Onderwerpen

Groene Gebouw – Gecertificeerd duurzaam gebouw

Klimaatverandering en schaarste aan hulpbronnen vragen om heroverweging in de bouwbranche. Daarom kiest deze steeds meer voor Green Buildings, waarbij duurzaamheid het leidend beginsel is bij de ontwikkeling van gebouwen. Er zijn ook informatieve certificeringen beschikbaar voor de evaluatie van bouwproducten en gebouwen.

Ecologische constructie als inzet en uitdaging

We hebben slechts één planeet. Hoe kunnen we deze behouden? Hoe kunnen we leven, zaken doen en bouwen op onze planeet zodat deze bewoonbaar blijft voor de volgende generatie? Door duurzaam te handelen. Het is een verplichting voor de hele maatschappij, inclusief de bouwnijverheid. Het sleutelwoord hier is Green Building, wat betekent duurzame constructie, die alles omvat van het selecteren van geschikte bouwplaatsen tot speciaal gekozen materialen, verhoogde energie-efficiëntie en gecertificeerde interieurs.

Het concept van Green Building is bedoeld om het ecosysteem en het milieu te beschermen, en om mensen en de samenleving te helpen. Het houdt dus rekening met de veranderende relaties tussen mensen, de gebouwde omgeving en het ecosysteem. Het doel is om een intacte wereld achter te laten die geschikt is voor bewoning door de toekomstige generaties.

Het leidende principe van duurzaamheid geldt daarom idealiter voor de gehele levenscyclus van een gebouw, van de projectontwikkeling en -planning tot de bouw, het gebruik, het onderhoud en de sloop. Deze “Green Buildings” worden daarom gekenmerkt door een ecologisch ontwerp van hoge kwaliteit en een zeer efficiënt gebruik van hulpbronnen zoals energie, water en materialen. Schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu worden tot een minimum beperkt.

Smart Buildings – intelligente constructie mogelijk maken

Uitstekende architectonische kwaliteit, functionele werkomgeving, duurzaam beheer: het hoofdkwartier van ÖAMTC in Wenen gerenoveerd met de door de Duitse Sustainable Building Council (DGNB) gecertificeerde producten van GEZE.

ÖAMTC-hoofdkantoor: intelligente planning levert lage werkingskosten op © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Duurzame constructie betekent in principe een slimme constructie en met name een efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen en van geautomatiseerde gebouwentechniek om het comfort en de functionaliteit te vergroten. Intelligente gebouwen bieden comfortabele, milieuvriendelijke high-tech omgevingen die productiever zijn om in te wonen en te werken.

In de praktijk ligt de nadruk in het algemeen op energieverbruik, aangezien de werkingskosten van onroerend goed ongeveer 40 procent van de totale energievraag van Duitsland vormen. Als bijvoorbeeld 50 procent van de oudere gebouwen werd gemoderniseerd voor duurzaamheid, zou de uitstoot van kooldioxide met 200 miljoen ton per jaar kunnen worden verminderd. Nieuwe gebouwen richten zich tegenwoordig allemaal op energie-efficiëntie.

Certificering voor groene gebouwen

Het Empire State Building, het beroemdste kantoorgebouw ter wereld, werd in 2009 volledig gerenoveerd. Sindsdien is het een model van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Het werd in 2011 bekroond met de LEED Gold Award, waardoor dit het grootste gebouw in de VS werd dat een LEED-prijs ontving. LEED is een van de bekendste certificatiesystemen voor de beoordeling van de ecologische, sociale en economische kwaliteit van gebouwen.

Duurzame gebouwen zijn waardevoller, met lagere werkings- en onderhoudskosten. Met hun hoge kwaliteit die voor exploitanten, huurders en gebruikers evident is, zijn ze gemakkelijker te verkopen of te verhuren. Gecertificeerde gebouwen kunnen zowel op nationaal als op internationaal niveau worden vergeleken. De vraag naar gecertificeerde gebouwen stijgt voortdurend.

