Referentieprojecten

Geslaagde integratie van GEZE-systemen in de gebouwbeheertechniek (GLT) in de Vector IT-Campus

De nieuwe bedrijfscentrale van de IT-specialist uit Stuttgart, Vector Informatik, is het tot nu toe grootste gebouw van het ondernemingscomplex en kiest voor de modernste gebouwentechniek. GEZE heeft met op maat gemaakte digitale gekoppelde oplossingen en veiligheidstechniek aan de “Smart Building”-benadering bijgedragen.

Alles in een oogopslag dankzij op BACnet gebaseerde gebouwbeheertechniek

Tourniquets in het entreegebied van de Vector IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak voor GEZE GmbH

Meer dan 180 deuroplossingen van GEZE, via IO 420 interfacemodule in het gebouwautomatiseringssysteem GEZE Cockpit gekoppeld en in de BACnet-gebouwbeheertechniek geïntegreerd.

GEZE heeft meer dan 180 hoogwaardige, vooral multifunctionele veiligheids-deursystemen in de nieuwbouw van de IT-Campus geïmplementeerd. Om een centrale, gelijktijdige bewaking en besturing van alle geautomatiseerde deursystemen mogelijk te maken, zijn deze via interfacemodules in het gebouwautomatiseringssysteem GEZE Cockpit gekoppeld en in de BACnet-gebouwbeheertechniek geïntegreerd. Daarbij werden GEZE-specifieke deurverdelers gebruikt: op deze centrale deurknooppunten worden alle toevoerleidingen en de IO 420 interfacemodule samengebracht. De uniforme opbouw van de GEZE-deurverdeler maakt het de gebouwmanager mogelijk op iedere deur een overzicht van de interfaces met andere merken en zodoende over de totale gekoppelde gebouwtechnologie te hebben.

“Smarte” deuren met het gebouwautomatiseringssysteem GEZE Cockpit en de IO 420 interfacemodule

GEZE IO 420 BACnet-interfacemodule. Foto: GEZE GmbH

Hart van het “Smart Building”-concept: de GEZE IO 420 BACnet-interfacemodule. © GEZE GmbH

De GEZE Cockpit en de IO 420 interfacemodule nemen de gegevensuitwisseling tussen deuren en gebouwbeheertechniek (GLT) over door middel van gestandaardiseerd BACnet-protocol. De informatie van de “deurintelligentie” (bijv. de deurtoestand open/gesloten, ver-/ontgrendeld of storing) worden door de IO 420-module via BACnet MS/TP ter beschikking gesteld. GEZE Cockpit zorgt voor de omschakeling van BACnet MS/TP op BACnet/IP. Het systeem biedt alle informatie over status en functie van een deur. Deze worden aan centrale computers doorgegeven, gedocumenteerd en overzichtelijk gevisualiseerd. Door de filtering van de gegevens dankzij GEZE Cockpit ontstaat het welkome neveneffect dat het dataverkeer in het netwerk gereduceerd wordt.

Bij alarm, storing of manipulatie van een deur kan het gebouwmanagement meteen reageren en bijv. de deuren voor de vluchtroutebeveiliging (FWS) vrijgeven of panieksloten vergrendelen.

MEER OVER VLUCHTROUTEBEVEILIGING TE WETEN KOMEN

Vrijstaande wenteltrap in de foyer van de IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak voor GEZE GmbH

Vrijstaande wenteltrap in de foyer van de IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak voor GEZE GmbH

Gekoppelde deursystemen in de “Poort naar de Campus”

Close-up elektrische deuropener. Foto: Jürgen Pollak voor GEZE GmbH

Perfect voor deuren met smalle lijst: onopvallende elektrische deuropener van GEZE.

De over alle vier de etages open, 500 m² grote beglaasde foyer is de “Poort naar de IT-Campus” en maakt indruk met zijn open, lichte atmosfeer. Gecombineerde deuroplossingen in het entreegebied verbinden barrièrevrijheid, toegangscontrole, inbraakwerendheid, vluchtroutebeveiliging en betrouwbare rookafzuiging in geval van brand.

 • Twee identieke, volledig automatische 3-vleugelige carrouseldeuren kunnen de dagelijkse bezoekersstroom aan. Ze zijn aanvullend met automatische boogschuifdeuren als nachtsluitingen uitgerust.
 • Twee automatische vluchtdeuren met dubbele vleugel met “sterke” Powerturn-draaideuraandrijvingen rechts en links van de tourniquets garanderen barrièrevrijheid en kunnen dankzij de Smart swing-functie ook moeiteloos met de hand geopend worden.
 • Een van de vluchtdeuren is met K 600 uitzethendelaandrijvingen als RWA-luchttoevoeropening uitgerust. In geval van brand gaan de vleugels automatisch wijd open, zodat rook en hitte kunnen ontsnappen.
 • De andere vluchtdeur dient dankzij toegangscontrolesysteem en een zelfvergrendelend paniekslot IQ lock AUT als volpaniekdeur: in geval van gevaar kan hij van binnenuit ook in de vergrendelde toestand door iedereen geopend worden.

