Deskundige deurplanning – van gestroomlijnd tot technisch complex

Barrièrevrijheid, brandveiligheid, vluchtroutes, toegangscontrole, hygiëne: verschillende eisen en functies maken van deurplanning een complexe taak voor architecten en planners. Wanneer ze vroeg bij het proces betrokken worden, kunnen onze GEZE-deskundigen u helpen fouten en onnodige kosten te voorkomen.

Het belang van deskundige deurplanning

De tijden waarin architecten of planners gewoon iets konden schrijven als “voordeur, wit gelakt, mat” in een bouwspecificatie zijn al lang verleden tijd. Vandaag de dag zijn deuren multifunctionele systemen geworden. Dit is voornamelijk zo gegroeid door de hogere eisen aan veiligheid en beveiliging. Ook digitalisering draagt echter bij aan deze nieuwe complexiteit, met zijn diverse opties voor het netwerken van gebouwen en het integreren van alles in het gebouwbeheersysteem. In het algemeen geldt dat hoe hoger de eisen, des te complexer zal de deur zijn – en de bijbehorende technische werkzaamheden.

Om deze reden is het essentieel specialisten in deurplanning vroeg in het planningsproces erbij te betrekken. Dit is de enige manier om onnodige hiaten in de planning te voorkomen die later tot conflicten zouden kunnen leiden en alleen gerectificeerd kunnen worden met aanvullende coördinatie-inspanningen en kosten. In het ergste geval zou onvolledige planning een brandwerende deur kunnen betreffen met geen enkele mogelijkheid tot aanpassing naderhand.

Deurplanning zorgt voor een soepele integratie van systemen

Met deskundige deurplanning wordt het doeleinde van de deuren duidelijk gemaakt, door alle merken samen te brengen en ze te coördineren om de naadloze integratie van verschillende systemen mogelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat het grote aantal klantspecifieke en wettelijke specificaties voor de deur, en de functies noodzakelijk om deze te implementeren, op de meest intelligent mogelijke manier gecombineerd kunnen worden. Verder wordt met een goede deskundige planning vooruitgedacht en rekening gehouden met voorinstellingen die het mogelijk maken om eisen aan het gebruik naderhand te wijzigen. Het is bijvoorbeeld voor een ogenschijnlijk “normale” deur niet ongebruikelijk dat deze bij nader inzien een nooduitgang blijkt te zijn die open moet blijven, maar vervolgens automatisch sluit in geval van brand en ook aan alle barrièrevrijheidseisen moet voldoen. Al deze kwesties kunnen worden opgelost met een vroege planning en uiteindelijk zelfs kosten besparen.

Meer te weten komen over multifunctionele deuren

Taken en verantwoordelijkheden van de deskundige planner

Het buildingSMART competentienetwerk heeft een lijst gemaakt van hoeveel parameters een deur in theorie zou kunnen hebben. De organisatie verzamelde een indrukwekkend aantal van 4.500 parameters die alle varianten en combinaties dekken. Natuurlijk zou een planner in de praktijk nooit al deze parameters beschrijven, aangezien vele componenten of variaties gewoonweg niet van toepassing zouden zijn op de deuren in de planning. Er is alleen basisinformatie nodig voor deurplanning in bijvoorbeeld kleinere administratieve gebouwen met relatief eenvoudige eisen. Zelfs deze deuren kunnen echter ongeveer 30 parameters hebben, met informatie over breedte, hoogte, openingstype, deurbeslagen, kleur of materiaal. In grotere objecten, zoals een volledige kliniek met zo’n 3.500 deuren, zou sprake kunnen zijn van meer dan 150 parameters die ingevoerd en bijgewerkt moeten worden. Dit alles laat zien dat deskundige deurplanners worden geconfronteerd met een complexe taak die vraagt om een nauwkeurig proces. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat ze niets vergeten tijdens het traject.

Typisch deskundig deurplanningsproces

Interacties en tegenstrijdigheden in deurplanning

Deskundige deurplanners moeten niet alleen rekening houden met een groot aantal verschillende eisen. Ook de interacties tussen verschillende eisen, die soms tot tegenstrijdigheden kunnen leiden, vormen een andere uitdaging. De deskundige planner betrokken bij het proces op het juiste moment kan een alomvattend perspectief bieden, overlappingen tussen functies identificeren, de juiste prioriteiten stellen en het proces met de betreffende merken coördineren.

Een typische tegenstrijdigheid zijn bijvoorbeeld gelijktijdige eisen aan geluidsbescherming en barrièrevrijheid. Voor geluidsisolatie zijn normaal gesproken zware deuren met meerdere afdichtingsniveaus nodig. Vaak zijn dergelijke deuren hierdoor niet barrièrevrij, aangezien voor het openen en dichthouden ervan heel veel kracht nodig is. Of rook- en warmteafvoerinstallatie toevoerlucht versus brandwering en rookbescherming: terwijl voor rook- en warmteafvoerinstallaties open deuren nodig zijn, zijn voor brandwering en rookbescherming gesloten deuren nodig.

Er is ook een schijnbare tegenstelling tussen 'brandveiligheid en barrièrevrijheid'

Overzicht van tegenstrijdige deurplanningsbehoeften

In bepaalde gevallen wordt de hulp van deskundige planners ingeroepen om tegenstrijdige behoeften en functies op elkaar af te stemmen.