Op internationaal vlak zijn diverse certificatiesystemen voor duurzame bouw opgezet. Ze classificeren allemaal gebouwen met een specifieke catalogus van criteria, maar hanteren verschillende afwegingen en zijn gebaseerd op typische nationale normen en voorschriften.

De meest bekende classificatiesystemen voor groene gebouwen zijn

 • het Britse BREEAM-certificeringssysteem (Bouwkundige ondezoeksinstantie voor milieubeoordelingsmethode),
 • het LEED-certificeringssysteem (Leadership in Energy and Environmental Design) van de Amerikaanse Green Building Council,
 • en het DGNB-certificatiesysteem (Duitse Raad voor duurzaam bouwen).
   

Met deze certificeringen kunnen gebouwexploitanten en -eigenaars een gestructureerde procedure volgen om praktische en meetbare maatregelen te nemen voor de planning, bouw, het gebruik en onderhoud van duurzame gebouwen. Ze worden nu wereldwijd toegepast.

EPD – Verklaring van milieurelevante producteigenschappen

EPD-certificaatlabel

EPD-certificaatlabel

Green Buildings maken gebruik van ecologisch veilige materialen met een lage uitstoot. Informatie voor de Duitse markt wordt door de bouwsector verstrekt onder de paraplu van IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) met behulp van milieuproductverklaringen, of kortweg EPD's.

Een EPD biedt gekwantificeerde milieu-informatie over de levenscyclus van een product om een vergelijking met producten met dezelfde functies mogelijk te maken. Een EPD is gebaseerd op onafhankelijk gecontroleerde gegevens uit ecologische levenscyclusbeoordelingen, beoordelingen van specialisten of informatiemodules die voldoen aan de normen uit de ISO 14040-reeks.

Het Duitse Instituut voor Bouw en Milieu (IBU) en het Instituut voor raamtechnologie in Rosenheim zijn algemeen erkende facilitatoren van het programma in Duitsland, die EDP’s voor de bouwsector creëren en publiceren.

De procedure voor de productie van EPD's sinds 2005:

 • fabrikanten creëren een ecologische beoordeling voor hun product en presenteren deze gegevens als een EPD in overeenstemming met de Europese norm.
 • Het IBU laat de informatie controleren door onafhankelijke deskundigen en vervolgens wordt de EPD gepubliceerd.
   

EPD's beschrijven bouwmaterialen, -producten of -componenten in relatie tot hun effect op het milieu op basis van de milieubeoordeling en hun functionele en technische eigenschappen. Deze informatie heeft betrekking op de gehele levenscyclus van het bouwproduct. Het energieverbruik dat nodig is voor de fabricage en de emissies die dit veroorzaakt, de duurzaamheid en de capaciteit voor de sloop en recycling worden geïdentificeerd.

EPD's vormen de basis van gegevens voor de duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen, bijvoorbeeld via de internationale beoordelingssystemen BREEAM en LEED, of de systemen die worden uitgevoerd door de DGNB (Duitse Raad voor duurzaam bouwen) of het Federale Ministerie van Bouw.

De drie belangrijke gebouwcertificaten

De certificatiesystemen onderzoeken en certificeren de duurzaamheid van hele gebouwen. Het Duitse DGNB-zegel en het Amerikaanse en Canadese LEED-certificaat leveren tegenwoordig strijd om als het meest uitvoerige certificatiesysteem te worden beschouwd. Deutsche Bank heeft bijvoorbeeld besloten al haar bedrijfsgebouwen, en in het bijzonder nieuwere gebouwen, te laten certificeren volgens DGNB en LEED, zodat zij haar internationale vastgoedportefeuille kan vergelijken.

Alle drie de labels volgen dezelfde basisprocedure. Gebouwen die in aanmerking willen komen om bekroond te worden, moeten voldoen aan een zeer complexe verzameling van vereisten. Verschillende criteria worden beoordeeld met behulp van een puntensysteem en toegewezen aan het gebouw. Een beoordeling baseert zich op alle categorieën en subcategorieën die aangeven hoe duurzaam het gebouw is.

