren meten bijvoorbeeld het koolstofdioxidegehalte in de ruimte en regelen het openen en sluiten van de ramen automatisch. De luchtverversing functioneert via de natuurlijke temperatuurverschillen tussen binnen en buiten alsmede via de winddruk. In de zomer zorgt deze raamventilatie in de frisse nachtelijke uren voor de gebouwklimatisering. Zo garandeert deze ventilatievorm zonder elektrisch aangedreven ventilatoren een goede luchtkwaliteit.

10012024_Infografik_Themenseite Automatische Lüftung_4500x2250px_02.jpg

Natuurlijke ventilatie met automatische raamaandrijvingen is een betrouwbaar alternatief voor handmatige raamventilatie. Ze scoren ook hoog in vergelijking met ventilatiesystemen.

Voordelen van automatische raamventilatiesystemen

 • Lagere investerings- en onderhoudskosten vergeleken met machinale ventilatie
 • Duurzaamheid: automatische raamopeners zijn energie-efficiënter dan airconditioning, aangezien voor de luchtverversing natuurlijke hulpbronnen gebruikt worden.
 • Comfort: door automatisering is een individuele en flexibele besturing mogelijk.
 • Binnenluchtkwaliteit: schade door vocht wordt bijv. voorkomen
 • Verbeterde binnenluchthygiëne en minder overdrachtspunten voor bacteriën, kiemen en virussen

Voorwaarde: raam met elektrische aandrijving

Lucht van goede kwaliteit in gebouwen, op ieder moment - met de juiste raamtechniek

Lucht van goede kwaliteit in gebouwen, op ieder moment - met de juiste raamtechniek © Exorbitart / GEZE GmbH

Ramen met elektrische aandrijving maken bijvoorbeeld al door middel van een timer het automatisch openen en sluiten mogelijk. Het meest doeltreffend is een automatische ventilatie echter, wanneer deze door sensoren gestuurd wordt. Deze ventilatiebesturing bewaakt de luchtkwaliteit in de ruimte en de regeling zorgt voor de nodige raamtoestanden. Tijdens de automatische modus kunnen gebruikers echter ook op ieder willekeurig moment ingrijpen en de raamaandrijvingen door middel van ventilatorschakelaars comfortabel en eenvoudig bedienen. Dat leidt tot een hoge acceptatie bij de gebruiker van het gebouw. De automatische raamventilatie is afhankelijk van bepaalde instellingen:

Factoren van sensorgestuurde raamopening

 • Binnen- en buitentemperatuur en verschil van deze waarden
 • Windsterkte en -richting alsmede neerslag
 • Gebruikstijden, bijv. dagtijden, weekdagen en weekends
 • Kwaliteit van de binnenlucht: luchtvochtigheid, CO2- c.q. VOC-waarden en binnentemperatuur

Gebouwautomatisering dankzij geïntegreerde besturingstechniek

Moderne besturingstechniek maakt flexibele en traploze instellingen van de ventilatieslag, de openingssnelheid en de ventilatietijd per raam mogelijk. De raamaandrijvingen kunnen aan verschillende raamgroottes en openingsbreedtes worden aangepast en maken zo objectspecifieke oplossingen mogelijk. Indien nodig maakt de geïntegreerde synchromodus van de GEZE IQ windowdrive aandrijvingen de echte synchronisatie van max. vier raam- en twee vergrendelingsaandrijvingen mogelijk.

Met onze intelligente raamventilatiesystemen effenen wij de weg voor meer duurzaamheid in openbare en privé gebouwen. Zo maken wij moderne Smart Building-concepten mogelijk.

Sven Kuntschmann, GEZE-afdelingshoofd Raamtechniek

De automatische raambesturing voor de ventilatie kan in een uitgebreide binnenklimaat- en gebouwaansturing gekoppeld worden, die aanvullend bijvoorbeeld jaloezieën, zonneschermen en rolluiken alsmede verwarming, klimaatbeheersing, licht en alarminrichtingen stuurt.

Een intelligente koppeling met centrale besturing voor het ventileren is met name bij grote gebouwen een voordeel, aangezien hier de ramen niet handmatig gesloten hoeven te worden. De aansturing vindt plaats via veldbus-protocollen. De raamaandrijvingen kunnen draadloos, via KNX of BACnet-installaties een “intelligente” huistechniek realiseren en maken daarmee “intelligente” gevels mogelijk.

Verhoogde binnenluchthygiëne en minder overdrachtspunten van virussen en co.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert voldoende toevoer van frisse lucht, om de binnenluchthygiëne te verbeteren. Ook onderzoekers vermoeden dat in gesloten ruimtes een hoger aanstekingsgevaar door aerosolen kan bestaan. Geautomatiseerde raamaandrijvingen die contactloos bediend kunnen worden, maken een regelmatige toevoer van frisse lucht mogelijk en verhogen daarnaast het comfort en de veiligheid voor gebruikers: wanneer ramen niet met hand geopend hoeven te worden, kunnen er geen bacteriën, kiemen en virussen door aanrakingen worden overgedragen.

Leaflet met hygiëne-tips op het gebied van natuurlijke ventilatie downloaden (PDF | 0.97 MB)

Daarom zijn automatische ventilatie-oplossingen via ramen ook bijzonder voor ziekenhuizen, verzorgingsinrichtingen of andere gebouwen geschikt, die volgens de benadering van een “healing architecture” de genezing en het welzijn van de gebruikers centraal stellen.

Meer over het thema Healing Architecture te weten komen

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN VAN GEZE VOOR EEN GOED BINNENKLIMAAT (PDF | 0.97 MB)

FAQ: Automatische raamventilatie

Individuele en projectgerelateerde planning

GEZE ondersteunt bij de planning van automatische ventilatiesystemen met de passende ventilatieconcepten. Juist architecten kiezen voor onopvallend, gereduceerd design. De optiek van de nieuwe raamaandrijvingen is onopvallend en doorgaans qua kleur aanpasbaar. Zo worden ze harmonieus in elke gevel geïntegreerd.

Bovendien bieden wij aanbestedingsteksten voor architecten, CAD-tekeningen en concepten voor de verhoging van de gebouw-efficiëntieklassen.

Kom te weten waar bij de planning van raamaandrijvingen op gelet moet worden.

Veelzijdige competentie van één leverancier

GEZE ondersteunt verwerkers en installateurs voor een snellere en ongecompliceerde projectafwikkeling met kabelschema’s of goedkeuringverklaringen. Een bijzonder highlight daarbij is onze configuratiesoftware Win Calc 2.0. De GEZE-configurator voor de raamtechniek voert de gecompliceerde berekeningen bij de systeemconfiguratie van een raam uit: tijdbesparend, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk. Zo zijn berekeningen van handmatige en elektromotorische ventilatieramen, RWA-systemen, evenals natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties mogelijk. Het programma neemt alle berekeningen over en produceert alle toepasbare aandrijvingsoplossingen.

Naar het GEZE-klantenportaal

Uitgebreide service van het begin af aan

GEZE biedt uitgebreide service bij de montage en het onderhoud van de systemen. Daarnaast stellen wij vanzelfsprekend de betreffende montagehandleidingen ter beschikking.

GEZE-raamtechniek voor al uw wensen