Een van de belangrijkste veiligheidscomponenten van het totale deursysteem is de gekoppelde deurcentrale TZ 320: via de gebouwbeheertechniek kunnen de gebouwmanagers de status van de deuren op ieder moment op afstand registreren, deze aanpassen of de bedrijfsmodus (bijv. “Continu open”) wijzigen. De centrale commando’s kunnen voor afzonderlijke, meerdere of alle deuren toegekend en ook qua tijd geprogrammeerd worden.

Multifunctionele deuren: comfortabel en centraal bedienbaar

Een multifunctionele veiligheidsdeur op de eerste bovenverdieping biedt bij behoefte alleen aan geautoriseerde personen toegang. Met de GEZE Powerturn F-aandrijving en de elektrische deuropener FT500 alsmede de deurcentrale TZ 320 dient hij tegelijkertijd als brandsectiedeur en als barrièrevrije nooduitgang. Bij geautoriseerd openen, indrukken van de noodtoets van de deurcentrale of bij aansturing door de brandalarminstallatie ontgrendelt de vluchtdeurvergrendeling FTV 320 de deur. Ook de binnendeuren van het kantoorcomplex zijn met verschillende varianten van het GEZE sluitplaat-assortiment met Powerturn-aandrijvingen en/of een toegangscontrolesysteem uitgerust. Net als de brandsectiedeur zijn ze in de gebouwbeheertechniek gekoppeld en kunnen ze door het gebouwbeheer op afstand bewaakt en aangestuurd worden.

MEER OVER GEBOUWVEILIGHEID TE WETEN KOMEN

Goed gecombineerd: RWA en vluchtroutebeveiliging in één

Bedrijfsrestaurant met twee glazen deuren met dubbele vleugel.

Via de gebouwbeheertechniek gekoppelde vastzetsystemen dienen ook voor de klimaatbesturing. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

In het bedrijfsrestaurant werken de vastzetsystemen van de deursystemen en de klimaatbesturing in de gebouwbeheertechniek samen. Volpaniek-vluchtdeuren met dubbele vleugel maken de barrièrevrije toegang mogelijk en dienen in geval van brand als lucht afvoeropening: bij gevaar ontgrendelt de RWA-besturingscentrale MBZ 300 het zelfvergrendelende IQ lock AUT-paniekslot en gaat de vleugel via de K 600-uitzethendelaandrijvingen automatisch tot de maximale openingsbreedte open. Tegelijkertijd worden door de alarmtoestand van de RWA-centrale de rookafzuigingsmotoren geactiveerd. De automatisch aan de gebouwbeheertechniek doorgegeven deurtoestand maakt een onmiddellijke reactie mogelijk: als de alarmtoestand gereset wordt, sluiten de vastzetsystemen via de deurdrangers en vergrendelen ze automatisch.

MEER OVER RWA TE WETEN KOMEN

Koppeling van deurdrangers en klimaatbesturing

Glazen draaideur met enkele vleugel in brandwerende uitvoering. Foto: Jürgen Pollak voor GEZE GmbH

Complexe deurtechnologie: met smalle lijst en centraal bestuurbaar.

De koppeling van de deursystemen in de gebouwbeheertechniek heeft als voordeel dat de deuren in de zomer of voor de kortstondige natuurlijke ventilatie handmatig opengezet en door de GEZE E-vastzetfunctie in de glijrail van de deurdranger elektrisch gesloten kunnen worden. De gebouwmanagers kunnen via de gebouwbeheertechniek bepalen, wanneer de deuren gesloten moeten zijn, bijvoorbeeld na bedrijfssluiting. De in de gebouwbeheertechniek geregistreerde deurtoestand wordt telkens aan de klimaatbesturing doorgegeven, die bij behoefte energie-efficiënt kan bijsturen. Dat maakt een efficiënt energiemanagement mogelijk en helpt om verwarmingskosten te besparen en natuurlijke hulpbronnen te ontzien.
Op deze wijze combineert de “intelligente” deurbesturing energie-efficiëntie en inbraakwerendheid.