De belangrijkste evaluatiesystemen voor Green Buildings: BREEAM, LEED, DGNB

Duurzaam bouwen is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Certificeringssystemen voor duurzame gebouwen krijgen erkenning, samen met de ontwikkeling van nieuwe criteria en beoordelingssystemen. Een gebouwcertificaat wordt toegekend wanneer aan de kwaliteitseisen gespecificeerd en gepubliceerd door een organisatie, is voldaan. Deze certificeringen worden voornamelijk gebruikt voor kwaliteitsborging en voor publicatie dat het betreffende label werd verkregen. Beleggers, eigenaren, huurders en gebruikers kunnen op basis van de certificering de kwaliteit van een gebouw beoordelen.De drie geselecteerde zegels zijn moeilijk te vergelijken, omdat de beoordelingsfactoren zeer verschillend zijn.

Online databases voor groene bouwproducten

Bouwproducten dragen aanzienlijk bij aan de duurzaamheid van gebouwen. Als planners of eigenaren certificering willen behalen, moeten ze producten plannen die aan de certificeringseisen voldoen. Online databases helpen bij productonderzoek en verificatie van de certificeringsinstantie. Fabrikanten kunnen hun inzet op het gebied van duurzaamheid documenteren.

 • IBU.data
  Een database van het Instituut voor Bouw en Milieu (IBU) die de ecologische gegevens van de milieuproductverklaringen (EPD's) in XML-indeling verstrekt. De EPD's kunnen dus worden gebruikt om de ecologische beoordelingen van een gebouw te berekenen.
 • DGNB Navigator
  de DGNB Navigator geeft ook een lijst van bouwproducten die milieuproductverklaringen (EPD's) bevatten evenals de volledige informatie. De DGNB-navigator legt een brug tussen bouwproducten en het DGNB-certificeringssysteem voor gebouwen door de vereiste gegevens voor de gebouwcertificering te verstrekken.
 • greenbuildingproducts.eu
  Een database voor producten die zijn beoordeeld volgens DGNB-, LEED- of BREEAM-criteria. De productdatabase biedt professionals uit de bouwsector de vereiste informatie en verificatiedocumenten voor de afzonderlijke producten in een vooraf opgesteld formulier. De voordelen zijn: tijdsbesparing bij het onderzoeken van producten en het verifiëren van bewijsmateriaal, het plannen van beveiliging voor projecten met Green Buildings en het leveren van alle relevante bewijsdocumenten.
 • building-material-scout.com
  Serviceplatform voor groene bouwprojecten. Het BMS biedt een uitgebreide tool voor de planning en de implementatie van Green Buildings, van de geautomatiseerde evaluatie van producten volgens de gemeenschappelijke duurzaamheidscriteria DGNB, LEED of BREAM, tot het eenvoudig en snel zoeken naar producten met alle relevante ondersteunende documenten en de projectdocumentatie.

Duurzaam bouwen met GEZE

Intelligente aandrijvingen en besturingen van GEZE zorgen voor energiebesparende en milieuvriendelijke beluchting en ventilatie.

Aandrijvingen en besturingen van GEZE voor duurzame constructie © Exorbitart / GEZE GmbH

GEZE ondersteunt duurzaam bouwen als actief lid van het Instituut voor Bouw en Milieu (IBU) en van de Duitse Raad voor duurzaam bouwen.

GEZE werkt volgens de nieuwste milieunormen vanaf de productontwikkeling en productie tot en met de verkoop, het onderhoud en de after-salesservice. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd conform de norm DIN EN ISO 9001.

De levensduur van GEZE-producten is een bewijs van hun duurzaamheid. GEZE-producten zijn zeer recyclebaar en dus bijzonder milieuvriendelijk door hun hoge gehalte aan metalen grondstoffen. Ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan energiezuinige gebouwen. Automatische deursystemen van GEZE sluiten betrouwbaar, waardoor het verlies van warme of koude lucht door de deuropening vermindert.

