Productkennis

Betrouwbare planning voor multifunctionele deuren – GEZE kan uitkomst bieden!

Deuren moeten normaal gesproken aan verschillende behoeften voldoen, waardoor het plannen van deuren een complexe taak is. Het grote aantal deuren bij grote projecten kan al snel verwarrend werken. Zelfs voor ervaren bouwprofessionals is het moeilijk om de juiste deuroplossingen te vinden en een aanbesteding uit te schrijven die aan de eisen voldoet. De belangrijkste stap is om alle toepasselijke behoeften en veiligheidsfuncties in een zo vroeg mogelijk stadium te verduidelijken. Het opnieuw plannen van complexe deuren of het later aanbrengen van technische aanpassingen kost tijd en geld en zorgt voor stress. Planners kunnen bij specialisten terecht voor ondersteuning op dit gebied.

Deurtechniek en standaardeisen hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt

Vaak wordt van deuren verwacht dat ze veel verschillende dingen doen, vooral in openbare gebouwen, ziekenhuizen en winkelcentra. Ze moeten bijvoorbeeld barrièrevrijheid bieden en gebruiksvriendelijk zijn. Ze moeten zorgen voor rookbescherming en automatisch sluiten in geval van brandalarm. Ze moeten helpen de toegang te controleren of kunnen worden aangesloten op een inbraakmeldinstallatie of op bouwkundige techniek. Ze kunnen zelfs deel uitmaken van een rook- en warmteafvoerinstallatie en moeten in geval van brand automatisch worden geopend. Er zijn steeds meer en modernere, vooral digitale mogelijkheden op het gebied van deurtechniek. Ook de bouwwetgeving, de veiligheidstechniek en de functionele eisen worden steeds strenger. Dit maakt deuren niet alleen complex maar vaak ook gecompliceerd.

Een enkele deur kan wel tot 50 functies combineren

GEZE-veiligheidsexpert

Voor de installatie van complexe deuren zijn duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden nodig

Deuropeningen voor complexe deuren in cascobouw: de algehele coördinatie van verschillende merken kan vaak een probleem zijn tijdens de installatie. Zonder goede coördinatie wordt de deurbedrading mogelijk niet afgewerkt.

Deuropeningen voor complexe deuren in cascobouw: de algehele coördinatie van verschillende merken kan vaak een probleem zijn tijdens de installatie. Zonder goede coördinatie wordt de deurbedrading mogelijk niet afgewerkt.

Architecten houden zich over het algemeen bezig met de deurplanning. Dit kan echter een grote uitdaging vormen bij deuren met meerdere functies en elektrische componenten – bijvoorbeeld als er honderden verschillende deuren (of meer) met sterk uiteenlopende eisen nodig zijn voor een project. In dergelijke gevallen is het belangrijk om in een vroeg stadium te bepalen wie verantwoordelijk is voor de coördinatie, de veiligheidstechniek en de bedrading. Anders is het niet ondenkbaar dat er deuren en onderdelen worden geleverd en geïnstalleerd, die vervolgens niet goed bedraad worden, simpelweg omdat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het werk. Het voltooien van instellingen of renovaties op de bouwplaats in een later stadium kan duur en tijdrovend zijn.

Deurplanning betekent dat verzoeken en eisen vlot worden gecoördineerd

Een vlotte deurplanning kan een grote hulp zijn: idealiter worden workshops met de architect, de eigenaar van het gebouw en de deurexperts in een zo vroeg mogelijk stadium in de planningsfase geïntegreerd. Deze moeten zich richten op de volgende vragen: Wie moet de deur kunnen gebruiken, wanneer en in welke vorm? Welke bouwkundige behoeften (brandveiligheid, nooduitgang, rook- en warmteafvoer) zijn hierbij van toepassing? Wat is er nodig op het gebied van geluidsbescherming, comfort en design? Dit helpt bij het in kaart brengen van conflicten tussen de verzoeken en verwachtingen van verschillende partijen, of bij het bepalen of deze grote technische kosten met zich meebrengen. Als een deur bijvoorbeeld bijzonder breed of hoog is, zal het erg moeilijk zijn om hem toegankelijk te maken en te beveiligen. In dit geval moeten de specialisten informeren over de alternatieven: "Als we de deur nu eens anders bouwen? Deze alternatieven maken het gemakkelijker om aan de technische eisen te voldoen." Een zorgvuldige planning garandeert een snellere, vlottere en over het algemeen goedkopere uitvoering tijdens de bouwfase.

Deurlijsten zijn een ontoereikend planningsinstrument

Volgens deurexperts volstaan klassieke deurplanningsmethodes op basis van deurlijsten in tabelvorm niet meer. In sommige gevallen kan een enkele deur tot vijftig functies combineren. In deurlijsten kan echter niet de uitvoerbaarheid worden bepaald en kunnen geen verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Elke nieuwe specificatie voegt technische componenten toe, evenals specifieke extra bedrading. Dit kan vaak botsen met de ideeën van de architect, die van oudsher niet verantwoordelijk is voor de elektrische planning. Elektrische planners zijn echter meestal niet betrokken bij de deurplanning. De tariefstructuur voor architecten en ingenieurs (HOAI) laat zien dat zij niet worden betaald voor dit soort werk. Met als gevolg dat complexe deuren in het geheel niet in de planning worden meegenomen.

'Incomplete' deuren vormen een veiligheidsprobleem

Wanneer de bestekteksten gebaseerd zijn op niet-beoordeelde deurlijsten en bijhorende onderdelen, komt het volgende scenario maar al te vaak voor: Een metaalbewerker installeert de deur, maar raakt de bedrading niet aan. Een elektricien installeert de bedrading naar de deur, maar sluit deze niet aan op de deurcomponenten. Dit hoort immers niet bij hun werk. Een monteur handelt gespecialiseerde opdrachten af, maar begrijpt het totaalconcept voor de deur niet. Uiteindelijk kan het zijn dat de deur niet af is en niet werkt zoals de eigenaar van het gebouw verwacht. Dit komt omdat de coördinatie tussen de verschillende merken vaak wordt onderschat.

Incomplete deuren kunnen echter veiligheidsrisico's opleveren. Dit kan een probleem zijn, wanneer elke individuele functie werd getest maar de algemene deurfunctie buiten beschouwing werd gelaten. De deur mag in geval van brand sluiten, maar mag niet opnieuw opengaan als nooduitgangsdeur. Of het brandveiligheidssysteem, dat in geval van gevaar alle deuren in het gebouw centraal moet besturen, werkt niet. Om dit soort technische problemen later op te lossen, kunnen renovaties of andere aanpassingen nodig zijn. Vaak veroorzaakt dit vertragingen op de bouwplaats, extra kosten of inkomstenverlies.

Deurplanning met alle merken als succesfactor voor multifunctionele deuren

De beste manier om deze problemen tegen te gaan, is een snelle, gedetailleerde en gezamenlijke deurplanning! Wij geven altijd uitgebreid advies om onze klanten te ondersteunen bij de deurplanning en uitvoering hiervan. Wij ondersteunen u Tijdens de ontwerpfase en in samenspraak met de technische bouwkundige planner of elektrotechnische planner. We werken met alle betrokken partijen in alle fasen van de bouw, inclusief metaalwerkers, elektriciens en monteurs. We dekken de hele levenscyclus van de deur af met ons portfolio: van onderhoud, renovatie of hergebruik tot en met de verwijdering, mocht dat nodig zijn.