MEER OVER DE ENERGIE-EFFICIËNTIE VAN GEBOUWEN

Duurzaam bouwen dankzij gebouwautomatisering

Volgens een studie van Bitkom is 1/3 van de totale energiebehoefte van Duitsland op de gebouwsector terug te voeren. Gebouwen zijn zodoende naast het verkeer en de industriële productie een van de grootste energieverbruikers en veroorzakers van CO2-emissies in Duitsland. Het grootste individuele potentieel voor de reductie van CO2-emissies ligt volgens inzichten van de studie bij de reductie van de warmtebehoefte door gebouwautomatisering. 
Als innovatieve technologische onderneming koos Vector Informatik daarom voor zeer moderne techniek en concepten en werd daarvoor door de Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. met het DGNB-certificaat in platinum onderscheiden. Bovendien heeft het project de DGNB-diamant voor voortreffelijke architectuur met bijzondere vormgevings- en bouwculturele kwaliteit ontvangen. Het nieuwe gebouw draagt op veelzijdige wijze aan het zuinige gebruik van grondstoffen bij. Zo zijn bijvoorbeeld de bouwmaterialen aan de hand van duurzaamheidscriteria geselecteerd en is door de intelligente gebouwaansturing het stroomverbruik verlaagd. Door alle maatregelen kunnen in totaal ongeveer 460 ton CO2-emissies per jaar tijdens het gebruik vermeden worden.

Individuele deurplanning en kabelschema’s

Hoe tijd en kosten door professionele planning vanaf het begin van het project bespaard kunnen worden, toont de modernisering van het voormalige Vector-hoofdkantoor. Reeds in de vroege planning waren onze GEZE-experts erbij betrokken. Zo kunnen deurlijsten en deurfuncties direct besproken en gepland worden. Bestaande deuren worden ook bij de planning betrokken en GEZE-oplossingen in het advies meegenomen. 

Wij waarderen partners die actief meedenken en vormgeven. Bij GEZE weten wij dat wij reeds in de planningsfase vooruitkijkend en oplossingsgericht advies geven. De speciaal voor ons project ontworpen kabelschema’s hebben geholpen om in de bouwfase tijd en kosten te besparen.

Sebastian Gaiser, Hoofd Constructie bij Vector

Objectregelateerde kabelschema’s en coördinatie van de merken

Samen met de klant hebben wij individuele kabelschema’s voor de betere bouwuitvoering en interfacecoördinatie ontworpen en omgezet. Wat speciaal is aan deze klantspecifieke en objectgerelateerde kabelschema’s: het interfaceprobleem tussen de merken voor deur en elektro kunnen zo opgelost worden, aangezien ook rekening wordt gehouden met de externe merken en competenties – wat in de branche anders tamelijk ongebruikelijk is.

Wij zien ons dus als allesomvattende en universele aanbieder van oplossingen. Dat betekent dat wij niet alleen uitstekende GEZE-producten aan onze klanten leveren. Wij willen graag de behoeften van onze klanten, hun uitdagingen werkelijk begrijpen en ook de problemen oplossen. Want wij weten dankzij onze jarenlange vak- en branchedeskundigheid wat koppelen in het concrete project betekent en op welke obstakels er gelet moet worden.

Christian Schulze Dieckhoff, Verkoopleider GEZE
GEZE biedt professionele planning, omzetting en services tijdens de gehele gebouwlevenscyclus.

Professionele planning, omzetting en services tijdens de gehele gebouwlevenscyclus – alles van één leverancier.

Planning, omzetting en service – alles van één leverancier

De combinatie van individueel projectadvies, GEZE-producten en -services van één leverancier biedt vele voordelen: de klant heeft in de verschillende prestatiefases altijd een GEZE-contactpersoon – van de deurplanning via de montage tot het lopende gebruik van het gebouw door GEZE-Service. 

Dit totaalpakket overtuigt klaarblijkelijk: de hoofdaannemer heeft reeds bij vier gebouwen op de locatie van Vector Informatik in Stuttgart vertrouwd op GEZE-oplossingen als de geslaagde integratie in de gebouwbeheertechniek door de GEZE Cockpit. Ook voor de volgende gebouwen zijn wij weer in de planning opgenomen – zo ziet een toekomstgeoriënteerde samenwerking eruit.

GEZE-producten in het hoofdkantoor van Vector

 • Modulair gebouwautomatiseringssysteem GEZE Cockpit
 • IO 420 interfacemodule
 • volledig automatische 3-vleugelige carrouseldeuren
 • Powerturn-draaideuraandrijvingen
 • K 600 uitzethendelaandrijvingen
 • GEZE toegangscontrolesysteem
 • zelfvergrendelend paniekslot IQ lock AUT
 • gekoppelde deurcentrale TZ 320
 • GEZE Powerturn F-aandrijving
 • elektrische deuropener FT500
 • Vluchtdeurvergrendeling FTV 320
 • RWA-besturingscentrale MBZ 300
 • Deurdranger met glijrail TS 5000 R-ISM Ecline