De automatische raamsystemen maken ook deel uit van het beluchtings- en ventilatiesysteem, dat gebruik maakt van frisse lucht en de effecten van de wind en thermische technologie. Hiermee wordt ook rekening gehouden voor de laagste energienormen geldig in de EU, die zijn vastgelegd in de Energiebesparingsverordening in Duitsland. Intelligente aandrijvingen met de nieuwste besturingselementen van GEZE zorgen voor beluchting met één druk op de knop. Ze kunnen ook worden gecombineerd met sensoren die automatisch ramen openen en sluiten wanneer dat nodig is. Natuurlijke ventilatie en koeling 's nachts helpen ook om gebouwen op natuurlijke wijze te koelen en het gebruik van de airconditioning te verminderen.

GEZE ondersteunt duurzame energieconcepten met netwerksysteemoplossingen en de integratie van GEZE-aandrijvingen in gebouwentechniek of gebouwbeheersystemen (die de raamsystemen coördineren en bewaken). Het myGEZE Control gebouwautomatiseringssysteem voor slimme deur-, raam- en veiligheidstechniek speelt een belangrijke rol bij het besparen van energie en maakt gebouwen slim en groen.

GEZE-producten voldoen aan LEED- en DGNB-criteria

GEZE-producten leveren via de EPD's bewijs van overeenstemming met de DGNB- en LEED-criteria en worden daarom vermeld in de online databases DGNB Navigator en op greenbuildingproducts.eu met de respectieve certificaten. De certificaten leveren bewijs van het aantal punten dat een GEZE-product kan bijdragen voor een succesvolle DGNB- of LEED-certificering van een gebouw. GEZE ondersteunt zo haar klanten bij het behalen van de Groene Gebouw-certificering.

Gecertificeerde producten vergemakkelijken de planning

Een transparante weergave met bewijzen van producteigenschappen (EPD's) is belangrijk voor GEZE.

GEZE-producten voldoen aan DGNB- en LEED-criteria. Dit wordt steeds belangrijker voor architecten bij het plannen van energiezuinige Green Buildings.

GEZE biedt ondersteuning bij het plannen en creëren van Green Buildings, zowel voor nieuwbouw als voor de renovatie van bestaande gebouwen.

GEZE-productduurzaamheid

GEZE werkt volgens de nieuwste milieunormen vanaf de productontwikkeling en productie tot verkoop, onderhoud en after-salesservice. Het GEZE-milieubeheersysteem is gecertificeerd conform de internationale norm DIN EN ISO 14001. GEZE ondersteunt duurzaam bouwen als actief lid van het Instituut voor Bouw en Milieu (IBU) en van de Duitse Raad voor duurzaam bouwen.

De duurzaamheid van alle GEZE-producten en -systemen blijkt al door hun lange levensduur, die is gebaseerd op hoogwaardig materiaal en productiekwaliteit. Zo konden we bijvoorbeeld procesautomatisering implementeren met minimale hoeveelheden smeermiddel en zo het gebruik van koelsmeermiddelen vermijden. Er is slechts een zeer kleine hoeveelheid lucht-oliemengsel nodig. Dit zorgt voor duurzame, efficiënte en economische omstandigheden op alle productielocaties van GEZE wereldwijd.

Naast de positieve aspecten van het eco-evenwicht, zijn deurdrangers al duurzaam door hun werking. Ze voorkomen dat deuren onbedoeld open worden gelaten en dragen zo bij aan de energie-efficiëntie van het gebouw.

Transparante informatie over producten en productie

Duurzaamheid is een van onze leidende principes. We werken volgens duurzaamheidsnormen vanaf de productontwikkeling en productie tot verkoop, installatie en after-salesservice. Onze hoogwaardige producten in combinatie met ons uitgebreide advies en ondersteuning in alle bouwfases zijn een waardevolle hulp voor onze klanten en partners. Ze maken de planning van duurzame gebouwen en hun steeds belangrijkere certificering in een groeiende markt van Groen Bouwen gemakkelijker. Wij hechten groot belang aan het verstrekken van transparante informatie over onze producten en hun milieugegevens.