Lijsten met deuren voor systematische deurplanning

Lijsten met deuren zijn een gevestigde praktijk geworden voor deurplanning in grote bouwobjecten. Deze omvatten nauwkeurige informatie over de locatie, installatiesituatie, geometrie, materiaaleigenschappen, ontwerp en noodzakelijke technische uitrusting voor elke individuele deur. In lijsten met deuren worden alle belangrijke eigenschappen en specificaties beschreven; deze zijn niet van toepassing op alle deuren in het bouwobject, maar verschillen meestal van deur tot deur. Deze omvatten met name:

  • afmetingen, inclusief openingsbreedte, openingsrichting (naar links openende deur of naar rechts openende deur).
  • Gespecialiseerde behoeften, zoals geluidsisolatie, brandveiligheid, vluchtroute, diefstalbeveiliging, stralingsbescherming of klimaatklasse
  • Materiaal, oppervlakken en het ontwerp van de vleugel en het kozijn
  • Details aangaande de sluiting en deurbeslagen, alsmede aanvullende componenten als deurdrangers, vastzetsystemen of deurautomatisering.

Lijsten met deuren kunnen worden gebruikt om systematisch alle functies te registreren. Maar let op: deze tool helpt niet bij de uitvoerbaarheid van het implementeren van de deuren in de context van het gebouw. Ook hier spelen ervaren deurplanners een rol.

Deskundige deurplanning is een complexe taak en niet los te zien van deskundige planning van andere merken. Dergelijke interfaces moeten vroegtijdig gedefinieerd worden.

Günther Weizenhöfer, teamleider van Pre Sales Development

Effectieve deurplanning met BIM

BIM maakt complexe bouwobjecten meer kosteneffectief en efficiënt © Getty Images/iStockphoto

Bouwwerkinformatiemodel (BIM) is de toekomst voor digitale en merkoverkoepelende samenwerking. Dankzij BIM kunnen alle merken samenwerken in één digitaal model, een digitale tweeling, en alle gegevens samen gebruiken. Iedereen betrokken bij de gebouwlevenscyclus heeft hier voordeel van: van de investeerder, architect of deskundige planner, tot de verwerker, systeemproducenten en fabrikanten van producten. BIM is ook ideaal in deskundige deurplanning. Snelle coördinatie met deskundige planners in andere merken is de sleutel naar het omzetten van alle eisen in praktische functies. Verder kan hierdoor alles efficiënt gepland worden, belangrijke informatie gekoppeld worden en functies getest worden in de context van de hele gebouwentechniek, voordat ze in de praktijk geïmplementeerd worden. Niet op de laatste plaats wordt het ook eenvoudiger nauwkeurige voorspellingen te doen voor de constructie en levenscycluskosten van een gebouw meteen vanaf het begin van de gebouwplanning.

Wij hebben BIM-deurobjecten ontwikkeld als een extreem nuttige tool voor deskundige deurplanning. Ze zijn gebaseerd op resultaten van het werk van de deurgroep op buildingSMART. Daarnaast hebben wij een groot aantal bestaande metagegevens vergeleken met officiële lijsten met deuren. Het resultaat is dat onze BIM-objecten ook prima geschikt zijn voor internationale objecten. U kunt GEZE BIM-objecten gratis downloaden en integreren in uw CAD-systeem.

Download GEZE BIM-deurobjecten

Deskundige deurplanning

Dankzij onze vele jaren ervaring met meerdere objecten in een groot aantal sectoren kunnen wij u individuele ondersteuning bieden in deskundige deurplanning. Wij zijn trots op onze deskundigheid die zich niet alleen uitstrekt tot deuren, maar ook tot hun invloed op alle aspecten van het gebruik van het gebouw. Als een uitgebreide oplossingsaanbieder kunnen wij een groot aantal verschillende behoeften, functies en merken combineren samen met u, en daarbij relevante standaarden en richtlijnen in acht nemen.

GEZE projectadvies

GEZE ondersteunt architecten en deurplanners bij deurplanning door ze te voorzien van alle informatie die ze nodig hebben over onze productoplossingen. Onze collega’s kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het creëren van lijsten met deuren, door BIM-objecten te integreren en nog veel meer. Indien noodzakelijk, kunnen we ook aanbestedingsteksten, architectencatalogussen en specialistische informatie leveren. Wij kunnen u ook vroeg in de planningsfase ondersteunen.

Global Account Management

Waar in de wereld uw gebouw ook is, ons Global Account Management kan beslissingsmakers en investeerders ondersteunen bij planning op de lange termijn wereldwijd. Als pionierspartner bieden wij oplossingsgerichte en klantgerichte producten en diensten. In samenwerking met onze regionale GEZE-teams, die rekening houden met de standaarden en voorschriften van elk land, fungeren wij als een centrale contactpersoon tijdens de gehele gebouwlevenscyclus.

Uitgebreid advies voor verwerkers

GEZE biedt advies bij het installeren van onze producten. Wij verstrekken uitgebreide installatiegerelateerde informatie en videomateriaal. Daarnaast verzorgen wij regelmatig trainingen over de professionele installatie van onze deur- en raamoplossingen (basiskennis en installatie).

Snelle hulp

Deur- en raamoplossingen zijn complex, vooral als de dingen niet functioneren zoals ze zouden moeten. Ook hier kunt u rekenen op GEZE als partner. GEZE Service biedt snelle assistentie en oplossingen, de ondersteuning van servicecontracten en ook onmiddellijke hulp. Ons grote wereldwijde team staat klaar om te helpen.

GEZE biedt ook tal van hulpmiddelen ter ondersteuning van de deurplanning.