Leefbare gebouwen in de loop der tijd

Met onze GEZE-deskundigen Sören Eilers, Bernd Saller en Florian Süpfle spreken wij over eisen en trends in het moderne bouwen. Wat is er in de afgelopen jaren bij het bouwen en in het idee van leefbare gebouwen veranderd?

Bouwt men tegenwoordig anders dan vroeger?

Florian Süpfle: het bouwen is in de afgelopen decennia sterk veranderd. In de periode na de oorlog stond vooral de wederopbouw op de voorgrond. De gebouwen werden toentertijd snel, deels met minderwaardige materialen en zonder veel planning neergezet. En nu? De prioriteiten liggen op veiligheidduurzaamheid en energie-efficiëntie.

Welke uitdagingen komen daaruit voort?

Florian Süpfle: De gebouwplanning met barrièrevrijheid en energie-efficiëntie is complexer geworden. Daarnaast zijn er voorschriften, bijv. voor de brandveiligheid. Om dat allemaal in harmonie te brengen, moeten planners met vakmensen uit verschillende bereiken samenwerken.

Kom meer te weten over de planning van multifunctionele deuren

Sören Eilers: Desondanks zetten wij nog altijd gebouwen neer – in de openbare sector zelfs met stijgende tendens. Gebouwen worden "voor een speciaal doeleinde" gebouwd en daarbij moet met de actuele stand van de wet rekening worden gehouden. Een andere focus ligt op de bouwklimatologische milieubescherming. Voor planners een uitdaging, maar ook een kans.

BIM, titelfoto flyer

Met BIM worden complexe bouwprojecten voordeliger en efficiënter. © Getty Images/iStockphoto

Welke nieuwe technologieën veranderen de planningsprocessen?

Bernd Saller: Een software, waarmee men haalbaarheids-, plausibiliteits- en normcontroles kan uitvoeren, kon het naleven van de normen natuurlijk vereenvoudigen.

Florian Süpfle: Precies, de digitalisering maakt voor ons het omzetten van bouwprojecten eenvoudiger. Gebouwgegevens worden met Building Information Modeling (BIM) digitaal geregistreerd. Zo kunnen alle merken beter vervangen worden. Of virtual reality: planners beleven net als klanten gebouwen virtueel en kunnen veranderingen in realtime uitvoeren.

GEZE BIM-objecten downloaden

Gebouwgegevens worden met Building Information Modeling (BIM) digitaal geregistreerd. Zo kunnen alle merken beter vervangen worden.

Florian Süpfle, Specification Sales Manager bij GEZE
FA GC 170 - Draadloze uitbreiding

Dankzij GEZE Wireless Kit kunnen plafonddetectors en handmatige ontgrendelingsknoppen bij GEZE-vastzetsystemen kabelloos met de op de draagbalk gemonteerde detector verbonden worden. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Sören Eilers: Ook het actuele gebruik wordt belangrijker. Door Homeoffice zijn bijvoorbeeld minder kantooroppervlakken nodig.

Florian Süpfle: Dat klopt. In een kantoorgebouw zijn er vaak gebruikseenheden van verschillende huurders. Daardoor wordt het verloop van vluchtroutes door de diverse huureenheden een planningsuitdaging. Maar het hergebruik van bestaande gebouwen biedt voor GEZE groot potentieel.

Alles over het thema gebouwrenovatie

Sören Eilers: We moeten het duurzame bouwen niet vergeten. De vraag naar ramen of deuren met lage U-waarde stijgt. Bij bouwproducten wordt bovendien op een maximale energie-efficiëntie gelet.

Florian Süpfle: Tegenwoordig zijn er vele materialen die duurzamer, lichter en deels voordeliger zijn. Vroeger werden deuren en ramen hoofdzakelijk uit hout vervaardigd. Inmiddels worden kunststof, aluminium, hout en glas of een combinatie gebruikt.

Bernd Saller: Daarbij komt nog het prijsaspect. Het design is inmiddels eerder van secundair belang.

Sören Eilers: Toch gaat de trend eenduidig in de richting van glasoppervlakken en open gebouwen – en van het gebouwnetwerk.

Kom meer te weten over gebouwautomatisering

We moeten het duurzame bouwen niet vergeten. De vraag naar ramen of deuren met lage U-waarde stijgt. Bij bouwproducten wordt bovendien op een maximale energie-efficiëntie gelet. Toch gaat de trend eenduidig in de richting van glasoppervlakken en open gebouwen – en van het gebouwnetwerk.

Sören Eilers, Specification Sales Manager bij GEZE

Wij zijn benieuwd hoe leefbare gebouwen zich in de toekomst verder ontwikkelen. Wat vaststaat: wij zullen actief onderdeel van deze ontwikkeling zijn. Bedankt voor het gesprek.